Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 18:35-43

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 18:35-43

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 18:35-43 Câu Hỏi Gợi Ý Lúc còn nhỏ, khi bạn muốn làm một điều gì tốt, nhưng bị ngăn trở, bạn cảm thấy thế nào?  Bạn đã làm gì? Câu Hỏi Thảo Luận Câu chuyệ ...

Thánh Ca: Khi Jesus Qua

Thánh Ca: Khi Jesus Qua

Tựa đề: Khi Giê-xu Qua Nguyên tác: Then Jesus Came Lời: Oswald Jeffrey Smith (1889-1986) Nhạc: Homer Rodeheaver [divide style="2"] [one_half] Then Jesus Came 1. One sat alone besid ...

Then Jesus Came – BGEA (1962)

Then Jesus Came – BGEA (1962)

Tựa đề: Khi Giê-xu Qua Nguyên tác: Then Jesus Came Lời: Oswald Jeffrey Smith (1889-1986) Nhạc: Homer Rodeheaver [divide style="2"] [one_half] Then Jesus Came 1. One sat alone besid ...

Sống Với Thánh Kinh: 23/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 23/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 23/4/2014 Giăng 21:1-14 Bữa Ăn Sáng trên Bờ Biển “Chúa Giê-xu phán cùng họ: ‘Các con lại đây và dùng điểm tâm.’ Không một môn đệ nào dám hỏi Ngài: ‘Ông là ai?’ ...

Ý Nghĩa Thuộc Linh Của Mẫu Tự Hy-bá-lai: Aleph

Ý Nghĩa Thuộc Linh Của Mẫu Tự Hy-bá-lai: Aleph

Chữ Thứ Mười Lăm: SAMECH (Giúp đỡ) Số tiêu biểu: 60 Chữ nầy có nghĩa là "giúp đỡ" hay nâng đỡ, hỗ trợ v. v... Kinh Thánh dùng chữ nầy rất ít. Trong thư I Tê-sa-lô-ni-ca 5:14 và Côn ...

Sống Với Thánh Kinh: 22/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 22/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 22/4/2014 Giăng 20:24-31 Phước cho Những Người Không Thấy Mà Tin “Chúa Giê-xu phán: Vì con thấy Ta, nên ngươi tin. Phước cho những người chưa thấy mà đã tin” ( ...

Loan Báo Tin Vui

Loan Báo Tin Vui

"Ngay giờ đó, họ liền đứng dậy trở về thành Giê-ru-sa-lem... thuật lại việc đã xảy ra … và họ đã nhận biết Ngài … như thế nào" (Lu-ca 24:33, 35) Lúc hai môn đệ đến thành Em-ma-út, ...

Thư Viện Tin Lành

  • Sưu tầm và lưu trữ những tài liệu liên hệ đến cộng đồng Tin Lành người Việt.
  • Giúp độc giả tìm hiểu về niềm tin của người Tin Lành.
  • Cung cấp những tài liệu nghiên cứu về đạo Tin Lành và Cơ Đốc giáo trong tiếng Việt.
  • Phổ biến Kinh Thánh, văn phẩm Cơ Đốc trình bày đức tin nơi Chúa Giê-xu.
Liên Lạc bientap@thuvientinlanh.org

Video

Then Jesus Came – BGEA (1962)

Tựa đề: Khi Giê-xu Qua Nguyên tác: Then Jesus Came Lời: Oswald Jeffrey Smith (1889-1986) Nhạc: Homer Rodeheaver [divide style="2"] [one_half] Then Jesus Came 1. One sat alone beside the highway begging, His eyes were blind, the light he could not see; He clutched his rags and shivered in the shadows, Then Jes more ...

April 23, 2014 (0) comments

Then Jesus Came – BGEA (1962)

Tựa đề: Khi Giê-xu Qua Nguyên tác: Then Jesus Came Lời: Oswald Jeffrey Smith (1889-1986) Nhạc: Homer Rodeheaver [divide style="2"] [one_half] Then Jesus Came 1. One sat alone beside the highway begging, His eyes were blind, the light he could not see; He clutched his rags and shivered in the shadows, Then Jes more ...

April 23, 2014 (0) comments

Linh Cương: Nhìn Lên Gô-gô-tha

Nhìn Lên Gô-gô-tha Buồn nào hơn buồn Chúa tôi Khổ nào hơn khổ trên đồi Gô-tha? Ôi Cứu Chúa thịt da đẫm máu Cả chân tay thủng dấu đinh sâu Mão gai nhức nhối nặng đầu Mắt rơi lệ đắng, sạm màu đất đen. Giáo độc ác đâm xuyên hông lép Nước máu tuôn trôi hết giọt sầu Phút giây tuyệt đỉnh niềm đau Tiếng kêu nát ruột more ...

April 12, 2014 (0) comments

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 18:35-43

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 18:35-43 Câu Hỏi Gợi Ý Lúc còn nhỏ, khi bạn muốn làm một điều gì tốt, nhưng bị ngăn trở, bạn cảm thấy thế nào?  Bạn đã làm gì? Câu Hỏi Thảo Luận Câu chuyện xảy ra tại đâu (18:35)?  Nhân vật chính trong câu chuyện này là ai? Người ấy bắt lấy cơ  hội gặp Chúa như thế nào? Bạn biết gì v more ...

April 23, 2014 (0) comments

Tường Lưu: Thương Khó

Thương Khó Cả dân chúng đi xem, thấy nông nỗi vậy, đấm ngực mà trở về. (Lu-ca 23:48) Tôi cùng đoàn chúng vào thành Trên đường... trải áo, trải cành cây tươi Tiếng hoan hô giữa rừng người Hô-sa-na... Chúa Con Trời vinh quang Một ngày đẹp, một ngày vàng Tôi nhìn lên Chúa... lòng tràn niềm vui. Tôi cùng đoàn chú more ...

April 11, 2014 (0) comments

©2012 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top