Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 7:17-24

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 7:17-24

Cùng Học Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô 7:17-24

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Từ khi bạn tin Chúa, bạn đã có những thay đổi nào? Những thay đổi đó tốt hơn, hay xấu hơn, trước khi bạn tin Chúa? Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Đức tin nơi Chúa đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc sống của một người tin Chúa. Do đó, một số người đã chủ trương rằng, mọi tình trạng trong cuộc đời của một người mới tin Chúa phải thay đổi. Sứ đồ Phao-lô đã có những lời khuyên nào về quan điểm này (7:17, 7:20, 7:24)?  Sứ đồ Phao-lô đã áp dụng nguyên tắc này như thế nào trong tình trạng hôn nhân (7:12-13)? Nếu mọi tình trạng trong cuộc đời của người mới tin Chúa phải thay đổi, thì điều gì sẽ xảy ra cho người đó, cho gia đình người đó, cho xã hội.  Cộng đồng Hội Thánh sẽ bị đánh giá như thế nào?  
  2. Sứ đồ Phao-lô nêu một ví dụ trong việc áp dụng nguyên tắc trên trong một nghi thức liên hệ đến niềm tin.  Sứ đồ Phao-lô đã hướng dẫn thế nào (7:18-19a)?  Điều gì mới là quan trọng (7:19b)?  
  3. Quan điểm Sứ đồ Phao-lô đã hướng dẫn trong các câu (7:17, 7:20, 7:24) có phải là chủ trương của ông dạy người tin Chúa phải sống cam phận hay không?  Tại sao?   Sứ đồ Phao-lô đã nêu một ví dụ về việc áp dụng nguyên tắc này trong địa vị trong xã hội, ông đã khuyên điều gì (7:21)?
  4. Khi đề cập đến trình trạng nô lệ và tự do, Sứ đồ cho biết tình trạng bên ngoài của một người có phản ảnh mối quan hệ giữa người đó với Chúa hay không (7:6)? Mối quan hệ của một người với Chúa hay là tình trạng xã hội của người đó, điều nào mới là quan trọng? Tại sao một người đã tin Chúa không nên trở lại với tình trạng nô lệ lúc trước khi tin Chúa (7:23)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn đã đến với Chúa trong tình trạng nào? Có những gì đã thay đổi, hay không thay đổi, kể từ đó cho tới nay? Tại sao?  Điều gì đã khích lệ, hay ngăn trở, bạn đạt những điều đó?
  2. Trong kinh nghiệm theo Chúa của bạn, những thay đổi nào từ những người mới tin Chúa đã gây ngộ nhận cho cộng đồng bên ngoài Hội Thánh?  Hội Thánh và những người tin Chúa cần làm gì để giải tỏa những ngộ nhận đó?
  3. Trong tình trạng xã hội, Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa nên vươn lên nếu có cơ hội (7:21).  Bạn đã áp dụng lời khuyên này như thế nào?  Bạn đã nắm bắt, hay khước từ, những cơ hội nào để vươn lên?  Tại sao?

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top