Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Sự Dâng Hiến

Sự Dâng Hiến

Sự Dâng Hiến

Bible Text: Ma-thi-ơ 6:19-21 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa

Tựa đề: Sự Dâng Hiến

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6:19-21
Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

Tích Trữ Của Cải Trên Trời

19. “Các ngươi đừng tích trữ của cải cho mình dưới đất, nơi có mối mọt và ten rét làm hư, và kẻ trộm lẻn vào ăn cắp; 20. nhưng hãy tích trữ của cải cho mình trên trời, nơi chẳng có mối mọt và ten rét làm hư, và cũng chẳng có kẻ trộm lẻn vào ăn cắp. 21. Vì của cải các ngươi ở đâu, lòng các ngươi cũng ở đó.”

January 1, 1900 ()

Bible Text: Ma-thi-ơ 6:19-21 |

Series:

Tựa đề: Sự Dâng Hiến
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6:19-21
Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân
Tích Trữ Của Cải Trên Trời

19. “Các ngươi đừng tích trữ của cải cho mình dưới đất, nơi có mối mọt và ten rét làm hư, và kẻ trộm lẻn vào ăn cắp; 20. nhưng hãy tích trữ của cải cho mình trên trời, nơi chẳng có mối mọt và ten rét làm hư, và cũng chẳng có kẻ trộm lẻn vào ăn cắp. 21. Vì của cải các ngươi ở đâu, lòng các ngươi cũng ở đó.”

Sermon Topics:

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top