Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 12:20-31 

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 12:20-31 

Cùng Học Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô 12:20-31
 

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn bị sổ mũi hay không? Lý do nào khiến bạn gặp trường hợp này? Thân thể của bạn cảm thấy thế nào khi mũi bị nghẹt cứng? Cơ quan nào trong thân thể có thể giúp mũi vào lúc này? Sau khi khỏe mạnh, bạn đã làm gì để ngừa chứng bệnh này tái phát?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Tại sao các bộ phận trong thân thể lại cần lẫn nhau? Mắt và đầu tượng trưng cho những thành phần nào trong Hội Thánh? Tay và chân tượng trưng cho những thành phần nào trong Hội Thánh? Tại sao mắt và đầu là những bộ phận mà nhiều người cho là quan trọng trong thân thể lại không thể không cần đến tay và chân, là những bộ phận tương đối là tầm thường của thân thể (12:21)? 
  2. Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh điều gì (12:22)?  Ông khuyên Hội Thánh nên làm gì với  những thành phần không được tôn trọng hay khiếm khuyết (12:23) hoặc đã được tốt đẹp rồi trong Hội Thánh (12:24b)?  Tại sao (12:24b)?  Các thành phần trong Hội Thánh nên thể hiện điều gì (12:25), và thể hiện điều đó như thế nào (12:26)?  Lời khuyên này liên hệ thế nào đến tình trạng đã được mô tả trong (11:18-22)?
  3. Theo Sứ đồ Phao-lô, cộng đồng những người tin Chúa là gì (12:27)?  Trách nhiệm phân phối những ân tứ trong Hội Thánh là của ai (12:28)?  Có bao nhiêu ân tứ được liệt kê trong câu (12:28)?  Theo bạn, những người có những ân tứ này thuộc thành phần là đầu và mắt hay là tay và chân?   Có bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong hai câu (12:29-30)?  Câu trả lời chung cho những câu hỏi này là gì?  Tại sao?
  4. Theo bạn ân tứ cao trọng hơn mà Sứ đồ Phao-lô nhắc đến trong câu (12:31) là gì?  Trách nhiệm của người có ân tứ đó là gì?  Con đường tuyệt vời hơn cho người có ân tứ đó là gì?  Tại sao sẽ có đường lối tốt đẹp hay tuyệt vời hơn cho người có ân tứ đó?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Trong Hội Thánh của bạn, có thành phần nào ít được tôn trọng hay chưa được tốt đẹp hay không?  Bạn và Hội Thánh của bạn đã thực hành lời khuyên của Sứ đồ Phao-lô trong các câu (12:23-25) như thế nào cho những thành viên này?  Kết quả ra sao? 
  2. Có bao giờ bạn phàn nàn rằng những người khác có quá nhiều ân tứ, còn bạn thì có quá ít hay không? Bạn đã làm gì với những ân tứ Chúa ban cho bạn? Chúa nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi người nhận ân tứ của Chúa là gì (Ma-thi-ơ 25:13-30)?
  3. Sứ đồ Phao-lô khuyến khích người tin Chúa hãy ước ao điều gì (12:31)?  Bạn có ước ao điều đó không?  Tại sao có hoặc tại sao không?

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top