Khát Nước

Khát Nước

Người bị khát nước quá đỗi, bèn kêu cầu Chúa: “Ngài đã cho tôi tớ Ngài được chiến thắng lớn thế nầy, lẽ nào giờ đây con phải chết?” (Các Quan-xét 15:18) Sam-sôn bị khát nước và sắp ...

Hành Trình Đức Tin

Hành Trình Đức Tin

Tựa đề: Hành Trình Đức Tin Sáng tác: Trương Văn Xê Trình bày: Ca Đoàn Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn (8/2022) Chương Trình Kỷ Niệm 100 Năm Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn (1920-2020) [divid ...

Mục sư Phan Thanh Bình: Chúa Biết Tôi

Mục sư Phan Thanh Bình: Chúa Biết Tôi

  Chúa Biết Tôi Con người thật khó hiểu. Người xưa nói “biết mình, biết người, trăm trận trăm thắng”. Biết mình đã khó, biết người thì lại khó hơn, nên thất-bại thường chắc-ch ...

Sống Với Thánh Kinh: 25/09/2023

Sống Với Thánh Kinh: 25/09/2023

Sống Với Thánh Kinh: 25/09/2023Ma-thi-ơ 14:13–21Chính Các Ngươi Hãy Cho Họ Ăn “Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa ...

Jesus! Yêu Ngài Trên Cả Mọi Điều

Jesus! Yêu Ngài Trên Cả Mọi Điều

Tựa đề: Jesus! Yêu Ngài Trên Cả Mọi Điều Trình bày: Tina Lưu [divide style="2"] Jesus - Yêu Ngài Trên Cả Mọi Điều Chúa! Yêu Ngài hơn cả mọi điều.  Vàng có nghĩa gì? ...

Consider the Stars

Consider the Stars

Nguyên tác: Consider the Stars  Sáng tác: Keith & Kristyn Getty Trình bày: Kristyn Getty [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Thánh Ca: Tôn Vinh Chúa Tôi – I Will Praise Him

Thánh Ca: Tôn Vinh Chúa Tôi – I Will Praise Him

Thánh Ca: Tôn Vinh Chúa Tôi Nguyên tác: I Will Praise Him Nhạc và lời: Mar­ga­ret J. Har­ris (1865-1919) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 19 Thánh Ca Hội T ...

J.S. Bach: Fantasia (BWV 919) – Classical Guitar

J.S. Bach: Fantasia (BWV 919) – Classical Guitar

Nguyên tác: Fantasia - BWV 919 Sáng tác: Johann Sebastian Bach Soạn cho guitar: Edson Lopes Trình bày: Edson Lopes [divide style="2"] "Đức Chúa Jesus đáp: “Ta là đường đi, chân lý ...

Lời Chúa Mỗi Ngày: Gia-cơ 5:8

Lời Chúa Mỗi Ngày: Gia-cơ 5:8

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Thánh Ca: Làm Con Vua Thánh Trên Trời

Thánh Ca: Làm Con Vua Thánh Trên Trời

Tựa đề: Làm Con Vua Thánh Trên Trời Nguyên tác: I Belong to the King Lời: Ida R. Smith Nhạc: Maurice A. Clifton Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Na ...

Thư Viện Tin Lành

  • Sưu tầm và lưu trữ những tài liệu liên hệ đến cộng đồng Tin Lành người Việt.
  • Giúp độc giả tìm hiểu về niềm tin của người Tin Lành.
  • Cung cấp những tài liệu nghiên cứu về đạo Tin Lành và Cơ Đốc giáo trong tiếng Việt.
  • Phổ biến Kinh Thánh, văn phẩm Cơ Đốc trình bày đức tin nơi Chúa Giê-xu.
Liên Lạc bientap@thuvientinlanh.org

Khát Nước

Người bị khát nước quá đỗi, bèn kêu cầu Chúa: “Ngài đã cho tôi tớ Ngài được chiến thắng lớn thế nầy, lẽ nào giờ đây con phải chết?” (Các Quan-xét 15:18) Sam-sôn bị khát nước và sắp chết. Khó khăn ở đây hoàn toàn khác với tất cả những khó khăn mà vị anh hùng đã gặp từ trước. Chuyện khát nước thật đơn giản dường như không có nghĩa lý gì so với việc b more ...

September 25, 2023 (0) comments

Mục sư Phan Thanh Bình: Chúa Biết Tôi

  Chúa Biết Tôi Con người thật khó hiểu. Người xưa nói “biết mình, biết người, trăm trận trăm thắng”. Biết mình đã khó, biết người thì lại khó hơn, nên thất-bại thường chắc-chắn, còn đắc-thắng phần lớn lại nhờ may-mắn. Ðức Không-Tử hỏi thầy Tử-Lộ: Thế nào là người trí? Thầy Tử-Lộ thưa: Người trí là người làm thể nào để người ta biết mình. Thầy more ...

September 25, 2023 (0) comments

Hành Trình Đức Tin

Tựa đề: Hành Trình Đức Tin Sáng tác: Trương Văn Xê Trình bày: Ca Đoàn Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn (8/2022) Chương Trình Kỷ Niệm 100 Năm Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn (1920-2020) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org more ...

September 25, 2023 (0) comments

Tường Lưu: Lãng Tử Về Nhà

Lãng Tử Về Nhà "Cha ơi!  Con đã phạm tội với Trời và với cha"  (Lu-ca 15:21) Xin đọc Kinh Thánh Lu-ca 15:11-32 Ngoài kia, tiếng gọi rộn ràng Giục người lãng tử bỏ làng, phiêu du Vai mang túi bạc kếch xù  Chân trời góc bể mịt mù cũng đi Bạn bè cũ mới thiếu gì Vui chơi cho đã một khi trong đời Ngày ngày chén chuốc rượu mời Tiếng ca, ti more ...

September 19, 2023 (0) comments

Khát Nước

Người bị khát nước quá đỗi, bèn kêu cầu Chúa: “Ngài đã cho tôi tớ Ngài được chiến thắng lớn thế nầy, lẽ nào giờ đây con phải chết?” (Các Quan-xét 15:18) Sam-sôn bị khát nước và sắp chết. Khó khăn ở đây hoàn toàn khác với tất cả những khó khăn mà vị anh hùng đã gặp từ trước. Chuyện khát nước thật đơn giản dường như không có nghĩa lý gì so với việc b more ...

September 25, 2023 (0) comments

Khát Nước

Người bị khát nước quá đỗi, bèn kêu cầu Chúa: “Ngài đã cho tôi tớ Ngài được chiến thắng lớn thế nầy, lẽ nào giờ đây con phải chết?” (Các Quan-xét 15:18) Sam-sôn bị khát nước và sắp chết. Khó khăn ở đây hoàn toàn khác với tất cả những khó khăn mà vị anh hùng đã gặp từ trước. Chuyện khát nước thật đơn giản dường như không có nghĩa lý gì so với việc b more ...

September 25, 2023 (0) comments

Khát Nước

Người bị khát nước quá đỗi, bèn kêu cầu Chúa: “Ngài đã cho tôi tớ Ngài được chiến thắng lớn thế nầy, lẽ nào giờ đây con phải chết?” (Các Quan-xét 15:18) Sam-sôn bị khát nước và sắp chết. Khó khăn ở đây hoàn toàn khác với tất cả những khó khăn mà vị anh hùng đã gặp từ trước. Chuyện khát nước thật đơn giản dường như không có nghĩa lý gì so với việc b more ...

September 25, 2023 (0) comments

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top