Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 10:15-22

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 10:15-22

Cùng Học Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô 10:15-22

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Bạn thường ăn chung với ai?  Những người đó có mối liên hệ nào với bạn (huyết thống, tình cảm, làm ăn, bạn bè, …)?  Có ai đã nhận diện ra bạn là người như thế nào vì thấy bạn ăn chung với một ai đó hay không?  Nếu có, tại sao? 

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Trước những nguy hại được ghi lại trong các câu (10:6-12), Sứ đồ Phao-lô đã khuyên độc giả của ông điều gì (10:14)?  Ông xem họ là những người như thế nào (10:15a)?  Phẩm chất đó để hiện qua điều gì (10:15b)?
 2. Việc ăn bánh và uống chén trong lễ Tiệc Thánh biểu tượng cho điều gì (10:16)?  Những hành động đó xác định mối liên hệ nào giữa người dự Tiệc Thánh với Chúa (10:16) và với các tín hữu khác (10:17)?
 3. Sứ đồ Phao-lô nhắc người đọc điều gì trong câu (10:18)? Kinh Thánh Cựu Ước dạy gì về điều đó (Lê-vi Ký 7:28-38; 10:12-15; Dân Số Ký 18:8-21)?  Hành động nhận thánh vật thể hiện điều gì (10:16-18)? 
 4. Áp dụng nguyên tắc tương tự, được giải thích trong các câu (10:16-18), Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh với độc giả của ông điều gì (10:21)? Người khôn ngoan  (10:15) sẽ có nhận xét như thế nào về thần tượng và những vật cúng cho thần tượng (10:19)? Tuy nhiên, tại sao người tin Chúa không nên ăn vật đã cúng cho thần tượng (10:20-21)? Hành động đó còn đem đến hệ quả nào nữa (10:22a)?  Vì sao chúng ta không nên làm như vậy (10:22b)?     

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Trong xã hội hiện nay, việc thờ thần tượng được thể hiện với nhiều hình thức khác nhau. Xin kể ba hình thức thờ thần tượng mà bạn nhận thấy chung quanh nơi bạn đang sống?  Có bao giờ bạn bị lôi cuốn bởi những điều này hay không?  Điều gì đã giữ bạn khỏi sa vào những điều đó?
 2. Bạn đã tin Chúa được bao lâu? Bạn đã được phép dự Tiệc Thánh chưa?  Có bao giờ bạn ngần ngại không dám dự Tiệc Thánh hay không?  Tại sao? 
 3. Khi bạn cảm thấy mình tội lỗi, nếu bạn dự Tiệc Thánh, bạn nghĩ rằng dòng huyết tội lỗi của mình sẽ tiêm nhiễm tội lỗi cho dòng huyết thánh sạch của Chúa, hay bạn tin rằng dòng huyết quyền năng của Chúa sẽ thanh tẩy dòng huyết tội lỗi của bạn? Tại sao bạn nghĩ như vậy? Kinh Thánh khuyên bạn nên làm gì trong trường hợp này (I Cô-rinh-tô 11:27-29)?

  Thư Viện Tin Lành (2020)
  thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top