Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 9:19-27

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 9:19-27

Cùng Học Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô 9:19-27

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn có thân quen với những hàng xóm của bạn hay không?  Nếu có, bạn đã bắt đầu làm quen với họ như thế nào? Điều gì đã tạo nên sự thân thiết sau buổi khởi đầu đó?  Nếu không, điều gì đã ngăn trở bạn tạo mối liên hệ đó? 

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô đang ở trong địa vị nào (9:19a)?  Nhưng ông đã chọn làm gì (9:19b)? Tại sao ông làm như vậy (9:19c)? 
  2. Xin cho biết bốn nhóm người mà Sứ đồ Phao-lô đã nhắc đến trong (9:20-9:22)?  Xin so sánh sự khác nhau của những nhóm người này?  Phương cách chung mà Sứ đồ Phao-lô đã dùng để tiếp cận họ là gì (9:20-9:22)? Mục đích chung của nổ lực này là gì (9:20-9:22)?  Động lực nào khiến Sứ đồ Phao-lô hành động như vậy (9:23)? 
  3. Khi so sánh những gì mà một người tin Chúa cần phải làm trong công tác cứu chuộc những người hư mất, Sứ đồ Phao-lô đã so sánh người tin Chúa với ai (9:24a)?  Xin cho biết những đặc điểm đáng lưu ý của nhóm người này là gì (9:23a; 9:24a; 9:25a; 9:27a)? Bên cạnh những phẩm chất đó, điểm quan trọng mà người tin Chúa cần nhớ là gì (9:24b; 9:26)? Điểm khác biệt căn bản giữa nổ lực của người tin Chúa và nổ lực của những người đó là gì (9:25b; 9:27b)?


Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn biết gì về các cộng đồng của những người đang sống chung quanh nhà của bạn, hay Hội Thánh của bạn?  Hoàn cảnh của họ như thế nào?  Họ biết gì về Chúa?  Họ có những ngộ nhận nào về Chúa?  Theo bạn, ai là người sẽ giới thiệu Chúa cho họ?
  2. Noi gương Sứ đồ Phao-lô, nếu bạn phải chọn bốn nhóm người mà bạn sẽ tập trung vào để tìm cách giới thiệu Chúa cho họ, bạn sẽ chọn bốn nhóm người nào? Tại sao?  Bạn sẽ làm gì để tìm hiểu họ? Bạn sẽ làm gì để trở nên giống như họ? Giống trong những lĩnh vực nào?  Bạn sẽ giới thiệu Chúa cho họ như thế nào?
  3. Sứ đồ Phao-lô lưu ý, khi tham gia những công tác trong Hội Thánh – như công tác truyền giáo và truyền giảng – nhiều tín hữu đã sốt sắng tham gia, sẵn sàng hy sinh, vâng giữ kỷ luật, thể hiện tinh thần kiên trì, nhưng điều quan trọng mà mỗi người cần lưu ý là phải hiểu rõ mục đích và trọng tâm của công tác đang làm, và cần phải làm gì để đạt được mục đích ấy (9:24-27). Mục tiêu cứu người hư mất đã được nhắc nhở như thế nào tại Hội Thánh của bạn? Trọng tâm của Hội Thánh của bạn trong vài năm qua là gì? Bao nhiêu phần trăm nổ lực trong Hội Thánh của bạn đang được dành cho công tác cứu người chưa tin Chúa? Nếu kết quả của công tác truyền giáo và truyền giảng tại Hội Thánh của bạn vẫn còn khiêm tốn, những nguyên tắc nào trong khúc Kinh Thánh này (9:19-9:27) có thể giúp Hội Thánh của bạn tiếp cận với những cộng đồng chung quanh để đưa dẫn họ đến với Chúa.

Đọc thêm: 

 

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top