Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 10:1-5

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 10:1-5

Cùng Học Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô 10:1-5

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Trong những món ăn mà bạn đã ăn, món ăn nào bạn nhớ đến nhiều nhất?  Tại sao?  Ôn lại quá khứ, lần uống nước nào đã để lại kỷ niệm sâu đậm nhất trong ký ức của bạn? Tại sao? 

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô muốn các tín hữu tại Cô-rinh-tô hiểu rõ những điều gì (10:1)? Xin cho biết ý nghĩa của việc “ở dưới đám mây” (Xuất Ê-díp-tô 13:20-21) và “đi ngang qua biển” (Xuất Ê-díp-tô 14:1-31). Sự kiện quan trọng nào đã xảy ra cho dân Do Thái vào lúc đó (10:2)?  Báp-têm trong Môi-se biểu tượng cho điều gì?
  2. Tổ phụ của người Do Thái đã nhận được những gì trong hành trình về Đất Hứa (10:3-4)? Thức ăn trong câu (10:3) là gì (Xuất Ê-díp-tô 16:13-36)?  Thức uống trong câu (10:4) là gì (Xuất Ê-díp-tô 17:1-7)?  Bánh mà người Do Thái đã nhận biểu tượng cho điều gì (Giăng 6:30-35)?  Người Do Thái đã được Chúa ban nước uống phát ra từ vầng đá lần đầu tiên ở đâu và trong giai đoạn nào (Xuất Ê-díp-tô 17:1-7)? Lần cuối cùng Chúa ban nước uống từ vầng đá cho người Do Thái ở tại đâu và vào lúc nào (Dân Số Ký 20:1-13)?  Vầng đá cung cấp nước cho người Do Thái biểu tượng cho ai (10:4c; Giăng 4:13-15)? Tại sao  Sứ đồ Phao-lô nói rằng vầng đá đó đã đi theo người Do Thái trong suốt hành trình về Đất Hứa (10:4b)?  Nước mà Chúa ban cho chúng ta biểu tượng về ai (Giăng 7:37-39)?   Vì sao người tin Chúa cần nước đó?
  3. Có bao nhiêu chữ “tất cả” được nhắc đến trong các câu Kinh Thánh (10:1-4)? Tuy nhiên, chuyện gì đã xảy ra (10:5)? Tại sao không phải “tất cả” đều có chung một số phận? Sứ đồ Phao-lô muốn người đọc hiểu gì từ những bài học lịch sử này?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Giống như dân Do Thái, có bao giờ bạn được Chúa giải cứu khỏi một hoàn cảnh tuyệt vọng hay không? Giống như Chúa đã rẽ nước Biển Đỏ cho người Do Thái, Chúa đã mở cho bạn lối thoát nào giữa biển khơi của cuộc đời? Có ai cùng được giải cứu với bạn vào lúc đó hay không? Nếu có, bao nhiêu người vẫn còn theo Chúa cho đến ngày hôm nay?  Điều gì đã giúp bạn và những người đó vẫn đứng vững trong Chúa?
  2. Có bao giờ bạn có những trải nghiệm giống như dân Do Thái – như đang lạc lối trong sa mạc – hay không? Giữa những khắc nghiệt, vô vọng và hiểm nguy trong cuộc đời, Chúa đã làm gì để bảo vệ bạn, để hướng dẫn bạn, để ban cho bạn một nơi an nghỉ?  Bạn học được gì từ những điều này?
  3. Bạn đang dùng những loại thức ăn nào để có đủ năng lực tiếp tục tiến bước trên hành trình về thiên quốc?  Bạn thích củ kiệu, dưa leo, hành, tỏi, thịt của Ai Cập, hay bánh ma-na và những tiếp trợ khác từ nơi Chúa?  Bạn nghĩ gì về những chu cấp mà Chúa đã ban cho bạn? Bạn nhàm chán hay trân quý những điều đó?  Tại sao?
  4. Đức Chúa Jesus vẫn là vầng đá sống và là bánh của sự sống cho mọi người.  Bạn có muốn đáp lại lời mời của Chúa, nhận nước sống (Giăng 7:37-39) và bánh sự sống của Chúa (Giăng 6:30-35) để được tươi mới và sự sống mới từ nơi Chúa hay không? 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top