Sống Với Thánh Kinh: 16/07/2018

Sống Với Thánh Kinh: 16/07/2018

Sống Với Thánh Kinh: 16/07/2018 Nê-hê-mi 12:1-26 Tầm Quan Trọng của Lịch Sử “Các người này ở về đời Giô-ha-kim, con trai của Giê-sua, cháu Giô-sa-đác, về đời Nê-hê-mi, quan tổng tr ...

Hãy Tăng Trưởng Trong Chúa

Hãy Tăng Trưởng Trong Chúa

Hãy tăng trưởng trong ân điển và trong sự hiểu biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Ðức Chúa Jesus Christ. (II Phi-e-rơ 3:18) Hãy tăng trưởng trong ân điển, không phải chỉ trong một â ...

Thánh Ca: Chúa Yêu Thế Gian – Give Me Jesus

Thánh Ca: Chúa Yêu Thế Gian – Give Me Jesus

Tựa đề: Chúa Yêu Thế Gian Nguyên tác: Give Me Jesus Lời: Frances J. Crosby (1879) Nhạc: John R. Sweney (1879) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài số 304 [divide style=" ...

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 197

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 197

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-sai 4Ê-sai 5Ê-sai 6Ê-sai 7Ê-sai 8[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành ...

Thánh Ca: Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Thánh Ca: Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Tựa đề: Tôi Biết Đấng Nắm Tương Lai Nguyên tác: I Know Who Holds Tomorrow Lời Anh: Ira F. Stanphill Nhạc: Ira F. Stanphill Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài 108 [divide sty ...

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Người Khiếm Thị Thấy Được

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Người Khiếm Thị Thấy Được

Tựa đề: Người Khiếm Thị Thấy Được Kinh Thánh: Mác 8:22-26 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Người Khiếm Thị Thấy Được để nghe bài giảng.  [divide style="2"] 22. ...

Sống Với Thánh Kinh: 15/07/2018

Sống Với Thánh Kinh: 15/07/2018

Sống Với Thánh Kinh: 15/07/2018 Gióp 23:1-7 Tìm Chúa “Ôi! Chớ chi tôi biết nơi nào tìm được Chúa, hầu cho đi đến trước tòa của Ngài!” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Tâm trạng của ông G ...

Chạm Lòng Con

Chạm Lòng Con

Sáng tác: Chạm Lòng Con Trình bày: Nguyễn Đình Thôn Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này Chạm lòng con để con say mê ngài, Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này, Chạm lòng con để con kh ...

Thánh Ca: Chỗ Kẽ Đá Vững An

Thánh Ca: Chỗ Kẽ Đá Vững An

Tựa đề: Chỗ Kẻ Đá Vững An Nguyên tác: He Hideth My Soul Lời:       Fanny J. Crosby (1820 - 195) Nhạc:   William James Kirkpatrick (1838 ...

Thánh Ca: Great Is Thy Faithfulness – Thánh Chúa Thành Tín

Thánh Ca: Great Is Thy Faithfulness – Thánh Chúa Thành Tín

Tựa đề: Thánh Chúa Thành Tín Nguyên tác: Great is Thy Faithfulness Lời: Thomas Chisholm  Nhạc: William M. Runyan Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 43 [ ...

Thư Viện Tin Lành

  • Sưu tầm và lưu trữ những tài liệu liên hệ đến cộng đồng Tin Lành người Việt.
  • Giúp độc giả tìm hiểu về niềm tin của người Tin Lành.
  • Cung cấp những tài liệu nghiên cứu về đạo Tin Lành và Cơ Đốc giáo trong tiếng Việt.
  • Phổ biến Kinh Thánh, văn phẩm Cơ Đốc trình bày đức tin nơi Chúa Giê-xu.
Liên Lạc bientap@thuvientinlanh.org

Hãy Tăng Trưởng Trong Chúa

Hãy tăng trưởng trong ân điển và trong sự hiểu biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Ðức Chúa Jesus Christ. (II Phi-e-rơ 3:18) Hãy tăng trưởng trong ân điển, không phải chỉ trong một ân điển nhưng trong mọi ân điển. Hãy tăng trưởng trong cội rễ của ân điển là đức tin. Hãy tin vào những lời hứa của Chúa cách kiên định hơn điều bạn đã từng tin. Ðức tin c more ...

July 16, 2018 (0) comments

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sống Có Mục Đích

Tựa đề: Sống Có Mục Đích Kinh Thánh: Thi Thiên 139; Giê-rê-mi 1; Ga-la-ti 1 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Sống Có Mục Đích để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thi Thiên 139 CHÚA Là Ðấng Toàn Tri và Toàn Tại 1. CHÚA ôi, Ngài đã dò xét con và biết con. 2. Ngài biết khi con ngồi, lúc con đứng dậy; Từ xa Ngài đã thấu rõ mọi ý t more ...

July 08, 2018 (0) comments

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Lễ Ngũ Tuần

Tựa đề: Lễ Ngũ Tuần Kinh Thánh: Công Vụ 2:1-13 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Lễ Ngũ Tuần để nghe bài giảng.   [divide style="2"]    Công Vụ 2:1-13   1. Đến ngày lễ Ngũ Tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. 2. Thình lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn more ...

May 20, 2018 (0) comments

Tường Lưu: Chân Anh Xinh Đẹp Dường Nào

  Chân Anh Xinh Đẹp Dường Nào Những kẻ đem tin tốt, rao sự bình an, đem tin tốt về phước lành, rao sự cứu chuộc, bảo Si-ôn rằng: Đức Chúa Trời ngươi trị vì, chân của những kẻ ấy trên các núi xinh đẹp là dường nào! (Ê-sai 52:7) Chân anh xinh đẹp dường nào Anh lên đồi núi, anh rao Tin Lành Rao hy vọng, rao bình an Rao ơn cứu rỗi Chúa ban cho ngư more ...

June 29, 2018 (0) comments

Thánh Ca: Chúa Yêu Thế Gian – Give Me Jesus

Tựa đề: Chúa Yêu Thế Gian Nguyên tác: Give Me Jesus Lời: Frances J. Crosby (1879) Nhạc: John R. Sweney (1879) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài số 304 [divide style="2"] [one_half] Give Me Jesus 1. Take the world, but give me Jesus All its joys are but a name But His love abideth ever Through eternal years the same Refrain: Oh, the he more ...

July 16, 2018 (0) comments

Thông Báo: Hội Đồng Giáo Hạt 2018

Hội Đồng Giáo Hạt Lần Thứ 43 của Giáo Hạt Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ được tổ chức tại  Chapman University 1 University Drive Orange, California Từ 7:30 tối thứ Sáu 29/6/2018 đến 9:30 tối thứ Ba 3/7/2016 Chủ Đề: Nếp Sống Trong Giao Ước Chương Trình Tổng Quát:  Thứ Sáu: 29/6/2018 - Buổi Tối: Hội Đồng Cầu Ngu more ...

June 25, 2018 (0) comments

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top