Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Gieo và Gặt

Gieo và Gặt

Gieo và Gặt

Bible Text: Sáng Thế Ký 1:29 | Preacher: Mục sư Nguyễn Xuân Sơn | Series: Nguyên Tắc Sống

Sứ điệp: Gieo và Gặt
Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 1:29
Diển giả: Mục sư Nguyễn Xuân Sơn

Ðức Chúa Trời phán, “Nầy, Ta ban cho các ngươi mọi thứ thảo mộc có hạt giống trên mặt đất, mọi thứ cây ra trái và có hạt giống; các ngươi sẽ dùng chúng làm thức ăn.

 

December 11, 1990 ()

Bible Text: Sáng Thế Ký 1:29 |

Series:

Sứ điệp: Gieo và Gặt
Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 1:29

Diển giả: Mục sư Nguyễn Xuân Sơn

Ðức Chúa Trời phán, “Nầy, Ta ban cho các ngươi mọi thứ thảo mộc có hạt giống trên mặt đất, mọi thứ cây ra trái và có hạt giống; các ngươi sẽ dùng chúng làm thức ăn.

 

Sermon Topics:

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top