Chúa Cứu Vớt Đời Tôi

Chúa Cứu Vớt Đời Tôi

Chương Trình Giới Thiệu Thánh Nhạc Thư Viện Tin Lành - Nguồn Hy VọngCa khúc: Chúa Cứu Vớt Đời Tôi Trình Bày: Nay Danh Sáng Tác: Cơ Quan Sản Xuất: Nguồn Hy Vọng [divide style="2"] ...

Sống Với Thánh Kinh: 22/07/2024

Sống Với Thánh Kinh: 22/07/2024

Sống Với Thánh Kinh: 22/07/2024Ca Thương 2:1–7Chúa Sửa Phạt Người Ngài Yêu “…Ta sẽ tỉnh thức, giữ lời phán Ta đặng làm trọn” (Giê-rê-mi 1:12b). Câu hỏi suy ngẫm: Đất nước Ít-ra-ên ...

Tương Giao Với Chúa

Tương Giao Với Chúa

Anh yêu, … chúng mình hãy ra đồng... xem thử nho đã nứt lộc, hoa đã nở và thạch lựu đã trổ bông hay chưa? (Nhã-ca 7:11,12) Hội Thánh sắp bắt tay vào làm việc, và muốn Chúa cùng hợp ...

Mục sư Phan Thanh Bình: Con Một Của Ngài – Thay Ta

Mục sư Phan Thanh Bình: Con Một Của Ngài – Thay Ta

Con Một Của Ngài Thay Ta Đức Chúa Jêsus phán rằng: “Vì Ðức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài (Chúa Jêsus), hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị ...

He’ll Take Care Of The Rest

He’ll Take Care Of The Rest

Nguyên tác: He'll Take Care Of The Rest Sáng tác: Keith Green Trình bày: Keith Green [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Thánh Ca Tiếng Nhật

Thánh Ca Tiếng Nhật

Thánh Ca Tiếng Nhật [divide style="2"] Xin cầu nguyện cho việc truyền giáo cho người Nhật. [divide style="2"] Thư Viện  Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Thánh Ca: Chúa Sẽ Lo Toan

Thánh Ca: Chúa Sẽ Lo Toan

Tựa đề: Chúa Sẽ Lo Toan Nguyên tác: God Will Take Care of You Sáng tác: Civilla D. Martin Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 49 [divide style="2"] [one_half] God Will Ta ...

Lời Chúa Mỗi Ngày: Ê-phê-sô 4:26

Lời Chúa Mỗi Ngày: Ê-phê-sô 4:26

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Không Ai Như Ngài – Piano – Jazz

Không Ai Như Ngài – Piano – Jazz

Tựa đề: Không Ai Như Ngài Nguyên tác: There Is None Like You Pianist: Yohan Kim [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org [divide style="2"]     ...

Thánh Ca: Bringing in the Sheaves – Gánh Lúa Về

Thánh Ca: Bringing in the Sheaves – Gánh Lúa Về

Tựa đề: Gánh Lúa Về Nguyên tác: Bringing in the Sheaves Kinh Thánh:  Thi Thiên 126:6 Lời: Knowles Shaw (1874) Nhạc: George A. Minor (1880) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (195 ...

Thư Viện Tin Lành

  • Sưu tầm và lưu trữ những tài liệu liên hệ đến cộng đồng Tin Lành người Việt.
  • Giúp độc giả tìm hiểu về niềm tin của người Tin Lành.
  • Cung cấp những tài liệu nghiên cứu về đạo Tin Lành và Cơ Đốc giáo trong tiếng Việt.
  • Phổ biến Kinh Thánh, văn phẩm Cơ Đốc trình bày đức tin nơi Chúa Giê-xu.
Liên Lạc bientap@thuvientinlanh.org

Mục sư Phan Thanh Bình: Con Một Của Ngài – Thay Ta

Con Một Của Ngài Thay Ta Đức Chúa Jêsus phán rằng: “Vì Ðức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài (Chúa Jêsus), hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời-đời” (Giăng 3:16). Con người luôn-luôn làm điều lầm-lỗi nhưng ít khi dám thẳng-thắng nhận lỗi, song tìm cách đổ cho người khác, cho hoàn-c more ...

July 22, 2024 (0) comments

Quyền Năng Từ Đức Thánh Linh Của Các Tín Hữu Thời Ban Đầu

Sứ điệp: Quyền Năng Từ Đức Thánh Linh Của Các Tín Hữu Thời Ban Đầu Nguyên văn: The Holy Spirit's Power of The First Christians  Dịch và thuyết minh: Sứ Điệp Tỉnh Thức [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org more ...

June 01, 2024 (0) comments

Đức Tin và Hy Vọng

“Người đặt đứa con trai đó tên là Bê-nô-ni; còn cha nó lại đặt tên là Bên-gia-min” (Sáng Thế Ký 35:18) Mọi vấn đề đều có mặt sáng và tối. Ra-chên bị đau đớn vì sanh khó, đã qua đời; Gia-cốp tuy phải khóc vì mất vợ, nhưng vẫn được yên ủi vì còn đứa con. Ðiều tốt cho chúng ta là nếu thân thể này than khóc vì những thử thách, thì đức tin chúng ta lại more ...

July 15, 2024 (0) comments

Chúa Cứu Vớt Đời Tôi

Chương Trình Giới Thiệu Thánh Nhạc Thư Viện Tin Lành - Nguồn Hy VọngCa khúc: Chúa Cứu Vớt Đời Tôi Trình Bày: Nay Danh Sáng Tác: Cơ Quan Sản Xuất: Nguồn Hy Vọng [divide style="2"] [divide style="2"]Trở lại CD: Nguồn Hy Vọng CD: Tình Yêu Tuyệt Vời[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org more ...

July 22, 2024 (0) comments

Mục sư Phan Thanh Bình: Con Một Của Ngài – Thay Ta

Con Một Của Ngài Thay Ta Đức Chúa Jêsus phán rằng: “Vì Ðức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài (Chúa Jêsus), hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời-đời” (Giăng 3:16). Con người luôn-luôn làm điều lầm-lỗi nhưng ít khi dám thẳng-thắng nhận lỗi, song tìm cách đổ cho người khác, cho hoàn-c more ...

July 22, 2024 (0) comments

Chúa Cứu Vớt Đời Tôi

Chương Trình Giới Thiệu Thánh Nhạc Thư Viện Tin Lành - Nguồn Hy VọngCa khúc: Chúa Cứu Vớt Đời Tôi Trình Bày: Nay Danh Sáng Tác: Cơ Quan Sản Xuất: Nguồn Hy Vọng [divide style="2"] [divide style="2"]Trở lại CD: Nguồn Hy Vọng CD: Tình Yêu Tuyệt Vời[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org more ...

July 22, 2024 (0) comments

Chúa Cứu Vớt Đời Tôi

Chương Trình Giới Thiệu Thánh Nhạc Thư Viện Tin Lành - Nguồn Hy VọngCa khúc: Chúa Cứu Vớt Đời Tôi Trình Bày: Nay Danh Sáng Tác: Cơ Quan Sản Xuất: Nguồn Hy Vọng [divide style="2"] [divide style="2"]Trở lại CD: Nguồn Hy Vọng CD: Tình Yêu Tuyệt Vời[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org more ...

July 22, 2024 (0) comments

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top