Cần Dầu Thắp Sáng

Cần Dầu Thắp Sáng

Dầu thắp đèn (Xuất 25:6) Hỡi linh hồn ta! Ngươi rất cần dầu, bởi vì nếu thiếu dầu, đèn của ngươi sẽ không thể cháy; và lúc ánh sáng tắt đi khi hết dầu, phần tim đèn tàn sẽ bốc khói ...

Thánh Ca: Tâm Linh Tôi Yên Ninh – It Is Well With My Soul – Violin

Thánh Ca: Tâm Linh Tôi Yên Ninh – It Is Well With My Soul – Violin

Tựa đề: Tâm Linh Tôi An Ninh Thay! Nguyên tác: It Is Well With My Soul Lời: Horatio G. Spafford Nhạc: Philip P. Bliss Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam  - Bà ...

Tượng Của Mục Sư Billy Graham Được Đặt Tại National Statuary Hall

Tượng Của Mục Sư Billy Graham Được Đặt Tại National Statuary Hall

Tựa đề: Tượng Của Mục Sư Billy Graham Được Đặt Tại National Statuary Hall Nguyên văn: Statue Of Reverend Billy Graham Unveiled In The National Statuary Hall Video: Forbes Breaking ...

Thánh Ca: Thánh Chúa Siêu Việt – How Great Thou Art

Thánh Ca: Thánh Chúa Siêu Việt – How Great Thou Art

Tựa đề: Thánh Chúa Siêu Việt Nguyên Tác: O Store Gud Lời:  Carl Gustav Boberg (1859-1940) Nhạc: Dân ca Thụy Điển Lời Việt: Mục sư Vũ Văn Cư Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý ...

Sống Với Thánh Kinh: 20/05/2024

Sống Với Thánh Kinh: 20/05/2024

Sống Với Thánh Kinh: 20/05/2024II Sử Ký 24:23–27Kết Cuộc của Người Lìa Bỏ Chúa “…Các ngươi sẽ chẳng may mắn được, vì đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va, và Đức Giê-hô-va cũng đã lìa bỏ các ng ...

Lời Chúa Mỗi Ngày: III Giăng 1:4

Lời Chúa Mỗi Ngày: III Giăng 1:4

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Thánh Ca: Nơi Vĩnh Phước – When We All Get to Heaven

Thánh Ca: Nơi Vĩnh Phước – When We All Get to Heaven

Tựa đề: Nơi Vĩnh Phước Nguyên tác: When We All Get to Heaven Lời: Eliza E. Hewitt Nhạc: Emily D. Wilson Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 345 [divide style= ...

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 141

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 141

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 55I Sa-mu-ên 18I Sa-mu-ên 19Thi Thiên 42Thi Thiên 43Bạn có th ...

Cầu Nguyện – Ngày 20/05/2024

Cầu Nguyện – Ngày 20/05/2024

Thứ Hai, 20/5/2024 HT Uniting West Footscray, trong thời gian củng cố và tìm mời MS. Xin Chúa cho con dân Ngài luôn trung tín trong sự thờ phượng và phục vụ Ngài; xin cho họ cam kế ...

Thánh Linh: Người Bạn Thân Nhất Của Tôi – Holy Spirit My Best Friend

Thánh Linh: Người Bạn Thân Nhất Của Tôi – Holy Spirit My Best Friend

Tựa đề: Thánh Linh - Người Bạn Thân Nhất Của Tôi Nguyên tác: Holy Spirit My Best Friend Nhạc và lời: Philip Mantofa [divide style="2"] Thư Viện  Tin Lành www.thuvientinlanh.or ...

Thư Viện Tin Lành

  • Sưu tầm và lưu trữ những tài liệu liên hệ đến cộng đồng Tin Lành người Việt.
  • Giúp độc giả tìm hiểu về niềm tin của người Tin Lành.
  • Cung cấp những tài liệu nghiên cứu về đạo Tin Lành và Cơ Đốc giáo trong tiếng Việt.
  • Phổ biến Kinh Thánh, văn phẩm Cơ Đốc trình bày đức tin nơi Chúa Giê-xu.
Liên Lạc bientap@thuvientinlanh.org

Cần Dầu Thắp Sáng

Dầu thắp đèn (Xuất 25:6) Hỡi linh hồn ta! Ngươi rất cần dầu, bởi vì nếu thiếu dầu, đèn của ngươi sẽ không thể cháy; và lúc ánh sáng tắt đi khi hết dầu, phần tim đèn tàn sẽ bốc khói và sẽ có mùi hôi. Từ nhân tánh của ngươi không hề lưu xuất dầu, do đó, chính ngươi phải tìm mua lấy dầu cho mình; nếu không, ngươi sẽ than khóc như những trinh nữ dại dộ more ...

May 20, 2024 (0) comments

Cần Dầu Thắp Sáng

Dầu thắp đèn (Xuất 25:6) Hỡi linh hồn ta! Ngươi rất cần dầu, bởi vì nếu thiếu dầu, đèn của ngươi sẽ không thể cháy; và lúc ánh sáng tắt đi khi hết dầu, phần tim đèn tàn sẽ bốc khói và sẽ có mùi hôi. Từ nhân tánh của ngươi không hề lưu xuất dầu, do đó, chính ngươi phải tìm mua lấy dầu cho mình; nếu không, ngươi sẽ than khóc như những trinh nữ dại dộ more ...

May 20, 2024 (0) comments

Kiến Thức: Lễ Ngũ Tuần

Nguồn Gốc Lễ Ngũ Tuần (Photo credit: www.wikipedia.org) Lễ Ngũ Tuần là lễ kỷ niệm Đức Thánh Linh giáng lâm, diễn ra 50 ngày sau Lễ Phục Sinh.  Trong cộng đồng Cơ Đốc, Lễ Ngũ Tuần được xem là ngày chính thức thành lập Hội Thánh. Nguồn Gốc Lễ Ngũ Tuần (Pentēkostē) có nguồn gốc từ Thánh Kinh Cựu Ước.  Trong Cựu Ước, Lễ Ngũ Tuần còn được gọi more ...

May 16, 2024 (0) comments

Tường Lưu: Ngài Viết Mãi Chữ “Tha”

Ngài Viết Mãi Chữ "Tha" "Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhứt ném đá vào người" (Giăng 8:7) Trước cửa đền thờ, chị đứng yên Thiên hạ vây quanh coi chị khinh Tội chị quả tang, không chối được Cúi đầu, nhục nhã, chị làm thinh. Chúa ngồi bên chị, Chúa buồn lung Những lời buộc tội nặng vô cùng Ngón tay Chúa viết gì trên đất Nét chữ ngoằn more ...

May 17, 2024 (0) comments

Thánh Ca: Tâm Linh Tôi Yên Ninh – It Is Well With My Soul – Violin

Tựa đề: Tâm Linh Tôi An Ninh Thay! Nguyên tác: It Is Well With My Soul Lời: Horatio G. Spafford Nhạc: Philip P. Bliss Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam  - Bài số 277 [divide style="2"] [one_half] It Is Well With My Soul 1. When peace, like a river, attendeth my way, When sorrows like sea billows roll; Whatever my lot, Thou ha more ...

May 20, 2024 (0) comments

Tượng Của Mục Sư Billy Graham Được Đặt Tại National Statuary Hall

Tựa đề: Tượng Của Mục Sư Billy Graham Được Đặt Tại National Statuary Hall Nguyên văn: Statue Of Reverend Billy Graham Unveiled In The National Statuary Hall Video: Forbes Breaking News [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2024) www.thuvientinlanh.org   more ...

May 20, 2024 (0) comments

Thánh Ca: Tâm Linh Tôi Yên Ninh – It Is Well With My Soul – Violin

Tựa đề: Tâm Linh Tôi An Ninh Thay! Nguyên tác: It Is Well With My Soul Lời: Horatio G. Spafford Nhạc: Philip P. Bliss Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam  - Bài số 277 [divide style="2"] [one_half] It Is Well With My Soul 1. When peace, like a river, attendeth my way, When sorrows like sea billows roll; Whatever my lot, Thou ha more ...

May 20, 2024 (0) comments

Thánh Ca: Tâm Linh Tôi Yên Ninh – It Is Well With My Soul – Violin

Tựa đề: Tâm Linh Tôi An Ninh Thay! Nguyên tác: It Is Well With My Soul Lời: Horatio G. Spafford Nhạc: Philip P. Bliss Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam  - Bài số 277 [divide style="2"] [one_half] It Is Well With My Soul 1. When peace, like a river, attendeth my way, When sorrows like sea billows roll; Whatever my lot, Thou ha more ...

May 20, 2024 (0) comments

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top