Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 6:1-11

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 6:1-11

Cùng Học Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô 6:1-11

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Bạn làm gì khi có những bất hòa trong gia đình? Cách giải quyết mà bạn thường chọn lựa trong trường hợp này là gì?  Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Sứ đồ Phao-lô trách các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô điều gì (6:1, 6:6)? Theo bạn, những lý do nào đã khiến họ hành động như vậy? Sứ đồ Phao-lô nhắc các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô địa vị của người tin Chúa là như thế nào (6:2a, 6:3a)?  Tại sao cách cư xử của các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô trong trường hợp này là sai lầm (6:2b, 6:3b-4)?  Cách cư xử đó thể hiện sự hiểu biết của các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô về nếp sống của người tin Chúa như thế nào (3:1-3)?  
 2. Một số tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô đã làm gì với những tín hữu khác trong Hội Thánh (6:8)? Và rồi, họ đã làm gì (6:7a)?  Hai các giải quyết mà Sứ đồ Phao-lô gợi ý nên làm trong trường hợp này là gì (6:5b; 6:7b)?
 3. Sứ đồ Phao-lô lưu ý các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô điều gì (6:9-10)? Theo bạn, những người đang bị quở trách thuộc nhóm người nào trong hai câu Kinh Thánh nêu trên? Thực ra, người tin Chúa là ai (6:11)?  Chúng ta nên nên sống với địa vị mới mà Chúa cho mình hay cư xử với nếp sống không tốt đẹp của quá khứ trước khi tin Chúa?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Bạn thường có thái độ nào khi đối diện với những bất đồng xung đột:
  a. Phải trả đũa thích đáng.
  b. Lẫn tránh, không muốn giải quyết.
  c. Giải quyết theo cách của những người chưa tín Chúa.
  d. Dùng đủ mọi cách để đạt phần thắng về phía mình, bất kể cả luật pháp.
  e. Cương quyết bảo vệ lẽ phải của mình theo luật lệ.
  f. Nhượng bộ, vì không đáng để làm lớn chuyện.
  g. Tìm một người hiểu biết để giúp phân xử.
  h. Tìm hiểu và hòa giải.
 2. Có bao nhiêu lần mệnh đề “anh em không biết” được nhắc đến trong khúc Kinh Thánh này? Sự hiểu biết của mỗi người về địa vị mà Chúa ban cho mình, ảnh hưởng như thế nào đến cách sống của người đó với chính mình và với những người khác?
 3. Bạn làm gì khi có những bất hòa với những người chung quanh? Khúc Kinh Thánh này nhắc bạn nên làm gì? Tại sao?

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top