Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Người Khiếm Thị Thấy Được

Người Khiếm Thị Thấy Được

Người Khiếm Thị Thấy Được

Bible Text: Mác 8:22-26 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nhận Thức Tâm Linh

Tựa đề: Người Khiếm Thị Thấy Được

Kinh Thánh: Mác 8:22-26
Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

22. Kế đó, Đức Chúa Jêsus và môn đồ đi đến làng Bết-sai-đa. Người ta đem cho Ngài một người mù và cầu xin Ngài rờ đến người. 23. Ngài bèn nắm tay người mù, dắt ra ngoài làng, thấm nước miếng trên mắt người, đặt tay trên người, và hỏi, có thấy chi không? 24. Người mù ngó lên rồi thưa rằng: Tôi thấy người ta, và nhìn họ đi giống như cây. 25. Rồi Đức Chúa Jêsus lại đặt tay trên mắt người; người nhìn xem, được sáng mắt, thấy rõ ràng cả thảy.

March 8, 2015 ()

Bible Text: Mác 8:22-26 |

Series:

Tựa đề: Người Khiếm Thị Thấy Được
Kinh Thánh: Mác 8:22-26
Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân
22. Kế đó, Đức Chúa Jêsus và môn đồ đi đến làng Bết-sai-đa. Người ta đem cho Ngài một người mù và cầu xin Ngài rờ đến người. 23. Ngài bèn nắm tay người mù, dắt ra ngoài làng, thấm nước miếng trên mắt người, đặt tay trên người, và hỏi, có thấy chi không? 24. Người mù ngó lên rồi thưa rằng: Tôi thấy người ta, và nhìn họ đi giống như cây. 25. Rồi Đức Chúa Jêsus lại đặt tay trên mắt người; người nhìn xem, được sáng mắt, thấy rõ ràng cả thảy.

Sermon Topics: ,

Comments (1)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top