Sống Với Thánh Kinh: 16/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 16/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 16/09/2019 Giăng 19:17-22 Dâng Trọn Đời Con “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh ...

Hy Vọng Mới

Hy Vọng Mới

Tựa đề: Hy Vọng Mới Sáng tác: Trần Hiếu Toàn Trình bày: Naomi Nguyễn  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org ...

Thánh Ca: Bringing in the Sheaves – Gánh Lúa Về

Thánh Ca: Bringing in the Sheaves – Gánh Lúa Về

Tựa đề: Gánh Lúa Về Nguyên tác: Bringing in the Sheaves Kinh Thánh:  Thi Thiên 126:6 Lời: Knowles Shaw (1874) Nhạc: George A. Minor (1880) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (195 ...

Thánh Ca: Jesus Đấng Hằng Yêu Thương Tôi

Thánh Ca: Jesus Đấng Hằng Yêu Thương Tôi

Tựa đề: Jesus Đấng Hằng Yêu Thương Tôi Nguyên tác: Jesus, Lover of My Soul Lời: Charles Wesley (1707-1788) Nhạc: Simeon Butler Marsh (1798-1875) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Na ...

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 259

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 259

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ô-sê 10Ô-sê 11Ô-sê 12Ô-sê 13Ô-sê 14Bạn có thể nghe lời giải thích những ...

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân:  Yên Nghỉ

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Yên Nghỉ

  Tựa đề: Yên Nghỉ Kinh Thánh: Ma-thi-ơ  11:25-30 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Yên Nghỉ để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư V ...

Sống Với Thánh Kinh: 15/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 15/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 15/09/2019 Gióp 38:8-11 Đấng Tạo Ra Biển Cả “Vả lại, khi biển bể bờ và cất ra khỏi lòng đất, Ai đã lấy các cửa mà ngăn đóng nó lại?” (câu 8 BTT). “Ai đã dùng c ...

Thánh Ca: Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Thánh Ca: Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Tựa đề: Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai Nguyên tác: I Know Who Holds Tomorrow Lời Anh: Ira F. Stanphill Nhạc: Ira F. Stanphill Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài 108 [divide ...

Song of Moses

Song of Moses

Tựa đề: Bài Ca Của Môi-se Nguyên Tác: Song of Moses Trình bày: The Brooklyn Tabernacle Choir [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org Xin c ...

Thánh Ca: Cung Điện Bằng Ngà

Thánh Ca: Cung Điện Bằng Ngà

Tựa đề: Cung Điện Bằng Ngà Nguyên tác: Ivory Palaces Nhạc và lời: Henry Barraclough (1891-1983) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài số 82 [divide style="2"] [one_half] Ivory ...

Thư Viện Tin Lành

  • Sưu tầm và lưu trữ những tài liệu liên hệ đến cộng đồng Tin Lành người Việt.
  • Giúp độc giả tìm hiểu về niềm tin của người Tin Lành.
  • Cung cấp những tài liệu nghiên cứu về đạo Tin Lành và Cơ Đốc giáo trong tiếng Việt.
  • Phổ biến Kinh Thánh, văn phẩm Cơ Đốc trình bày đức tin nơi Chúa Giê-xu.
Liên Lạc bientap@thuvientinlanh.org

Song of Moses

Tựa đề: Bài Ca Của Môi-se Nguyên Tác: Song of Moses Trình bày: The Brooklyn Tabernacle Choir [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích. more ...

September 15, 2019 (0) comments

Thánh Ca: Cầu Xin Chúa Ở Bên Con

Tựa đề: Abide With Me - Xin Chúa Bên Con Lời: Henry F. Lyte (1793-1847) Nhạc: William H. Monk  (1823-1889) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài số 32 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài số 210 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ- Bài số 450 [divide style="2"] [one_half] Abide With Me 1. Abide with me; fast falls the eventid more ...

September 11, 2019 (0) comments

Phim Tài Liệu: Phúc Âm Cho Người Do Thái

Tựa đề: Ba Lý Do Tại Sao Người Do Thái Không Tin Chúa Jesus Nguyên tác: The 3 Reasons Why Jews Don't Believe In Jesus Trình bày: Dr. Eitan Bar Tài liệu: One for Israel Xin vui lòng chuyển tiếp! [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org more ...

August 28, 2019 (0) comments

Tường Lưu: Không Biết Cầu Nguyện

Không Biết Cầu Nguyện “Lạy Chúa!  Xin dạy chúng con cầu nguyện” (Lu-ca 11:1) Buồn lắm chứ! Làm môn đồ của Chúa Đi theo Ngài từng bước khắp mọi nơi Rao Tin Lành cứu rỗi tới mọi người Nhưng cầu nguyện thì quả tình không biết! Khi không biết thì thưa là không biết Chúa dạy cho bài cầu nguyện “Lạy Cha” Lời đơn sơ, tình thắm thiết đậm đà Và bài ấy more ...

September 12, 2019 (0) comments

Hy Vọng Mới

Tựa đề: Hy Vọng Mới Sáng tác: Trần Hiếu Toàn Trình bày: Naomi Nguyễn  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org more ...

September 16, 2019 (0) comments

Hy Vọng Mới

Tựa đề: Hy Vọng Mới Sáng tác: Trần Hiếu Toàn Trình bày: Naomi Nguyễn  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org more ...

September 16, 2019 (0) comments

Hy Vọng Mới

Tựa đề: Hy Vọng Mới Sáng tác: Trần Hiếu Toàn Trình bày: Naomi Nguyễn  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org more ...

September 16, 2019 (0) comments

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top