Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 11:1-6

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 11:1-6

Cùng Học Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô 11:1-6

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn thích truyền thống nào trong gia đình của bạn? Xin cho biết những ích lợi, hay những khó xử, khi tuân giữ những truyền thống này?  Tại sao? 

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô khuyên những người tin Chúa điều gì (11:1a)? Vì sao ông có thể khuyên như vậy (11:1b)? Trong các câu (10:25-33), xin cho biết Đức Chúa Jesus đã thể hiện những phẩm chất mà Sứ đồ Phao-lô hướng dẫn cho người tin Chúa như thế nào?
  2. Các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô có những điểm tốt nào (11:2)? Những điều họ gìn giữ thuộc lĩnh vực nào (11:2 BHD2010, BD2011)? Sứ đồ Phao-lô nhắc lại những mối tương quan giữa Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jesus, người nam, và người nữ như thế nào (11:3)?
  3. Bởi vì Đức Chúa Jesus là đầu của người nam (11:3a), xin phân tích và giải thích lý do của lời hướng dẫn trong câu (11:4)? Theo ý nghĩa của câu (11:3a), nếu người nam tin Chúa mà che đầu của mình lại thì người đó đã làm gì với đầu của mình?
  4. Bởi vì người nam là đầu của người nữ (11:3b), xin phân tích và giải thích lý do của lời hướng dẫn trong câu (11:5)? Tại sao phụ nữ che đầu trong trường hợp này là thích hợp? Có phải câu Kinh Thánh (11:5) cấm các phụ nữ tin Chúa cầu nguyện hoặc giảng hay không?  Nếu không, họ cần phải làm gì khi cầu nguyện hoặc giảng? 
  5. Mái tóc dài biểu tượng cho giá trị nào của người phụ nữ (11:15a)? Công dụng của mái tóc với đầu là gì (11:15b)?  Nếu phụ nữ cắt tóc thì điều gì sẽ xảy ra với đầu của nàng?  Xin phân tích những điểm tương đồng giữa việc phụ nữ không trùm đầu với việc phụ nữ cắt hết tóc (11:6a)? Nếu người nam là đầu của người nữ (11:3b), xin phân tích vì sao việc người phụ nữ để trọc đầu là điều đáng xấu hổ (11:6b)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Những người chưa tin Chúa không biết Chúa là ai, nhưng họ chỉ nhìn thấy đời sống của những người tin nhận Ngài. Có những điểm nào mà bạn giống như Chúa (11:1) để qua việc nhìn thấy những đặc điểm đó mà người chưa biết Chúa có thể tìm đến Chúa và tin nhận Ngài?
  2. Có những khác biệt nào trong sinh hoạt thờ phượng Chúa, hoặc phục vụ Chúa, dành cho người nam và người nữ tại Hội Thánh của bạn hay không? Nếu có, sự khác biệt đó được ấn định dựa trên quan niệm phổ thông, theo phong tục văn hóa của xã hội bên ngoài, theo truyền thống và luật lệ của Hội Thánh, hay theo Kinh Thánh? Kinh Thánh nói gì về vai trò của người nam và người nữ trước mặt Chúa (Ga-la-ti 3:28)?
  3. Theo bạn, tại sao phụ nữ ngày nay trong hầu hết các Hội Thánh không trùm đầu lại khi cầu nguyện hoặc giảng dạy? Làm như vậy có sai ý Chúa hay không?  Nếu có, tại sao có?  Nếu không, tại sao không? Theo câu Kinh Thánh (11:5), phụ nữ tại Hội Thánh Cô-rinh-tô có được phép giảng dạy hay không? Tại sao một số Hội Thánh ngày nay cho phép phụ nữ giảng dạy, trong khi đó một số Hội Thánh khác lại không cho phép? Xin đọc câu Kinh Thánh (11:2) trong Bản Dịch Hiệu Đính và Bản Dịch 2011 – hay trong NIV, NKJV, và NRSV – trong nguyên văn Sứ đồ Phao-lô cho biết những hướng dẫn mà ông đã dạy và Hội Thánh Cô-rinh-tô tuân giữ nằm trong lĩnh vực nào? Tại sao các Hội Thánh ngày nay có những quy chế khác nhau trong vấn đề này?
  4. Nếu chữ “đầu” trong phân đoạn Kinh Thánh này được dịch là “nguồn”, xin phân tích ý nghĩa những câu Kinh Thánh này?

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top