Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 11:23-34

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 11:23-34

 

Cùng Học Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô 11:23-34

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn làm gì khi được mời tham dự một buổi tiệc quan trọng?  Có bao giờ bạn hối tiếc vì đã có những cư xử không thích hợp trong buổi tiệc hay không?  Sau khi dự tiệc xong, bạn nhớ điều gì về mục đích của buổi tiệc?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Lý do nào khiến Sứ đồ Phao-lô phải nhắc lại ý nghĩa của lễ Tiệc Thánh vào lúc này (11:20-22)? Lễ Tiệc Thánh đã được thành lập vào lúc nào (11:23)? Bánh trong lễ Tiệc Thánh biểu tượng cho điều gì (11:24)?  Đức Chúa Jesus đã làm ba điều gì với bánh của lễ Tiệc Thánh (11:24)?  Ý nghĩa của ba điều đó là gì? Chúa muốn người nhận bánh của lễ Tiệc Thánh làm điều gì?  Tại sao Chúa muốn như vậy?
  2. Sau đó Đức Chúa Jesus đã làm gì (11:25a)?  Chén trong lễ Tiệc Thánh biểu tượng cho điều gì (11:25b)? Chúa muốn người uống chén làm điều gì (11:25b)?  Dựa vào hai câu Kinh Thánh 11:24-25, một người vừa ăn bánh và uống chén của Chúa cần phải làm gì? Tại sao? Sứ đồ Phao-lô nói rõ hành động thực tế thể hiện sự tưởng nhớ đến Chúa là làm gì (11:26a)? Và làm cho tới khi nào (11:26b)?
  3. Sứ đồ Phao-lô đưa ra lời cảnh cáo nào cho một số người dự Tiệc Thánh (11:27, 11:29)?  Ai là những người đã dự Tiệc Thánh của Chúa cách không xứng đáng (11:20-22)? Sứ đồ Phao-lô có thêm lời khuyên nào cho những người dự Tiệc Thánh (11:28)?  Chữ “phân biệt” trong câu 29 nhắc đến thái độ thiếu ý thức của ai (11:20-22)? Có phải là sự thiếu hiểu biết của trẻ em hay không?
  4. Hậu quả của những hành động thiếu ý thức khi dự Tiệc Thánh là gì (11:30)?   Sứ đồ Phao-lô đưa ra lời khuyên nào giúp ngăn ngừa những điều này xảy ra (11:31)?  Nếu không, điều gì sẽ xảy ra (11:32)?  Một trong những thái độ nên có khi dự Tiệc Thánh là gì (11:33)? Điều không tốt mà một người có thể nhận khi dự Tiệc Thánh là gì(11:34)? Một trong những nguyên nhân của vấn đề là gì (11:17)? Làm sao để ngăn ngừa điều đó (11:34a)? 

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn hiểu gì về lễ Tiệc Thánh? Theo ý định của Đức Chúa Jesus, Chúa truyền cho những người tin Chúa dự lễ Tiệc Thánh để làm gì? Tại sao việc thường xuyên được nhắc nhở về điều đó là quan trọng?
  2. Có bao giờ bạn, hay một ai đó, không dám dự Tiệc Thánh hay không? Nếu có, tại sao?  Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Jesus cho phép Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là kẻ phản bội Ngài, dự Tiệc Thánh (Mác 14:17-20; Ma-thi-ơ 26:20-25; Giăng 13:21-30). Bạn nghĩ gì về điều đó?  Nếu mặc cảm về tội lỗi là nguyên nhân ngăn trở bạn dự Tiệc Thánh, bạn nên làm gì (I Cô-rinh-tô 11:28, 11:31)?
  3. Trong cuộc đời của bạn, bao nhiêu lần bạn đã dự Tiệc Thánh?  Trong cuộc đời của bạn, bao nhiêu lần bạn đã nói về sự hy sinh của Chúa cho những người khác để họ biết về Ngài (I Cô-rinh-tô 11:26)?

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top