Cuộc Đời Martin Luther và Phong Trào Cải Chánh Tin Lành – Phần 4

Cuộc Đời Martin Luther và Phong Trào Cải Chánh Tin Lành – Phần 4

Phim Tài Liệu: Cuộc Đời Martin Luther và Phong Trào Cải Chánh Tài Liệu: Lutheran Hour Ministries ...

Thánh Ca: Chiếc Cầu Vượt Trên Giông Tố – Bridge Over Troubled Water

Thánh Ca: Chiếc Cầu Vượt Trên Giông Tố – Bridge Over Troubled Water

Tựa đề: Chiếc Cầu Vượt Trên Giông Tố Nguyên tác:  Bridge Over Troubled Water  Tác giả: Paul Simon Lời Việt: Vũ Đức Nghiêm [divide style="2"] [one_half] Bridge Over T ...

Sống Với Thánh Kinh: 24/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 24/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 24/10/2017 I Cô-rinh-tô 2:6-9Sự Khôn Ngoan của Đức Chúa Trời “Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 1:2 ...

Thánh Ca: Điều Này Thật Sao

Thánh Ca: Điều Này Thật Sao

Tựa đề: Điều Này Thật Sao Nguyên tác: And Can It Be? Lời: Charles Wesley (1738) Nhạc: Thomas Campbell (1825) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài số 216 [divide style="2"] [on ...

Chỉ Tin Cậy Chúa

Chỉ Tin Cậy Chúa

"Ðức Giê-hô-va sẽ làm xong việc thuộc về tôi" (Thi-thiên 138:8) Niềm tin rõ nhất mà tác giả Thi Thiên đã thể hiện ở đây là niềm tin vào Ðức Chúa Trời. Ông không nói: "Ta có đủ ân t ...

Thánh Ca: Bước Gần Chúa Hơn – Just a Closer Walk with Thee

Thánh Ca: Bước Gần Chúa Hơn – Just a Closer Walk with Thee

Tựa đề: Bước Gần Chúa Hơn Nguyên tác: Just a Closer Walk with Thee Lời: John T. Benson Nhạc: John T. Benson Lời Việt: Vĩnh Phúc Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài Số 161 [di ...

Người Đi Với Chúa

Người Đi Với Chúa

Tựa đề: Người Đi Với Chúa Sáng tác: Phan Thuyên [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Sống Với Thánh Kinh: 23/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 23/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 23/10/2017 Giê-rê-mi 6:16-20Của Tế Lễ Hay Sự Vâng Lời? “…Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự ...

Thánh Ca: Chúa – Bức Thành Kiên Cố

Thánh Ca: Chúa – Bức Thành Kiên Cố

Tựa đề: Chúa - Bức Thành Kiên Cố Nguyên tác: A Mighty Fortress Lời: Martin Luther (1483-1546) Nhạc: Martin Luther (1483-1546) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 41 ...

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Nhu Cầu Của Cuộc Sống

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Nhu Cầu Của Cuộc Sống

  Tựa đề: Nhu Cầu Của Cuộc Sống Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6:9-13; Lu-ca 11:1-13 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Nhu Cầu Của Cuộc Sống để nghe bà ...

Thư Viện Tin Lành

  • Sưu tầm và lưu trữ những tài liệu liên hệ đến cộng đồng Tin Lành người Việt.
  • Giúp độc giả tìm hiểu về niềm tin của người Tin Lành.
  • Cung cấp những tài liệu nghiên cứu về đạo Tin Lành và Cơ Đốc giáo trong tiếng Việt.
  • Phổ biến Kinh Thánh, văn phẩm Cơ Đốc trình bày đức tin nơi Chúa Giê-xu.
Liên Lạc bientap@thuvientinlanh.org

Chỉ Tin Cậy Chúa

"Ðức Giê-hô-va sẽ làm xong việc thuộc về tôi" (Thi-thiên 138:8) Niềm tin rõ nhất mà tác giả Thi Thiên đã thể hiện ở đây là niềm tin vào Ðức Chúa Trời. Ông không nói: "Ta có đủ ân tứ để làm xong những việc liên hệ đến ta - đức tin ta thật vững vàng sẽ không hề lay chuyển - tình yêu của ta thật nồng nàn sẽ chẳng bao giờ nguội lạnh - quyết tâm của ta more ...

October 23, 2017 (0) comments

Linh Cương: Thu Tâm

Thu Tâm Về đây bỗng chớm hơi thu Cuối mùa hạ cháy, trăng lu nữa vầng Tình yêu Thiên Chúa rất gần Qua màn mưa lạnh trắng ngần non xa Hồng ân nầy khúc tâm ca Bụi trần phủi sạch, phồn hoa thiết gì Ðạo, đời đôi ngả cách ly Nửa đời nửa đạo sẽ về đến đâu? Theo Chúa, nguyện một lời cầu Hướng thượng quyết chẳng ngoái đầu bến xưa Không còn yếm thế, mộng mơ more ...

October 12, 2017 (0) comments

Thánh Ca: Chiếc Cầu Vượt Trên Giông Tố – Bridge Over Troubled Water

Tựa đề: Chiếc Cầu Vượt Trên Giông Tố Nguyên tác:  Bridge Over Troubled Water  Tác giả: Paul Simon Lời Việt: Vũ Đức Nghiêm [divide style="2"] [one_half] Bridge Over Troubled Waters 1. When you're weary, feelin' small When tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh! When times get rough, and friends just can't be more ...

October 24, 2017 (0) comments

Thánh Ca: Chúa – Bức Thành Kiên Cố

Tựa đề: Chúa - Bức Thành Kiên Cố Nguyên tác: A Mighty Fortress Lời: Martin Luther (1483-1546) Nhạc: Martin Luther (1483-1546) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 41 [divide style="2"] [one_half] A Mighty Fortress 1. A mighty fortress is our God, A bulwark never failing; Our helper he amid the flood Of mortal ills prevaling. For still more ...

October 22, 2017 (0) comments

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top