Bảy Lời Nói Cuối Cùng Của Đức Chúa Jesus Trên Thập Tự – Lời Thứ Sáu

Bảy Lời Nói Cuối Cùng Của Đức Chúa Jesus Trên Thập Tự – Lời Thứ Sáu

Lời Thứ Sáu: “Mọi sự đã hoàn tất” (Giăng 19:30) Sau khi nhận giấm xong, Đức Chúa Jesus nói: “Mọi sự đã hoàn tất” (Giăng 19:30).  Chữ “hoàn tất” trong nguyên văn Hy Lạp là “Τετ ...

Sống Với Thánh Kinh: 26/03/2019

Sống Với Thánh Kinh: 26/03/2019

Sống Với Thánh Kinh: 26/03/2019 I Sử Ký 11:15-19 Tận Hiến Hy Sinh “Bấy giờ, có ba người quan tướng đầy lòng gan dạ, xông ngang qua trại quân Phi-li-tin, múc nước giếng ở bên cửa th ...

Thánh Ca: Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con

Thánh Ca: Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con

Tựa đề: Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con Nguyên tác: Crown Him with Many Crowns Lời: Matthew Bridges Nhạc: George Job Elvey (1816–1893) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 10 [ ...

Khắc Ghi Ơn Ngài

Khắc Ghi Ơn Ngài

Nguyên tác: Khắc Ghi Ơn Ngài Nhạc và lời: Tường Khanh Trình bày: Nguyễn Hoàng Nam - Tina Huỳnh ...

Dân Ca Do Thái: Mão Gai – Wreath of Thorns

Dân Ca Do Thái: Mão Gai – Wreath of Thorns

Nguyên tác: Wreath of Thorns Lời: Natan Yonatan (1972) Nhạc: Dân Ca Do Thái Trình bày: Ofir Ben Shitrit [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org X ...

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 85

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 85

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sa-mu-ên 15I Sa-mu-ên 16Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạ ...

Ngài Không Đáp Lại Một Lời

Ngài Không Đáp Lại Một Lời

  Ngài không đáp lại một lời (Ma-thi-ơ 27:14) Chúa Giê-xu chẳng bao giờ chậm trễ trong việc ban lời chúc phước cho con người nhưng Ngài đã không chịu nói một lời nào để tự bào ...

Sống Với Thánh Kinh: 25/03/2019

Sống Với Thánh Kinh: 25/03/2019

Sống Với Thánh Kinh: 25/03/2019 I Sử Ký 11:9-14 Những Chiến Sĩ Thực Thụ “Đây là những kẻ làm tướng các lính mạnh dạn của Đa-vít, và đã phò giúp người được ngôi nước, cùng với cả Ít ...

Thánh Ca: My Redeemer – Ngợi Khen Chúa

Thánh Ca: My Redeemer – Ngợi Khen Chúa

Tựa đề: Ngợi Khen Cứu Chúa Nguyên tác: My Redeemer Lời: Philip P. Bliss Nhạc: James McGranahan Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 11 [divide style="2"] [one_half] My Red ...

Này Anh Thấy Không

Này Anh Thấy Không

Tựa đề: Này Anh Thấy Không Nhạc và lời: Lê Phước Thiện Trình bày: Tố Hoa [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Thư Viện Tin Lành

  • Sưu tầm và lưu trữ những tài liệu liên hệ đến cộng đồng Tin Lành người Việt.
  • Giúp độc giả tìm hiểu về niềm tin của người Tin Lành.
  • Cung cấp những tài liệu nghiên cứu về đạo Tin Lành và Cơ Đốc giáo trong tiếng Việt.
  • Phổ biến Kinh Thánh, văn phẩm Cơ Đốc trình bày đức tin nơi Chúa Giê-xu.
Liên Lạc bientap@thuvientinlanh.org

Thánh Ca: Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con

Tựa đề: Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con Nguyên tác: Crown Him with Many Crowns Lời: Matthew Bridges Nhạc: George Job Elvey (1816–1893) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 10 [divide style="2"] [one_half] Crown Him with Many Crowns 1. Crown Him with many crowns, The Lamb upon His throne; Hark! How the heav’nly anthem drowns All music but its ow more ...

March 26, 2019 (0) comments

Thánh Ca: Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con

Tựa đề: Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con Nguyên tác: Crown Him with Many Crowns Lời: Matthew Bridges Nhạc: George Job Elvey (1816–1893) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 10 [divide style="2"] [one_half] Crown Him with Many Crowns 1. Crown Him with many crowns, The Lamb upon His throne; Hark! How the heav’nly anthem drowns All music but its ow more ...

March 26, 2019 (0) comments

Tường Lưu: Định Nghĩa Đức Tin

Định Nghĩa Đức Tin "Ðức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy." (Hê-bơ-rơ 11:1) Chữ tin là chữ lạ lùng Bởi vì... nhiều lúc mình từng chắc ăn Ðến khi sự thể rõ ràng Mình tin là đúng, lại hoàn toàn sai. *** Tin người, ta khổ dài dài Từ trong thân cận đến ngoài... người dưng. T more ...

March 08, 2019 (0) comments

Thánh Ca: Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con

Tựa đề: Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con Nguyên tác: Crown Him with Many Crowns Lời: Matthew Bridges Nhạc: George Job Elvey (1816–1893) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 10 [divide style="2"] [one_half] Crown Him with Many Crowns 1. Crown Him with many crowns, The Lamb upon His throne; Hark! How the heav’nly anthem drowns All music but its ow more ...

March 26, 2019 (0) comments

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top