Sống Với Thánh Kinh: 28/01/2023

Sống Với Thánh Kinh: 28/01/2023

Sống Với Thánh Kinh: 28/01/2023Đa-ni-ên 12:5–13Người Khôn Sáng Sẽ Hiểu “Những kẻ dữ chẳng ai sẽ hiểu; song kẻ khôn sáng sẽ hiểu” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao có nhiều câu hỏi ...

Năm Mới Yêu Thương

Năm Mới Yêu Thương

Tựa đề: Năm Mới Yêu Thương Sáng tác: Trần Tín Trình bày: Khương Uyên - Trần Tín   [divide style="2"] ...

Hương Xuân

Hương Xuân

Tựa đề: Hương Xuân Sáng tác: Tường Minh Trình bày: Phạm Đình Thái Ngân Phát hành: Globalinks Việt Nam - www.globalinks.vn [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinla ...

Thánh Ca: You Are My Hiding Place – Chốn Nương Thân

Thánh Ca: You Are My Hiding Place – Chốn Nương Thân

Tựa đề:  Chốn Nương Thân Nguyên tác: You Are My Hiding Place Nhạc và lời: Michael Ledner Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái Trình bày: Sela [divide style="2"] [one_half] You Are My Hidin ...

Thánh Ca: It Is Well (O My Soul) – Tâm Linh Tôi An Ninh Thay

Thánh Ca: It Is Well (O My Soul) – Tâm Linh Tôi An Ninh Thay

Tựa đề: Tâm Linh Tôi An Ninh Thay! Nguyên tác:  It's Well With My Soul Lời: H. G. Spafford Nhạc: Philip P. Bliss (1838-1876) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài ...

Lời Chúa Mỗi Ngày: Thi Thiên 143:10

Lời Chúa Mỗi Ngày: Thi Thiên 143:10

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Cầu Nguyện – Ngày 28/01/2023

Cầu Nguyện – Ngày 28/01/2023

Thứ Bảy, 28/01/2023 Xin cầu nguyện cho những CT huấn luyện người phục vụ Chúa tại Âu châu, với khóa thần học Mùa Đông và Mùa Thu nhằm đào tạo và bồi linh cho các đầy t ...

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 28

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 28

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Lê-vi Ký 1Lê-vi Ký 2Lê-vi Ký 3Lê-vi Ký 4Bạn có thể nghe lời giải thích ...

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Ý Chúa

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Ý Chúa

Ý Chúa  Một trong những điều các con cái Chúa thường thắc mắc là làm thế nào để biết được ý Chúa? Về vấn đề này tôi nhận thấy như sau: Thứ nhất, bình thường chúng ta tự động q ...

Thư Viện Tin Lành

  • Sưu tầm và lưu trữ những tài liệu liên hệ đến cộng đồng Tin Lành người Việt.
  • Giúp độc giả tìm hiểu về niềm tin của người Tin Lành.
  • Cung cấp những tài liệu nghiên cứu về đạo Tin Lành và Cơ Đốc giáo trong tiếng Việt.
  • Phổ biến Kinh Thánh, văn phẩm Cơ Đốc trình bày đức tin nơi Chúa Giê-xu.
Liên Lạc bientap@thuvientinlanh.org

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Ý Chúa

Ý Chúa  Một trong những điều các con cái Chúa thường thắc mắc là làm thế nào để biết được ý Chúa? Về vấn đề này tôi nhận thấy như sau: Thứ nhất, bình thường chúng ta tự động quyết định hết mọi sự theo ý mình, chỉ khi nào gặp khó khăn, bấy giờ chúng ta mới tìm hỏi ý Chúa.  Có lẽ chúng ta nghĩ Chúa cũng giống như cuốn tự điển để khi gặp chữ more ...

January 27, 2023 (0) comments

Kiến Thức: Một Phong Tục Tết Trong Kinh Thánh

Một Phong Tục Tết Trong Kinh Thánh Tết là một lễ hội truyền thống được tổ chức vào ngày đầu năm.  Bởi vì Tết là một ngày lễ truyền thống cho nên có rất nhiều phong tục được lưu truyền và được thực hiện vào dịp Tết.  Kinh Thánh có ghi lại một phong tục được thực hiện vào ngày đầu năm - là ngày mà người Việt chúng ta gọi là ngày Tết.  more ...

January 19, 2023 (0) comments

Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Lai Lịch Của Đức Chúa Jesus

Jesus Cứu Chúa Tôi Quyển 1 Lai Lịch Của Đức Chúa Jesus [divide style="2"] Giăng và Mác không ghi gia-phổ Chúa Jêsus. Giăng ghi lai-lịch Chúa Jêsus như vầy: “Ban-đầu có Ngôi-Lời (Chúa Jêsus), Ngôi-Lời ở cùng Ðức Chúa Trời và Ngôi-Lời là Ðức Chúa Trời” (Giăng 1:1). Sứ-đồ Giăng trong một câu ngắn nói đến lai-lịch Chúa Jêsus, bày-tỏ ba đ more ...

January 27, 2023 (0) comments

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top