Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 11:7-16

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 11:7-16

Cùng Học Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô 11:7-16

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Khi gặp một người lạ, điều gì từ người đó đã để lại ấn tượng sâu đậm nhất cho bạn?  Ấn tượng tốt hay ấn tượng xấu?  Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Lý do khiến người nam không nên trùm đầu là gì (11:7a)?  Dựa vào đâu Sứ đồ Phao-lô nói rằng người nam là hình ảnh và là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 1:26-27)?  Dựa vào đâu mà Sứ đồ Phao-lô nói rằng người nữ là vinh hiển của người nam (11:7b; Sáng Thế Ký 2:18,2:21-23)?
  2. Sứ đồ Phao-lô giải thích như thế nào về nguồn gốc của người nam và người nữ  (11:8; Sáng 2:23)?  Sau đó ông nói thêm điều gì (11:9) và đã dựa vào những phân đoạn Kinh Thánh nào để giải thích (Sáng Thế Ký 2:18, 2:20-22)? Từ những suy luận đó, Sứ đồ Phao-lô đã đưa ra hướng dẫn nào (11:10)?  Theo bạn, quan điểm đó có liên hệ gì với câu chuyện được ghi lại trong (Sáng Thế Ký 6:1-4) hay không?
  3. Trong chương trình của Chúa, người nam và người nữ phải sống với nhau như thế nào (11:11)?  Tại sao (11:12; Sáng Thế Ký 2:18,2:21-24; 4:1-2)?  Ngoài phần tóm lược những gì đã nói trước đó (11:12a-b), Sứ đồ Phao-lô lưu ý người đọc trong câu (11:12c) với mục đích gì?
  4. Tại một số quốc gia vào thời đó, phụ nữ không chỉ trùm đầu, hay che mặt, nhưng che phủ cả thân thể, ngoại trừ đôi mắt và hai bàn tay, khi ra nơi công cộng. Theo quan niệm phổ thông thời xưa, phụ nữ nào phô bày một phần thân thể của họ nơi công cộng là phụ nữ thuộc loại người nào (Châm Ngôn 7:10; Lu-ca 7:36-50)? Theo suy luận bình thường của những người vào thời đó, việc một phụ nữ trong Hội Thánh Cô-rinh-tô không trùm đầu trong Hội Thánh, nghĩa là để đầu trần nơi công cộng, có thể gây những ngộ nhận nào (11:13)?  Theo lẽ tự nhiên, tại sao người nam để tóc dài là đáng xấu hổ (11:14)?
  5. Mái tóc dài có giá trị như thế nào đối với người phụ nữ (11:15a)? Theo Sứ đồ Phao-lô mái tóc dài tương đương với vật gì (11:15b)?  Như vậy, phụ nữ Cô-rinh-tô chỉ cần xỏa tóc khi cầu nguyện là đủ hay là cần phải có thêm một khăn trùm đầu nữa?  Tại sao? Bởi vì vấn đề đang thảo luận liên quan đến nhiều yếu tố khác nhau như văn hóa, phong tục, Kinh Thánh, …, và đây không phải là một vấn đề quan trọng liên hệ đến tín lý của sự cứu rỗi, Sứ đồ Phao-lô đã nói gì với những người thích tranh cãi (11:16)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ bạn vô tình hay cố ý đã làm gì hay nói gì để giành vinh quanh về cho mình mà không dâng vinh quang lên cho Chúa hay không?
  2. Sứ đồ Phao-lô nhắc lại rằng con người phản ảnh vinh quang của Chúa.  Những phẩm chất nào của Chúa trong bạn đang tỏa rạng cho những người đang sống chung quanh bạn?  Trong lúc khó khăn khi nhiều người cần ánh sáng của Chúa, vinh quang của Chúa vẫn tiếp tục tỏa sáng qua đời sống của bạn hay đã bị che mất bởi những điều khác?
  3. Tại Hội Thánh bạn có những vấn đề đã gây nên xáo trộn hay không? Đó là vấn đề gì? Vấn đề đó đã được phân tích và giải thích như thế nào? Dựa theo lẽ tự nhiên, theo quan niệm phổ thông, theo phong tục truyền thống, theo Kinh Thánh, hay theo ý định của Đức Chúa Trời?  Yếu tố nào mang tính chất quyết định để giải quyết vấn đề đó tại Hội Thánh của bạn?
  4. Có bao giờ bạn muốn cãi cho ra lẽ những chuyện không quan trọng hay không? Việc đó tốn bao nhiêu thì giờ năng lực của bạn và của những người khác?  Theo bạn, thì giờ và năng lực đó có thể dùng cho những việc nào đem lại hữu ích hơn?   

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top