Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 1:1-9

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 1:1-9

Cùng Học Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô 1:1-9

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn gởi thư cho những người mà bạn đã từng sống với họ một thời gian hay không? Nếu có, lý do nào bạn viết thư? Động lực viết thư xuất phát từ chuyện vui hay buồn? Làm thế nào bạn có thể chuyển tải những suy nghĩ của bạn về những điều bạn muốn nói một cách rõ ràng nhất?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Phao-lô gọi mình là ai (1:1a)? Nhờ đâu ông có chức vụ này (1:1b)? Theo bạn, tại sao Phao-lô nhấn mạnh đến chức vụ này ngay từ đầu bức thư ông viết cho các tín hữu tại Cô-rinh-tô?  Người cùng với Phao-lô gởi thư này là ai (1:1c)?  Kinh Thánh nói gì về người này (Công Vụ 18:12-17)?
  2. Ai là những người nhận bức thư này (1:2a)? Hội Thánh Cô-rinh-tô thuộc về ai (1:1a)? Phao-lô gọi họ là những người như thế nào (1:2b)?  Nhờ đâu họ có địa vị này (1:2b)?  Phao-lô cầu chúc cho họ những điều gì (1:3)?   
  3. Phao-lô tạ ơn Chúa về điều (1:4)? Các tín hữu tại Cô-rinh-tô có dồi dào những điều gì (1:5a)? Những điều này từ đâu đến (1:5b) và đã thể hiện qua việc gì (1:6)?
  4. Phao-lô nhận xét gì về ân tứ của các tín hữu tại Cô-rinh-tô (1:7)? Phao-lô khẳng định điều gì (1:8)?  Tại sao (1:9)? 

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn quan tâm thế nào đến hiện trạng của những người mà bạn đã từng hướng dẫn họ đến với Chúa? Có bao giờ bạn liên lạc (điện thoại, email, viết thư, gởi quà, …) hoặc viếng thăm họ hay không?  Nếu có, bạn đã làm gì?  Nếu không, tại sao?
  2. Bạn có vui về những người mà bạn – hoặc Hội Thánh của bạn – đã hướng dẫn đến với Chúa hay không? Trong quá khứ họ đã sống như thế nào? Tình trạng hiện nay của họ ra sao?  Ân điển của Chúa đã làm gì trên đời sống của họ?

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top