Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 10:23-33

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 10:23-33

Cùng Học Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô 10:23-33

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Có bao giờ bạn suy nghĩ thật nhiều trước khi làm một điều gì hay không?  Lý do nào khiến bạn cân nhắc kỹ càng như vậy?  Nếu bạn quyết định làm, điều đó sẽ ảnh hưởng đến ai?  Ảnh hưởng tốt hay xấu? Tại sao? 

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Điều mà một người khôn ngoan (10:15) nên biết đó là gì (10:23)?  Sự hiểu biết đó cần được thể hiện qua điều gì (10:24)? 
 2. Trước những phức tạp về việc tìm hiểu nguồn gốc của thức ăn bán tại chợ, Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu nên làm gì (10:25)? Tại sao người tin Chúa có thể làm như vậy (10:26)?
 3. Trong trường hợp người tin Chúa được một người không tin Chúa mời dự tiệc, người tin Chúa nên làm gì với những thức ăn được thết đãi cho mình (10:27)?  Tuy nhiên, nếu người đó được thông báo rằng thức ăn đã được cúng, người đó nên làm gì (10:28a)?  Tại sao (10:28b)? Hành động ăn đồ cúng của người tin Chúa có thể ảnh hưởng đến ai (10:29)?
 4. Nguyên tắc chung cho người tin Chúa khi ăn uống là gì (10:30)?  Hành động của người tin Chúa ảnh hưởng như thế nào đến Chúa (10:31), đến những người chung quanh (10:32), và với những người chưa tin Chúa (10:33)? 
 5. Xin nhắc lại những nguyên tắc căn bản được ghi lại trong khúc Kinh Thánh này mà người tin Chúa nên áp dụng trong cuộc sống hằng ngày là gì (10:23-24; 10:31-33)?       

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Trong một xã hội tương đối tự do, bạn sử dụng sự tự do của mình như thế nào – theo sở thích, hay theo lợi ích – và cho ai (10:23)?
 2. Nhìn lại những tháng vừa qua, bạn đã ăn, uống, hay làm điều gì khiến Đức Chúa Trời được vinh hiển (10:31)? Ngược lại, bạn đã ăn, uống, hay làm điều gì khiến Đức Chúa Trời bị tổn thương?
 3. Nếu bạn áp dụng nguyên tắc được ghi lại trong (10:32), “người Do Thái” và “người Hy Lạp” trong cộng đồng của bạn là ai? Làm thế nào để bạn không làm gương xấu cho họ?
 4. Bạn có hướng dẫn được ai về với Chúa hay chưa? Nếu vì mục đích cứu rỗi người chưa tin Chúa, bạn có sẵn sàng chấp nhận sống hài hòa và sống vị tha hay không (10:24; 10:33)?  

  Thư Viện Tin Lành (2020)
  thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top