Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 9:1-7

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 9:1-7

Cùng Học Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô 9:1-7

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn nghĩ gì về nếp sống của những người hầu việc Chúa?  Họ có những nhu cầu nào giống nhu cầu của những người khác?  Họ phải làm gì khác hơn những người khác?  Tại sao? 

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Vấn đề được đề cập trong phân đoạn Kinh Thánh này là gì (9:1a-b)? Bằng chứng quan trọng của chức vụ Sứ đồ là gì (9:1c; Công Vụ 1:21-22; Công Vụ 9:1-9)? Tại sao các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô không thể phủ nhận chức vụ Sứ đồ của Phao-lô (9:1d-2; Công Vụ 18:1-11)?  Câu trả lời hiển nhiên cho cả 4 câu hỏi trong 9:1 là gì? 
  2. Tại sao Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh đến chức vụ Sứ đồ của ông vào lúc này (9:3)? Có phải người hầu việc Chúa không có những nhu cầu căn bản bình thường (9:4), không nên có gia đình (9:5), và phải tự túc làm việc để hầu việc Chúa (9:6) hay không? 
  3. Nếu Phao-lô và Ba-na-ba có thể làm những điều này, các Sứ đồ khác có bị bắt buộc phải làm như vậy hay không? Nếu các Sứ đồ khác không bị ràng buộc phải sống như vậy, thì việc một số người đòi hỏi Phao-lô và Ba-na-ba phải sống như vậy có hợp lý hay không? Tại sao Sứ đồ Phao-lô chấp nhận sống như vậy (8:9)?
  4. Ba hình ảnh mà Sứ đồ Phao-lô đề cập trong (9:7) là gì? Tại sao chức vụ Sứ đồ được so sánh với những người này? Tại sao những người đó xứng đáng được trả công cho việc làm của mình?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Sứ đồ Phi-e-rơ, cùng các em trai của Chúa, và những Sứ đồ trong Hội Thánh ban đầu đã lập gia đình và dẫn vợ của họ đi theo khi họ đi hầu việc Chúa (9:5).  Có những thuận lợi, hay trở ngại nào, khi các mục sư ngày nay dẫn vợ mình theo khi đi hầu việc Chúa?  Tại sao?
  2. Có những người hầu việc Chúa đã tận dụng hết những đặc quyền được dành cho mình; có những người khác –  như Phao-lô –  không dùng những đặc quyền đó nhưng vẫn trung tín hầu việc Chúa.  Các tín hữu có nên xem người không dùng những đặc quyền là người dại dột, hay thậm chí thấp kém, hơn những người hầu việc Chúa khác, hay những người biết tận dụng đặc quyền của mình, hay không?  Tại sao?
  3. Các tín hữu tại Cô-rinh-tô là ấn tín cho chức vụ của Sứ đồ Phao-lô.  Cuộc đời bạn có là sự xác nhận cho chức vụ của một người hầu việc Chúa nào hay không?  Làm cho người đó hãnh diện hay xấu hổ? Tại sao?  

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top