Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 6:12-20

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 6:12-20

Cùng Học Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô 6:12-20

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn thích ăn các món ăn chua, cay, hay mặn, ngọt?  Có bao giờ bao giờ bác sĩ khuyên bạn phải kiêng cữ những thức ăn chứa quá nhiều chất gây chua, cay, mặn, hoặc ngọt hay không? Nếu bạn muốn ăn những thức ăn đó, nhưng có người nhắc bạn phải kiêng cữ, bạn cảm thấy thế nào? Tại sao? 

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. “Mọi sự tôi có phép làm” là một lập luận của một số tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô. Sứ đồ Phao-lô lưu ý họ hai điều gì mà mỗi người sử dụng quyền tự do của mình nên cân nhắc (6:12)?  “Đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn” cũng là một lập luận của một số tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô.  Theo Sứ đồ Phao-lô, thân thể có phải được tạo dựng cho sự dâm dục hay không (6:13)? Thân thể đã được tạo dựng theo hình ảnh của ai, để làm gì (Sáng Thế Ký 1:26-28), và phục vụ ai (6:13; 6:19)?
  2. Mặc dầu thân thể của con người từ cát bụi (Sáng Thế Ký 2:7) và sẽ trở về với cát bụi (Sáng Thế Ký 3:19), nhưng tại sao thân thể con người là giá trị trước mặt Đức Chúa Trời (6:13a-14; 6:20)?  Một lý do khác khiến thân thể con người có giá trị thật cao quý, lý do đó là gì (6:15a)?  Người tin Chúa có nên sử dụng thân thể của mình làm chuyện đồi trụy thấp kém hay không (6:15b-16)?
  3. Người tin Chúa nên sử dụng thân thể của mình cho điều gì (6:17), không nên làm gì (6:18)? Tại sao (6:19)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ bạn biện luận giống như cách biện luận của một số tín hữu tại Cô-rinh-tô hay không?  Những lĩnh vực nào bạn vẫn còn trăn trở giữa hai ý kiến “Việc này được phép làm” và “Việc này có mang lại lợi ích hay không”?  Bạn hiệp nhất với Chúa trong lĩnh vực nào, và hiệp một với thế gian trong những việc nào?  Tại sao?
  2. Khi ý thức được thân thể của mình là một phần của thân thể Đấng Christ và là một đền thờ nơi Đức Thánh Linh đang ngự, bạn đã hoặc đang làm gì để danh Chúa được tôn kính qua thân thể và đời sống của bạn?

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top