Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Đấng Lãnh Đạo

Đấng Lãnh Đạo

Đấng Lãnh Đạo

Đấng Lãnh Đạo

“Bây giờ ta đến làm tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va.” Giô-suê 1:14

Vị lãnh tụ tài ba Môi-se đã qua đời, bao nhiêu trách niệm khó  khăn đều chất trên vai vị tướng trẻ Giô-suê, vị tân thủ lãnh tháo vát kiên trường, nhưng chưa có kinh nghiệm.  Ông phải điều khiển một đạo quân mới thành hình từ vùng sa mạc hoang vu, nắng cháy, chưa có bao nhiêu kinh nghiệm chiến trường.  Ông phải hướng dẫn đạo quân ấy chiến đấu chống lại những giống dân cao lớn, hùng cường, đã định cư từ bao đời tại Ca-na-an, đã xây cất những thành trì kiên cố, đã tổ chức những binh đội hùng mạnh để bảo về lãnh thổ của họ. Giô-suê phải lãnh đạo cuộc chiến trong một tương quan lực lượng chênh lệch như vậy.

Mặc dầu Giô-suê đã cẩn thận sai người đi dò thám Giê-ri-cô, nhưng khi tiến quân đến gần thành, lòng ông chắc đã một phần nào nao núng trước vẻ kiên cố bề thế của vách thành. Trong khi ông đang quan sát vòng thành hùng vĩ như thách đố đó, thì chính Chúa hiện ra, Ngài tuyên bố với ông rằng Ngài đến để làm tướng đạo binh Y-sơ-ra-ên.  Chính Ngài sẽ đích thân chỉ huy cuộc chiến đấu.

Đó chính là niềm an ủi sâu xa của Hội Thánh Chúa.  Khi những bức thành Giê-ri-cô sừng sững dựng lên trên đường tiến của chúng ta thì Chúa nhắc nhở chúng ta rằng Ngài đang thống lãnh đạo binh của Ngài;  và khi chúng ta hết lòng tin cậy Ngài, hoàn toàn đặt mình vào sự lãnh đạo tối cao của Ngài, thì những tường thành trở lực, dù kiên cố đến đâu, cũng sẽ sụp đổ một cách kỳ diệu ngoài sức tưởng tượng của chúng ta.

Mục sư Nguyễn Xuân Hồng

Giây Phút Trầm Tư (1970)
Bên Dòng  Kinh Thánh (2013)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:
Giới Thiệu Sách: Bên Dòng Kinh Thánh
Cơ Hội

Đấng Lãnh Đạo

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top