Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 5:6-13

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 5:6-13

Cùng Học Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô 5:6-13

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn có bao giờ thấy một cộng đồng nào hãnh diện về những điều không tốt đang xảy ra trong cộng đồng đó hay không?  Điều không tốt đó là gì? Lý do nào khiến họ lại hãnh diện như vậy?  Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô nhận định như thế nào về thái độ kiêu hãnh của các tín hữu tại Cô-rinh-tô (5:6a)?  Ông so sánh tội lỗi đó với điều gì (5:6b)?  Việc dung túng tội lỗi lâu dài sẽ dẫn đến tình trạng nào (5:6c)?
  2. Sứ đồ Phao-lô khuyên Hội Thánh Cô-rinh-tô nên có thái độ dứt khoát nào với những người phạm tội (5:7a)? Tại sao? Sứ đồ Phao-lô nhắc lại hình ảnh Chiên Con của lễ Vượt Qua trong (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-28) với mục đích gì (5:7b)?  Vì sao Hội Thánh của Chúa không nên dung túng những tội lỗi xấu xa thuộc về nếp sống của những con người cũ trước khi biết Chúa (5:8)?
  3. Hội Thánh Cô-rinh-tô cần hiểu rõ nên áp dụng những hướng dẫn của Sứ đồ Phao-lô cho ai (5:9)?  Không áp dụng cho những người nào (5:10a)?  Tại sao (5:10b)?  Hội Thánh Cô-rinh-tô cần nghiêm khắc với những người nào (5:11a)? Thậm chí không làm gì (5:11b)?
  4. Hội Thánh không có trách nhiệm trong việc xét đoán ai (5:12)?  Ai là người sẽ đoán xét họ (5:13a)?  Nhưng Hội Thánh cần thực hiện điều gì (5:13b)?    

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Trong khúc Kinh Thánh này, men biểu tượng cho những điều xấu và dễ lây lan.  Trong cuộc sống hiện nay, những điều nào có bản chất tương tự như men?  Làm thế nào để ngăn chặn những ảnh hưởng xấu này lan rộng trong cộng đồng Hội Thánh? 
  2. Bánh làm bằng bột ủ men sẽ nở lớn, trông hấp dẫn, nhưng bên trong trống rỗng.  Theo bạn, những việc làm nào trong Hội Thánh chỉ mang tính phô trương nhưng không có thực chất? Hội Thánh của Chúa có nên làm những công việc như vậy hay không?
  3. Đức Chúa Jesus đã hy sinh cứu chuộc chúng ta và ban cho chúng ta một nếp sống mới thuần khiết như bánh không men (5:8). Nếp sống thuần khiết, ngay thật, và chân thành của Chúa ban cho đang thể hiện như thế nào trong cuộc đời của bạn.
  4. Những điều không tốt nào trong Hội Thánh khiến bạn bận tâm? Hội Thánh của bạn làm gì trong hoàn cảnh đó?  Lời Chúa trong đoạn Kinh Thánh này nhắc chúng ta điều gì?

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top