Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 10:6-14

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 10:6-14

Cùng Học Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô 10:6-14

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn có thích lịch sử không?  Nếu có, bạn thích câu chuyện nào nhất? Bạn học được gì từ câu chuyện này? Theo bạn, lịch sử có thể lập lại không? Tại sao? 

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Mục đích của hình phạt dành cho những người vô ơn và vô tín là gì (10:6a)? Nhằm ngăn ngừa đều gì (10:6b)? Vì những mục đích đó, Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu Cô-rinh-tô điều gì (10:7a)?  Tại sao (10:7b; Xuất Ê-díp-tô 32:1-6)?
  2. Để cảnh cáo các tín hữu tại Cô-rinh-tô, Sứ đồ Phao-lô nhắc lại ba bài học lịch sử trong khúc Kinh Thánh này. Bài học lịch sử đầu tiên là gì (10:8; Dân Số Ký 25:1-9)?  Bài học lịch sử thứ hai là gì (10:9; Dân Số Ký 14:26-35)?  Bài học lịch sử thứ ba là gì (10:10; Dân Số Ký 21:4-9)?  Những bài học lịch sử đó được ghi lại với mục đích gì (10:11)?  Tại sao (10:12)?
  3. Trong thực tế, là loài người, ai cũng có thể bị cám dỗ. Sứ đồ Phao-lô đã khích lệ những người thật lòng theo Chúa điều gì (10:13)? Khi đối diện với sự cám dỗ,  điều đầu tiên mà người tin Chúa cần biết về sự cám dỗ là gì (10:13a)? Những điểm quan trọng mà họ cần hiểu rõ về Chúa là gì (10:13b)? Và ý  muốn của Chúa là gì (10:13c)? Trước những nguy hại được ghi lại trong các câu (10:6-12), Sứ đồ Phao-lô đã khuyên độc giả của ông điều gì (10:14)?

    Câu Hỏi Suy Gẫm
  1. Những quan điểm phóng khoáng về tình dục (10:8) từ bên ngoài đang ảnh hưởng đến một số người trong Hội Thánh ngày nay như thế nào?  Bạn có ít nhiều bị ảnh hưởng từ những quan điểm đó hay không? Nếu có, bạn bị cám dỗ trong khía cạnh nào? Chúa hứa với bạn điều gì (10:13)? Nếu không, khúc Kinh Thánh này nhắc bạn điều gì (10:12)?  Lý do nào đã khiến nhiều người bị sa ngã (10:6b)? 
  2. Kinh Thánh cho biết động lực đưa đến việc thử Chúa là vì thiếu đức tin, hoặc vô tín (Dân Số Ký 14:26-35).  Có bao giờ bạn thử Chúa chưa?  Nếu có, Chúa đã đáp lại sự thử thách của bạn như thế nào?  Sau đó, về phần mình bạn đã làm gì? Kết quả ra sao? Nếu không, tại sao bạn không muốn thử Chúa?
  3. Người Do Thái đã trách Chúa trong trường hợp nào (Dân Số Ký 21:4-5)?  Có bao giờ bạn trách Chúa hay không?  Nếu có, trong trường hợp nào? Hoàn cảnh nào khiến bạn phải thốt lên như vậy? Bạn có hối tiếc về thái độ của bạn hay không? Tại sao? Trong mọi hoàn cảnh, Chúa muốn thấy gì nơi chúng ta, là những người đã được Ngài cứu chuộc?

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top