Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 7:6-16

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 7:6-16


Cùng Học Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô 7:6-16

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Nếu bạn đã lập gia đình, bạn đã gặp người phối ngẫu của mình trong hoàn cảnh nào?  Khi nào thì cả hai quyết định tiến đến việc thành hôn?  Nếu bạn chưa lập gia đình, xin giải thích lý do.  Có phải vì bạn chưa gặp được người tâm đầu ý hợp, hoặc vì hoàn cảnh chưa thể lập gia đình, hay là bạn có ý định sống độc thân trọn đời? Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Sứ đồ Phao-lô có lời khuyên nào cho những người có thể lập gia đình (7:8)?  Đây là quan điểm riêng của ông hay là ý Chúa (7:6)?  Do mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng khác nhau, Sứ đồ Phao-lô đã khuyên những người này điều gì trong quyết định lập gia đình của họ (7:7; 7:9)?        
 2. Sứ đồ Phao-lô có lời khuyên nào cho những người đã lập gia đình (7:10a)?  Đây là quan điểm riêng của ông hay là ý Chúa (7:10b)?  Đức Chúa Jesus dạy gì về vấn đề này (Ma-thi-ơ 19:3-12)? Người chồng không được làm gì (7:11b)?  Nếu hai vợ chồng đã phân rẽ nhau, họ nên làm gì (7:11a)?
 3. Trong trường hợp hai người đã lập gia đình trước khi chưa tin Chúa và bây giờ có một người tin Chúa, việc khác biệt về niềm tin giữa hai vợ chồng có phải là lý do để ly dị hay không (7:12-13)?  Tại sao trong trường hợp này, việc tiếp tục giữ vững hôn nhân trong gia đình là điều nên làm (7:14; 7:16)?  Trong trường hợp người phối ngẫu không tin Chúa quyết định ra đi, người tin Chúa nên làm gì trong trường hợp này (7:15a)?  Tại sao (7:15b)? 

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Bạn nhìn hôn nhân và gia đình trong góc cạnh nào? Kinh Thánh dạy gì về:
  – Hôn nhân đầu tiên (2:18-25).
  – Mục đích của hôn nhân (Sáng Thế Ký 1:28; 2:18; Ê-phê-sô 5:22-32).
  – Phước hạnh của hôn nhân (Sáng Thế Ký 2:18, 2:24; Nhã Ca 8:6-7; Truyền Đạo 4:9, 4:12; Ê-phê-sô 4:2-3; Hê-bơ-rơ 13:4).
  – Cách cư xử của vợ chồng trong hôn nhân (I Phi-e-rơ 3:1-7).
  – Biểu tượng của hôn nhân (Ê-phê-sô 5:25-32).   

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top