Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sự Chọn Lựa

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sự Chọn Lựa

Tựa đề: Sự Chọn Lựa Kinh Thánh: Lu-ca 16:19-31 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Sự Chọn Lựa để nghe bài giảng.  [divide style="2"] Người Giàu và La-xa-rơ 19. “C ...

Sống Với Thánh Kinh: 22/07/2018

Sống Với Thánh Kinh: 22/07/2018

Sống Với Thánh Kinh: 22/07/2018 Gióp 23:8-12 Chúa Thử Rèn Tôi “Nhưng Chúa biết con đường tôi đi; khi Ngài đã thử rèn tôi, tôi sẽ ra như vàng” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp s ...

Ơn Lạ Lùng

Ơn Lạ Lùng

Tựa đề: Ơn Lạ Lùng Nguyên tác: Amazing Grace Lời Anh: John Newton (1773) Giai điệu New Britain (1847) Lời Việt: Tường Lưu [divide style="2"] [one_half] Amazing Grace 1. Amazing Gra ...

Thánh Ca: Tinh Binh Jêsus Tiến Lên

Thánh Ca: Tinh Binh Jêsus Tiến Lên

Tựa đề: Tinh Binh Jêsus Tiến Lên Nguyên tác: Onward Christian Soldiers Lời: Sabine Baring-Gould (1865) Nhạc: Arthur S. Sullivan (1871) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - ...

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 203

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 203

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-sai 29Ê-sai 30Ê-sai 31[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvien ...

Thông Báo: Đại Hội Giám Lý Tin Lành Việt Nam tại Hoa Kỳ – Năm 2018

Thông Báo: Đại Hội Giám Lý Tin Lành Việt Nam tại Hoa Kỳ – Năm 2018

Đại Hội Tin Lành Giám Lý Việt Nam Tại Hoa Kỳ năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 26-29/7/2018 tại Good Shepherd United Methodist Church, Westminster, CA.  Chương trình tổng quát của đ ...

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Khải Huyền – Chương 2

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Khải Huyền – Chương 2

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Khải Huyền - Chương 2 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Sống Với Thánh Kinh: 21/07/2018

Sống Với Thánh Kinh: 21/07/2018

Sống Với Thánh Kinh: 21/07/2018 Giê-rê-mi 8:4-9 Trách Nhiệm Giảng Dạy Luật Pháp “Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ng ...

Thánh Ca: Lúc Chúa Ngự Trong Lòng – Since Jesus Came Into My Heart

Thánh Ca: Lúc Chúa Ngự Trong Lòng – Since Jesus Came Into My Heart

Tựa đề: Lúc Chúa Ngự Trong Lòng Nguyên tác: Since Jesus Came Into My Heart Lời: Rufus Henry McDaniel (1850-1940) Nhạc: Charles H. Gabriel (1856-1932) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Vi ...

Thánh Ca: Ơn Lạ Lùng – Amazing Grace

Thánh Ca: Ơn Lạ Lùng – Amazing Grace

Tựa đề: Ơn Lạ Lùng Nguyên tác: Amazing Grace Lời Anh: John Newton (1773) Giai điệu New Britain (1847) Lời Việt: Tường Lưu Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài số 151 [divide s ...

Thư Viện Tin Lành

  • Sưu tầm và lưu trữ những tài liệu liên hệ đến cộng đồng Tin Lành người Việt.
  • Giúp độc giả tìm hiểu về niềm tin của người Tin Lành.
  • Cung cấp những tài liệu nghiên cứu về đạo Tin Lành và Cơ Đốc giáo trong tiếng Việt.
  • Phổ biến Kinh Thánh, văn phẩm Cơ Đốc trình bày đức tin nơi Chúa Giê-xu.
Liên Lạc bientap@thuvientinlanh.org

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sự Chọn Lựa

Tựa đề: Sự Chọn Lựa Kinh Thánh: Lu-ca 16:19-31 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Sự Chọn Lựa để nghe bài giảng.  [divide style="2"] Người Giàu và La-xa-rơ 19. “Có một người giàu kia mặc toàn vải tía và vải gai mịn, hằng ngày ăn uống tiệc tùng rất xa xỉ. 20. Cũng có một người nghèo nọ tên là La-xa-rơ, nằm ngoài cổng nhà người giàu more ...

July 22, 2018 (0) comments

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Lễ Ngũ Tuần

Tựa đề: Lễ Ngũ Tuần Kinh Thánh: Công Vụ 2:1-13 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Lễ Ngũ Tuần để nghe bài giảng.   [divide style="2"]    Công Vụ 2:1-13   1. Đến ngày lễ Ngũ Tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. 2. Thình lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn more ...

May 20, 2018 (0) comments

Thanh Hữu: Thử Thách

Thử Thách "Những thử thách đến với anh em, chẳng có điều nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài không để anh em bị thử thách quá sức mình đâu! Nhưng trong thử thách, Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được." (1 Côrinhtô 10:13)  Có lần em đã hỏi tôi,  Tại sao em trải nhiều hồi gian nan? more ...

July 20, 2018 (0) comments

Ơn Lạ Lùng

Tựa đề: Ơn Lạ Lùng Nguyên tác: Amazing Grace Lời Anh: John Newton (1773) Giai điệu New Britain (1847) Lời Việt: Tường Lưu [divide style="2"] [one_half] Amazing Grace 1. Amazing Grace, how sweet the sound, That saved a wretch like me. I once was lost but now am found, Was blind, but now I see. 2. T'was Grace that taught my heart to fear. And Grace, more ...

July 22, 2018 (0) comments

Thông Báo: Đại Hội Giám Lý Tin Lành Việt Nam tại Hoa Kỳ – Năm 2018

Đại Hội Tin Lành Giám Lý Việt Nam Tại Hoa Kỳ năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 26-29/7/2018 tại Good Shepherd United Methodist Church, Westminster, CA.  Chương trình tổng quát của đại hội như sau. July 26, 2018: Chiều: Ghi danh và họp Ban Chấp Hành Tối: Hiệp nguyện các mục sư. July 27, 2018: Sáng: Hội thảo và huấn luyện Mục Vụ Cao Niên Chiều: Sinh h more ...

July 21, 2018 (0) comments

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top