Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 13:4-6

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 13:4-6

Cùng Học Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô 13:4-6

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn ganh ghét hay không? Ganh ghét ai?  Ganh ghét vì điều gì?  Sự ganh ghét đó ảnh hưởng như thế nào trong mối quan hệ giữa bạn với người đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Đặc điểm đầu tiên không có trong tình yêu là gì (13:4c)?  Lý do nào khiến người ta ghen ghét nhau (Sáng Thế Ký 4:1-7; Ga-la-ti 5:26)? Ganh tị là bản chất của ai (Ga-la-ti 5:19-21; Tít 3:3)? Mối nguy của sự ganh ghét là gì (Gia-cơ 3:14-16)? Vì sao ganh tị và tình thương không tồn tại được chung với nhau (Rô-ma 1:28-32)? Thái độ mà người tin Chúa cần phải có với sự ganh tị là gì (I Phi-e-rơ 2:1-2)? 
  2. Đặc điểm thứ hai không có trong tình yêu là gì (13:4d)?  Người ta có thể kiêu hãnh về điều gì (Thi Thiên 49:6; 52:1; 97:7; Châm Ngôn 27:1; Giê-rê-mi 9:23)? Người Do Thái hãnh diện về điều gì (Rô-ma 2:23)? Tại sao chúng ta không nên tỏ ra kiêu hãnh với người khác (I Cô-rinh-tô 4:7)? Nếu có thể hãnh diện, chúng ta nên hãnh diện về điều gì (Thi Thiên 44:8; Rô-ma 5:2; 5:11), và thậm chí điều gì  (II Cô-rinh-rô 11:30; 12:9b)? 
  3. Đặc điểm thứ ba không có trong tình yêu là gì (13:4e)?  Mối nguy của đặc tính này là gì (Phục Truyền 8:14)?  Có thể dẫn đến điều gì cho chính mình (Châm Ngôn 3:34) và cho dân tộc (II Sử Ký 32:25)?  Người tin Chúa nên làm gì với thái độ này (Rô-ma 12:16)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Sự ganh ghét của Ca-in đã đưa đến đổ vỡ trong gia đình. Theo bạn sự ganh ghét có thể đem lại những nguy hại nào cho gia đình, hay cho Hội Thánh?
  2. Tại sao sự kiêu hãnh không nên có trong tình yêu? Tại sao sự kiêu hãnh lại có chỗ đứng trong những trường hợp khác (Thi Thiên 44:8; II Cô-rinh-rô 11:30; 12:9b). 

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top