Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 1:10-17

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 1:10-17

Cùng Học Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô 1:10-17

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn chứng kiến những chuyện đáng tiếc xảy ra trong Hội Thánh hay không?  Nếu có, bạn làm gì, hay nói với ai? Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Phao-lô kêu gọi các tín hữu tại Cô-rinh-tô điều gì (1:10)? Lời kêu gọi này cho thấy tại Hội Thánh Cô-rinh-tô đang có vấn đề nào?  Vì sao Phao-lô biết được điều này (1:11)?  Vấn đề xuất phát từ việc gì (1:12)? Theo bạn, nguyên nhân nào đã đưa đến điều này, và điều đó xuất phát từ đâu?
  2. Xin tìm hiểu vài dữ kiện liên quan đến những nhân vật liên hệ. A-bô-lô là ai (Công Vụ 18:24-19:1)?  Phao-lô đã làm gì cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô (Công Vụ 18:1-18)? Sê-pha là người như thế nào (Giăng 1:42; I Cô-rinh-tô 9:5, 15:5; Ga-la-ti 1:18, 2:9)?   
  3. Để giúp cho các tín hữu tại Cô-rinh-tô nhận thức được những suy nghĩ sai lầm đã đưa đến tình trạng đáng tiếc đang xảy ra trong Hội Thánh, Phao-lô đã nêu lên ba câu hỏi nào (1:13)? Câu trả lời chung cho ba câu hỏi này là gì?  Bằng cách đặt câu hỏi này, Phao-lô giúp các tín hữu tại Cô-rinh-tô hiểu được ai là trọng tâm của Hội Thánh?  Như vậy, ai là lãnh đạo của Hội Thánh?  Còn những người khác thì sao?
  4. Một trong những lý do khiến các tín hữu tại Cô-rinh-tô nhận mình thuộc về một lãnh đạo nào, là vì họ xưng nhận ai đã làm báp-têm cho họ.  Phao-lô đã giải thích như thế nào cho những người ủng hộ ông (1:14-15)?  Tại sao Phao-lô cảm tạ Chúa vì ông đã làm báp-têm cho rất ít người tại Cô-rinh-tô?  Như vậy lập luận của những người ủng hộ ông có đúng không? 
  5. Phao-lô cho biết trách nhiệm chính mà Chúa giao cho ông là gì (1:17a)?  Ông đã thực hiện trách nhiệm đó như thế nào (1:17b)?  Tại sao ông phải làm như vậy (1:17c)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Giống như các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô, có bao giờ vì lòng yêu mến đặc biệt một mục sư nào đó, đã dẫn đến sự chia rẻ trong Hội Thánh của bạn hay không?  Các tín hữu trong Hội Thánh của bạn hiểu gì về Chúa, về vai trò và trách nhiệm của các mục sư?  Hội Thánh của bạn đã làm gì trong hoàn cảnh đó?
  2. Nếu trong Hội Thánh của bạn có chuyện không đúng đang xảy ra, bạn có muốn giống như gia đình Cơ-lô-ê (1:11) mạnh dạn nêu vấn đề với những người có trách nhiệm để giải quyết, hay chỉ im lặng để tình trạng đó tiếp tục phát triển tràn lan trong Hội Thánh?
  3. Bạn hiểu gì về những điều Chúa đã làm cho mình, cho gia đình của mình, cho Hội Thánh của mình?  Trong đời sống đức tin, bạn đang theo ai: theo Chúa, theo Hội Thánh, hay theo một người nào đó trong Hội Thánh?  Bạn học được gì và cần làm gì cho Hội Thánh của bạn qua sự hướng dẫn của Lời Chúa trong phân đoạn Kinh Thánh này?

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top