Lời Chúa Mỗi Ngày: Công Vụ Các Sứ Đồ 1:8

Lời Chúa Mỗi Ngày: Công Vụ Các Sứ Đồ 1:8

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Lê Ngọc Vinh: Đời Có Jesus

Lê Ngọc Vinh: Đời Có Jesus

Tựa đề: Đời Có Jesus Tác Giả: Lê Ngọc Vinh Tài liệu: Tuyển tập Bình An Trong Jesus [divide style="2"] Giai Điệu [divide style="2"] Nhạc [pdf-embedder url='https://www.thuvientinlan ...

Minh Nguyên: Trận Chiến Tâm Linh

Minh Nguyên: Trận Chiến Tâm Linh

Tựa đề: Trận Chiến Tâm Linh Kinh Thánh: II Ti-mô-thê 3:1-13 Diễn giả: Minh Nguyên Hội Thánh Tin Lành Orange, California Chúa Nhật 9/5/2021 [divide style="2"] II Ti-mô-thê 3:1-13 Cũ ...

Sống Với Thánh Kinh: 13/05/2021

Sống Với Thánh Kinh: 13/05/2021

Sống Với Thánh Kinh: 13/05/2021Phục Truyền 7:16–21Chớ Sợ Hãi “Chớ vì cớ chúng nó mà sợ hãi chi; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ngự tại giữa ngươi, là Đức Chúa Trời rất lớn và đán ...

Tường Lưu: Dệt Trong Lòng Mẹ

Tường Lưu: Dệt Trong Lòng Mẹ

Dệt Trong Lòng Mẹ Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa... (Thi Thiên 139:13-14) Chúa ơi, Chúa đã dệt con Khi chưa hiện hữu, khi còn ...

Hy Vọng Mới

Hy Vọng Mới

Tựa đề: Hy Vọng Mới Sáng tác: Trần Hiếu Toàn Trình bày: Naomi Nguyễn  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org ...

Thánh Ca: Days of Elijah

Thánh Ca: Days of Elijah

Tựa đề: Days of Elijah Kinh Thánh: Khải Huyền 1:7 Tác giả: Robin Mark Trình bày: Brooklyn Tabernacle Choir [divide style="2"] Days of Elijah Chorus: Behold he comes Riding on a clo ...

Thánh Ca: Đờn Vàng Reo

Thánh Ca: Đờn Vàng Reo

Tựa đề: Đờn Vàng Reo Nguyên tác: Hark, Ten Thousand Harps and Voices Tựa đề: Đờn Vàng Reo Lời: Thomas Kelly, 1804 Nhạc: Lowell Mason, 1840 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việ ...

Thánh Ca: Xa Xa Trên Ngọn Núi

Thánh Ca: Xa Xa Trên Ngọn Núi

Tựa đề: Xa Xa Trên Ngọn Núi Nguyên tác: O'er the Distant Mountains Breaking Tựa đề: Xa Xa Trên Ngọn Núi Lời: John Samuel Bewley Monsell (1811-1875), 1863 Nhạc: Thomas Hastings, 178 ...

Thư Viện Tin Lành

  • Sưu tầm và lưu trữ những tài liệu liên hệ đến cộng đồng Tin Lành người Việt.
  • Giúp độc giả tìm hiểu về niềm tin của người Tin Lành.
  • Cung cấp những tài liệu nghiên cứu về đạo Tin Lành và Cơ Đốc giáo trong tiếng Việt.
  • Phổ biến Kinh Thánh, văn phẩm Cơ Đốc trình bày đức tin nơi Chúa Giê-xu.
Liên Lạc bientap@thuvientinlanh.org

Kiến Thức: Lễ Thăng Thiên

Lễ Thăng Thiên Lễ Thăng Thiên là lễ kỷ niệm ngày Đức Chúa Jesus về trời.  Theo ký thuật trong sách Công Vụ, việc Chúa thăng thiên xảy ra 40 ngày sau lễ Phục Sinh (Công Vụ 1:3).  Vì Chúa phục sinh vào ngày Chúa Nhật nên lễ Thăng Thiên diễn ra vào ngày thứ Năm.   Tuy nhiên, tại nhiều nhà thờ để thuận tiện cho sự thờ phượng Chúa, l more ...

May 12, 2021 (0) comments

Kiến Thức: Lễ Thăng Thiên

Lễ Thăng Thiên Lễ Thăng Thiên là lễ kỷ niệm ngày Đức Chúa Jesus về trời.  Theo ký thuật trong sách Công Vụ, việc Chúa thăng thiên xảy ra 40 ngày sau lễ Phục Sinh (Công Vụ 1:3).  Vì Chúa phục sinh vào ngày Chúa Nhật nên lễ Thăng Thiên diễn ra vào ngày thứ Năm.   Tuy nhiên, tại nhiều nhà thờ để thuận tiện cho sự thờ phượng Chúa, l more ...

May 12, 2021 (0) comments

Tường Lưu: Dệt Trong Lòng Mẹ

Dệt Trong Lòng Mẹ Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa... (Thi Thiên 139:13-14) Chúa ơi, Chúa đã dệt con Khi chưa hiện hữu, khi còn không không Tạo nên con cách lạ lùng Rồi con... chìm nổi theo dòng thời gian. [clear] Con xây ngàn giấc mộng vàng Tiêu tan tất cả như làn... bụi bay Vị đời đủ thứ đắng ca more ...

May 13, 2021 (0) comments

Lê Ngọc Vinh: Đời Có Jesus

Tựa đề: Đời Có Jesus Tác Giả: Lê Ngọc Vinh Tài liệu: Tuyển tập Bình An Trong Jesus [divide style="2"] Giai Điệu [divide style="2"] Nhạc [pdf-embedder url='https://www.thuvientinlanh.org/audio/music/LeNgocVinh/BinhAnTrongJesus/sortedPDF/BATJ-DoiCoJesus.pdf'] [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org more ...

May 13, 2021 (0) comments

Tường Lưu: Dệt Trong Lòng Mẹ

Dệt Trong Lòng Mẹ Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa... (Thi Thiên 139:13-14) Chúa ơi, Chúa đã dệt con Khi chưa hiện hữu, khi còn không không Tạo nên con cách lạ lùng Rồi con... chìm nổi theo dòng thời gian. [clear] Con xây ngàn giấc mộng vàng Tiêu tan tất cả như làn... bụi bay Vị đời đủ thứ đắng ca more ...

May 13, 2021 (0) comments

Lê Ngọc Vinh: Đời Có Jesus

Tựa đề: Đời Có Jesus Tác Giả: Lê Ngọc Vinh Tài liệu: Tuyển tập Bình An Trong Jesus [divide style="2"] Giai Điệu [divide style="2"] Nhạc [pdf-embedder url='https://www.thuvientinlanh.org/audio/music/LeNgocVinh/BinhAnTrongJesus/sortedPDF/BATJ-DoiCoJesus.pdf'] [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org more ...

May 13, 2021 (0) comments

Lê Ngọc Vinh: Đời Có Jesus

Tựa đề: Đời Có Jesus Tác Giả: Lê Ngọc Vinh Tài liệu: Tuyển tập Bình An Trong Jesus [divide style="2"] Giai Điệu [divide style="2"] Nhạc [pdf-embedder url='https://www.thuvientinlanh.org/audio/music/LeNgocVinh/BinhAnTrongJesus/sortedPDF/BATJ-DoiCoJesus.pdf'] [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org more ...

May 13, 2021 (0) comments

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top