Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Đấng Cứu Thế

Đấng Cứu Thế

Đấng Cứu Thế

Bible Text: Ê-sai 53:1-12 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Giáng Sinh

December 1, 1991 ()

Bible Text: Ê-sai 53:1-12 |

Series:

Sermon Topics:

Comments (1)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top