Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Sự Hiệp Một Trong Hội Thánh – Phần 3

Sự Hiệp Một Trong Hội Thánh – Phần 3

Sự Hiệp Một Trong Hội Thánh – Phần 3

Bible Text: Ê-phê-sô 4:7-11 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: Giải Nghĩa Thư Ê-phê-sô

November 27, 2011 ()

Bible Text: Ê-phê-sô 4:7-11 |

Series:

Sermon Topics:

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top