Thánh Ca: Lúc Chúa Ngự Trong Lòng – Since Jesus Came Into My Heart

Thánh Ca: Lúc Chúa Ngự Trong Lòng – Since Jesus Came Into My Heart

Tựa đề: Lúc Chúa Ngự Trong Lòng Nguyên tác: Since Jesus Came Into My Heart Lời: Rufus Henry McDaniel (1850-1940) Nhạc: Charles H. Gabriel (1856-1932) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Vi ...

Thánh Ca: Tình Thương Lớn Lao

Thánh Ca: Tình Thương Lớn Lao

Tựa đề: Tình Thương Lớn Lao Nguyên tác: The Savior's Love / I Stand Amazed Nhạc và lời: Charles H. Gabriel Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 79 [divide style="2" ...

Sống Với Thánh Kinh: 27/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 27/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 27/08/2016 Công Vụ 14:21-28 Tường Trình Công Việc Chúa “Hai người đến nơi, nhóm họp Hội thánh rồi, bèn thuật lại mọi việc Đức Chúa Trời đã cậy mình làm, và Ngà ...

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Ma-thi-ơ – Chương 3-5

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Ma-thi-ơ – Chương 3-5

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Ma-thi-ơ - Chương 3-5 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio ...

Tâm Hồn Trong Trắng

Tâm Hồn Trong Trắng

Tựa đề: Tâm Hồn Trắng Trong Nguyên tác: Create in Me a Clean Heart Kinh Thánh Thi Thiên 51:10-12 Nhạc: Keith Green Trình bày: Ban Hát Hội Thánh Orange, California [divide style="2" ...

Sống Với Thánh Kinh: 26/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 26/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 26/08/2016 Công Vụ 14:8-20 Vinh Quang Thuộc Về Đức Chúa Trời “Hỡi các bạn, sao làm điều đó? Chúng ta chỉ là loài người, giống như các ngươi; chúng ta giảng Tin ...

Mục sư Đặng Ngọc Hương: Con Đường Sô-đôm

Mục sư Đặng Ngọc Hương: Con Đường Sô-đôm

Đề tài: Con Đường Sô-đôm Kinh Thánh: Giu-đe 1:5-11; Sáng Thế Ký 19:1-26 Mục sư Đặng Ngọc Hương ...

Thư Viện Tin Lành

  • Sưu tầm và lưu trữ những tài liệu liên hệ đến cộng đồng Tin Lành người Việt.
  • Giúp độc giả tìm hiểu về niềm tin của người Tin Lành.
  • Cung cấp những tài liệu nghiên cứu về đạo Tin Lành và Cơ Đốc giáo trong tiếng Việt.
  • Phổ biến Kinh Thánh, văn phẩm Cơ Đốc trình bày đức tin nơi Chúa Giê-xu.
Liên Lạc bientap@thuvientinlanh.org

Thánh Ca: Lúc Chúa Ngự Trong Lòng – Since Jesus Came Into My Heart

Tựa đề: Lúc Chúa Ngự Trong Lòng Nguyên tác: Since Jesus Came Into My Heart Lời: Rufus Henry McDaniel (1850-1940) Nhạc: Charles H. Gabriel (1856-1932) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 215 [divide style="2"] [one_half] Since Jesus Came Into My Heart1. What a wonderful change in my life has been wroughtSince Jesus came into my hear more ...

August 27, 2016 (0) comments

Phim Tài Liệu: Giáo sĩ Gordon Smith và Công Tác Truyền Giáo tại Việt Nam

Lời Giới Thiệu của Ban Biên Tập: Gordon and Laura Smith là hai giáo sĩ người Mỹ, gốc Canada.  Ông bà đến Đông Dương vào năm 1929 và được Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp (Christian and Missionary Alliance) bổ nhiệm hầu việc Chúa trong thời gian đầu tại Kratie, Kampuchia. Năm 1934, ông bà được cử đến Ban-mê-thuột để truyền giáo cho người sắc tộc tạ more ...

August 24, 2016 (0) comments

Thơ Tùng Sơn: Thức Dậy

Thơ Tùng Sơn:  Thức Dậy Hãy thức dậy giấc cuồng mê thế kỷ Giòng thời gian hoen rỉ máu điêu linh. Thế hệ ơi đâu có bóng hòa bình, Nếu không thấy bình minh soi thiên lộ. Ý nghĩa sống từ nay là ngắn số Kẻ năm châu không trọn nghĩa đại đồng Nắng yêu thương vĩnh biệt suốt mùa đông Mưa thù hận bao trùm đời bất hạnh. Hãy thức dậy hướng lòng về xứ Thánh. N more ...

August 11, 2016 (0) comments

Thánh Ca: Lúc Chúa Ngự Trong Lòng – Since Jesus Came Into My Heart

Tựa đề: Lúc Chúa Ngự Trong Lòng Nguyên tác: Since Jesus Came Into My Heart Lời: Rufus Henry McDaniel (1850-1940) Nhạc: Charles H. Gabriel (1856-1932) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 215 [divide style="2"] [one_half] Since Jesus Came Into My Heart1. What a wonderful change in my life has been wroughtSince Jesus came into my hear more ...

August 27, 2016 (0) comments

©2012-2016 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top