Sống Với Thánh Kinh: 27/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 27/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 27/05/2016 A-ghê 1:7-15Được Chúa Thay Đổi Tấm Lòng “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:13). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi dân chúng vâng ...

Vài Hoạt Động Của Thánh Kinh Hội Tại Việt Nam Từ Cuối Thế Kỷ 19 Đến Đầu Thế Kỷ 20

Vài Hoạt Động Của Thánh Kinh Hội Tại Việt Nam Từ Cuối Thế Kỷ 19 Đến Đầu Thế Kỷ 20

III. Tại Miền Bắc – Tonkin (1904 - 1911) Như đã nói ở trên, Hà Nội là nhượng địa nên cũng do người Pháp cai trị.  Trong thời gian hoạt động tại Việt Nam, Charles Bonnet thường ra m ...

Sống Với Thánh Kinh: 26/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 26/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 26/05/2016 A-ghê 1:7-13Được Chúa Ở Cùng “A-ghê, sứ giả của Đức Giê-hô-va bèn nói cùng dân chúng theo lệnh truyền của Đức Giê-hô-va, mà rằng: Ta ở cùng các ngươ ...

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 20:13-21

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 20:13-21

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 20:13-21 Câu Hỏi Gợi Ý Nếu bạn phải đi xa và biết sẽ không gặp lại những người thân yêu nữa, bạn sẽ nói gì với họ trước khi ra đi? Câu Hỏi Thảo Luận Sứ ...

Sao Còn Lo Sợ?

Sao Còn Lo Sợ?

Tựa đề: Sao Còn Lo Sợ Nhạc và lời: Lê Ngọc Vinh ...

Sống Với Thánh Kinh: 25/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 25/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 25/05/2016 A-ghê 1:7-11Được Phước Để Phục Vụ “Các ngươi trông nhiều mà được ít; các ngươi đem vào nhà, thì Ta đã thổi lên trên. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ấy ...

Thư Viện Tin Lành

  • Sưu tầm và lưu trữ những tài liệu liên hệ đến cộng đồng Tin Lành người Việt.
  • Giúp độc giả tìm hiểu về niềm tin của người Tin Lành.
  • Cung cấp những tài liệu nghiên cứu về đạo Tin Lành và Cơ Đốc giáo trong tiếng Việt.
  • Phổ biến Kinh Thánh, văn phẩm Cơ Đốc trình bày đức tin nơi Chúa Giê-xu.
Liên Lạc bientap@thuvientinlanh.org

Vài Hoạt Động Của Thánh Kinh Hội Tại Việt Nam Từ Cuối Thế Kỷ 19 Đến Đầu Thế Kỷ 20

III. Tại Miền Bắc – Tonkin (1904 - 1911) Như đã nói ở trên, Hà Nội là nhượng địa nên cũng do người Pháp cai trị.  Trong thời gian hoạt động tại Việt Nam, Charles Bonnet thường ra miền Bắc để giới thiệu Chúa cho đồng bào tại đó.  Năm 1904, Bonnet kể lại công việc truyền giáo tại Hà Nội như sau: "Tôi đến miền Bắc vào một mùa mưa tầm tả.  Cả xứ ngập d more ...

May 26, 2016 (0) comments

Linh Cương: Về Đâu

Về Đâu Lưu gì thế hệ mai sau Non vàng biển bạc cũng đau thế tình Được thua thua được phù sinh Công hầu khanh tướng hư vinh trận đời Về đâu kiếp sống bèo trôi Lao tâm khổ xác để rồi được chi? Trần hoàn bào ảnh mộng mê Vào đời tay trắng trở về trắng tay Mệnh chung ai thoát được ngày Còn gì?  Nấm mộ lắt lay ngọn buồn Sầu thương lớp lớp mây tuôn Hỡi ng more ...

April 27, 2016 (0) comments

©2012-2016 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top