Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 4:7-13

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 4:7-13

Cùng Học Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô 4:7-13

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Cuộc sống của bạn hiện nay thế nào? Bạn có những điều gì? Bạn có thỏa mãn với những điều đó không? Điều gì đã đưa bạn đến hoàn cảnh hiện tại? Bạn đang làm gì với những điều bạn đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Trong câu 4:7, Phao-lô đã đặt ba câu hỏi để các tín hữu tại Cô-rinh-tô suy gẫm. Câu hỏi thứ nhất nhắc nhở mỗi người về điều gì (4:7a)? Câu hỏi thứ hai lưu ý người đọc thế nào về điều họ đang có (4:7b)?  Câu hỏi thứ ba gợi ý người đọc nên có thái độ nào (4:7c)?
  2. Ba lý do nào đã khiến các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô kiêu hãnh (4:8a)? Lời mơ ước – đượm chút mỉa mai – của Sứ đồ Phao-lô trong (4:8b), nhắc các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô sự thật nào về họ?
  3. Sứ đồ Phao-lô mô tả quang cảnh cuộc diễn hành của một vị tướng La-mã thắng trận, dắt theo một đoàn tù binh; trong đó những người hầu việc Chúa đã được đặt ở vị trí nào (4:9a)? Những người hầu việc Chúa được phơi bày cho ai xem (4:9b)?  Những người hầu việc Chúa chấp nhận đứng trong vị trí đó vì ai (4:10a)?  Với mục đích gì (4:10b)?
  4. Nhiều người hầu việc Chúa  đang ở trong tình trạng nào (4:11a)? Bị đối xử ra sao (4:11b)?  Họ đã làm gì để có thể hầu việc Chúa (4:12a)?  Họ đã sống như thế nào để làm nhân chứng cho Chúa (4:12b-13a)?  Họ đã bị người đời đánh giá thế nào (4:13b)?  Vì sao những người hầu việc Chúa đã chấp nhận sống như vậy?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ bạn có thái độ giống như các tín hữu tại Cô-rinh-tô cho rằng mình được đầy đủ, giàu có, hoặc có uy quyền rồi hay không?  Có bao giờ bạn suy gẫm nhờ đâu và vì sao mà bạn có được những điều này hay không?  Khúc Kinh Thánh này nhắc nhở bạn điều gì?    
  2. Có bao giờ bạn quan tâm về hoàn cảnh sống của những người hầu việc Chúa – đặc biệt là những người hầu việc Chúa tại những Hội Thánh nhỏ ở những nơi xa xôi hẻo lánh – hay không? Vì sao họ chấp nhận đứng trong vị trí này? Bạn biết gì về họ? Bạn có thể làm gì để giúp đỡ họ?
  3. Nhờ đâu mà bạn có được như ngày nay?  Thái độ đúng đắn Chúa muốn bạn phải có là gì (Lu-ca 12:16-21)?

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top