Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 11:17-22 

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 11:17-22 

Cùng Học Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô 11:17-22
 

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn tham gia chương trình picnic của Hội Thánh nay không? Trong giờ ăn, bạn ngồi với ai? Có bao giờ thức ăn không còn đủ cho những người xếp hàng cuối cùng hay không? Nếu có đi dự picnic trong những lần tới, bạn sẽ làm gì?   

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô lưu ý các tín hữu tại Cô-rinh-tô điều gì trong phần này (11:17a)?  Tại sao (11:17b)? Mục đích của sự nhóm họp lại trong Hội Thánh là gì? Các tín hữu tại Cô-rinh-tô đã làm gì (11:18)?  Thực trạng nào đang xảy ra tại Hội Thánh Cô-rinh-tô (11:19)?  Về phương diện tích cực, thực trạng này cho thấy điều gì (11:19b)?
  2. Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh Tiệc Thánh là của ai (11:20)?  Một số tín hữu tại Cô-rinh-tô đã có thái độ nào khi dự Tiệc Thánh (11:20-21a)?  Kết quả thế nào (11:12b)?  Nếu bạn là một trong những người dự Tiệc Thánh tại Hội Thánh Cô-rinh-tô, và lần nào dự Tiệc Thánh mà bạn cũng chứng kiến cùng một cảnh trạng như vậy, bạn cảm thấy thế nào?
  3. Sứ đồ Phao-lô nêu lên bốn câu hỏi trong câu 22.  Câu hỏi đầu tiên cho thấy một số tín hữu tại Cô-rinh-tô đã xem Hội Thánh là nơi để làm gì (11:22a)? Câu hỏi thứ hai cho thấy họ có hai thái độ đáng tiếc nào (11:22b)?  Trước những nhận thức và thái độ của những tín hữu đó, nếu bạn được thay mặt Sứ đồ Phao-lô trả lời cho hỏi thứ ba (11:22c), bạn sẽ nói gì?  Xin phân tích tại sao câu trả lời cho câu hỏi số bốn phải dứt khoát là không (11:22d)?     

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn hiểu gì về mục đích của sự nhóm lại và sự thờ phượng trong Hội Thánh của Chúa?  Có bao giờ vì vô tình, hay cố ý, bạn có những lời nói, thái độ, hoặc hành động đi ngược lại với những mục đích đó hay không?  Theo bạn, làm thế nào để sự thờ phượng trong Hội Thánh của bạn trở nên tốt hơn (I Cô-rinh-tô 11:17)?
  2. Trong Hội Thánh của bạn, có những sinh hoạt nào vô tình tạo nên sự phân cách giữa người giàu và người nghèo, hoặc tạo thêm sự khó khăn cho những người nghèo (I Cô-rinh-tô 11:22c)?  Nếu có, những người có trách nhiệm trong Hội Thánh nên làm gì? 
  3. Bạn nghĩ gì về người đã báo cho Sứ đồ Phao-lô biết về thực trạng đáng buồn của Hội Thánh Cô-rinh-tô (I Cô-rinh-tô 11:18)?  Theo bạn vì sao người đó đã làm như vậy?  Nếu có một người như vậy trong Hội Thánh của bạn, khi gặp người đó bạn sẽ nói gì với người đó?

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top