Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Emmanuel

Emmanuel

Emmanuel

Bible Text: Ma-thi-ơ 1:21-23 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Giáng Sinh

Tựa đề: Emmanuel
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 1:21-23
Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

21. Nàng sẽ sinh một con trai; ngươi phải đặt tên con trai ấy là JESUS, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân Ngài ra khỏi tội.”

22. Mọi việc ấy đã xảy ra để làm ứng nghiệm lời Chúa đã phán qua đấng tiên tri rằng, 23. “Nầy, một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai; Và người ta sẽ gọi con trai ấy là Em-ma-nu-ên,” nghĩa là, “Ðức Chúa Trời ở với chúng ta.”

 

December 8, 1991 ()

Bible Text: Ma-thi-ơ 1:21-23 |

Series:

Tựa đề: Emmanuel
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 1:21-23

Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

21. Nàng sẽ sinh một con trai; ngươi phải đặt tên con trai ấy là JESUS, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân Ngài ra khỏi tội.”

22. Mọi việc ấy đã xảy ra để làm ứng nghiệm lời Chúa đã phán qua đấng tiên tri rằng, 23. “Nầy, một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai; Và người ta sẽ gọi con trai ấy là Em-ma-nu-ên,” nghĩa là, “Ðức Chúa Trời ở với chúng ta.”

 

Sermon Topics: ,

Comments (1)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top