Thông Báo: Hội Thảo Thần Học Kỷ Niệm 500 Năm Phong Trào Cải Chánh

Thông Báo: Hội Thảo Thần Học Kỷ Niệm 500 Năm Phong Trào Cải Chánh

Thông Báo Nhân dịp kỷ niệm 500 năm Martin Luther khởi xướng Phong Trào Cải Chánh (1517-2017), Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam thuộc Union University of California sẽ tổ chức một kh ...

Mục sư Nguyễn Bá Quang: Giô-na – Chương 3

Mục sư Nguyễn Bá Quang: Giô-na – Chương 3

Tựa đề: Giô-na - Chương 3 Kinh Thánh: Giô-na 3:1-10 Diển giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang [divide style="2"] Lời Ban Biên Tập TVTL: Giô-na là một sách trong Thánh Kinh Cựu Ước.  Sá ...

Thánh Ca: Như Cánh Chim Bay Lên – Flee As a Bird

Thánh Ca: Như Cánh Chim Bay Lên – Flee As a Bird

Tựa đề: Như Cánh Chim Bay Lên Nguyên tác: Flee As a Bird Lời: Mary Stanley Bunce Dana Shindler (1810-1883) Nhạc: Giai điệu Tây Ban Nha Hòa âm: Mary Stanley Bunce Dana Shindler Thán ...

Sống Với Thánh Kinh: 20/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 20/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 20/10/2017 Giê-rê-mi 6:16Con Đường Dẫn Đến Sự Yên Nghỉ “Hỡi những người mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11: ...

Lê Ngọc Vinh: Tình Yêu Nào

Lê Ngọc Vinh: Tình Yêu Nào

Tựa đề: Tình Yêu Nào Nhạc và Lời: Lê Ngọc Vinh [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Cuộc Đời Martin Luther và Phong Trào Cải Chánh Tin Lành – Phần 3

Cuộc Đời Martin Luther và Phong Trào Cải Chánh Tin Lành – Phần 3

Phim Tài Liệu: Cuộc Đời Martin Luther và Phong Trào Cải Chánh Tài Liệu: Lutheran Hour Ministries ...

Mục sư Nguyễn Thỉ: Bầy Chiên Của Đồng Cỏ Ngài

Mục sư Nguyễn Thỉ: Bầy Chiên Của Đồng Cỏ Ngài

Sứ điệp: Bầy Chiên Của Đồng Cỏ Ngài Kinh Thánh: Thi Thiên 100 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ Hội Thánh Tin Lành Orange, California [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvie ...

Lạy Chúa!  Con Khao Khát Ngài

Lạy Chúa! Con Khao Khát Ngài

Tựa đề: Con Khao Khát Ngài Sáng tác: Samuel Thái Trình bày: Lê Nguyệt Anh [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Thánh Ca Mới: Niềm Vui Của Người Chăn Chiên

Thánh Ca Mới: Niềm Vui Của Người Chăn Chiên

Tựa đề: Niềm Vui Của Người Chăn Chiên Nguyên tác: Shepherd's Joy Lời: John Parker & Mark Hayes Nhạc: Mark Hayes Lời Việt: Vĩnh Phúc - Anaheim, July 02, 2014 [divide style= ...

Sống Với Thánh Kinh: 19/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 19/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 19/10/2017 Giăng 13:36-38Thất Bại Vì Quá Tự Tin “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ngươi liều sự sống ngươi vì Ta sao! Quả thật, quả thật, Ta nói cùng ngươi, khi gà ch ...

Thư Viện Tin Lành

  • Sưu tầm và lưu trữ những tài liệu liên hệ đến cộng đồng Tin Lành người Việt.
  • Giúp độc giả tìm hiểu về niềm tin của người Tin Lành.
  • Cung cấp những tài liệu nghiên cứu về đạo Tin Lành và Cơ Đốc giáo trong tiếng Việt.
  • Phổ biến Kinh Thánh, văn phẩm Cơ Đốc trình bày đức tin nơi Chúa Giê-xu.
Liên Lạc bientap@thuvientinlanh.org

Bài Ca Mới: Tôi Là Ai – Who Am I

Tựa đề: Tôi Là Ai Nguyên tác:  Who Am I Nhạc & Lời: Casting Crowns và Mark Hall Lời Việt: Vĩnh Phúc (17/6/2014) [divide style="2"] [one_half] Who Am I Who am I, that the Lord of all the earth Would care to know my name Would care to feel my hurt Who am I, that the Bright and Morning Star Would choose to light the way For my ever wandering more ...

October 17, 2017 (0) comments

Linh Cương: Thu Tâm

Thu Tâm Về đây bỗng chớm hơi thu Cuối mùa hạ cháy, trăng lu nữa vầng Tình yêu Thiên Chúa rất gần Qua màn mưa lạnh trắng ngần non xa Hồng ân nầy khúc tâm ca Bụi trần phủi sạch, phồn hoa thiết gì Ðạo, đời đôi ngả cách ly Nửa đời nửa đạo sẽ về đến đâu? Theo Chúa, nguyện một lời cầu Hướng thượng quyết chẳng ngoái đầu bến xưa Không còn yếm thế, mộng mơ more ...

October 12, 2017 (0) comments

Thánh Ca: Như Cánh Chim Bay Lên – Flee As a Bird

Tựa đề: Như Cánh Chim Bay Lên Nguyên tác: Flee As a Bird Lời: Mary Stanley Bunce Dana Shindler (1810-1883) Nhạc: Giai điệu Tây Ban Nha Hòa âm: Mary Stanley Bunce Dana Shindler Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist (1993) -  Bài Số 200 [divide style="2"] [one_half] Flee As a Bird 1. Flee as a bird to your mountain, thou who art weary of sin; Go t more ...

October 20, 2017 (0) comments

Thông Báo: Hội Thảo Thần Học Kỷ Niệm 500 Năm Phong Trào Cải Chánh

Thông Báo Nhân dịp kỷ niệm 500 năm Martin Luther khởi xướng Phong Trào Cải Chánh (1517-2017), Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam thuộc Union University of California sẽ tổ chức một khóa hội thảo trình bày ảnh hưởng của Phong Trào Cải Chánh trên Hội Thánh, trên xã hội, và trên sự phát triển của nền thần học Việt Nam.  Chương trình được tổ chức với more ...

October 20, 2017 (0) comments

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top