Phục Vụ Nhà Vua

Phục Vụ Nhà Vua

Những người nầy là thợ gốm ở tại Nê-ta-im (cây cối) và Ghê-đê-ra (hàng rào); họ ở gần vua và làm công việc người (I Sử Ký 4:23) Thợ gốm không phải là hạng công nhân có địa vị cao n ...

Sống Với Thánh Kinh: 01/09/2014

Sống Với Thánh Kinh: 01/09/2014

Sống Với Thánh Kinh: 01/09/2014 Giăng 3:14-17 Kinh Nghiệm Tình Yêu của Chúa “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không b ...

Bài Giảng Trên Núi – Được An Ủi

Bài Giảng Trên Núi – Được An Ủi

Tựa đề: Bài Giảng Trên Núi – Được An Ủi Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:1-12 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng bấm vào tựa đề: Bài Giảng Trên Núi – Được An Ủi để nghe bài giảng ...

He Will Carry You

He Will Carry You

Nguyên tác: He Will Carry You [divide style="2"] He Will Carry You There is no problem too big God cannot solve it There is no mountain too tall God cannot move it There is no stor ...

Sống Với Thánh Kinh: 31/08/2014

Sống Với Thánh Kinh: 31/08/2014

Sống Với Thánh Kinh: 31/08/2014 Thi Thiên 106:7-42 Chúa Công Chính “Đức Chúa Trời là Đấng Thánh bày tỏ chính Ngài là thánh trong sự công chính” (Ê-sai 5:16b BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫ ...

Tường Lưu: Chỉ Ngài Thỏa Lòng Tôi

Tường Lưu: Chỉ Ngài Thỏa Lòng Tôi

  Chỉ Ngài Thỏa Lòng Tôi “Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên trời và đất.” (Thi Thiên 23) Tôi ngước m ...

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 21

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 21

Chương 21 Sau đó, Đức Chúa Jesus đi khắp vùng Galilee; Ngài không tự do đi trong xứ Judea vì người Do Thái tại đó đang tìm cách giết Ngài. Tuy nhiên, khi ngày Đức Chúa Jesus được t ...

Thư Viện Tin Lành

  • Sưu tầm và lưu trữ những tài liệu liên hệ đến cộng đồng Tin Lành người Việt.
  • Giúp độc giả tìm hiểu về niềm tin của người Tin Lành.
  • Cung cấp những tài liệu nghiên cứu về đạo Tin Lành và Cơ Đốc giáo trong tiếng Việt.
  • Phổ biến Kinh Thánh, văn phẩm Cơ Đốc trình bày đức tin nơi Chúa Giê-xu.
Liên Lạc bientap@thuvientinlanh.org

Video

Phục Vụ Nhà Vua

Những người nầy là thợ gốm ở tại Nê-ta-im (cây cối) và Ghê-đê-ra (hàng rào); họ ở gần vua và làm công việc người (I Sử Ký 4:23) Thợ gốm không phải là hạng công nhân có địa vị cao nhất nhưng vì nhà vua cần thợ gốm; do đó, họ đã đến làm công việc cho nhà vua, dầu rằng nguyên liệu họ làm không có gì khác hơn là more ...

September 01, 2014 (0) comments

Bài Giảng Trên Núi – Được An Ủi

Tựa đề: Bài Giảng Trên Núi – Được An Ủi Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:1-12 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng bấm vào tựa đề: Bài Giảng Trên Núi – Được An Ủi để nghe bài giảng. [divide style="2"] Phước Hạnh Thật (Lu 6:20-23) 1. Khi thấy những đoàn dân đông, Ngài đi lên núi. Sau khi Ngài ngồi xuống, các m more ...

August 31, 2014 (0) comments

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 21

Chương 21 Sau đó, Đức Chúa Jesus đi khắp vùng Galilee; Ngài không tự do đi trong xứ Judea vì người Do Thái tại đó đang tìm cách giết Ngài. Tuy nhiên, khi ngày Đức Chúa Jesus được tiếp lên trời gần đến, Ngài quyết định đi lên Jerusalem. Lúc ấy, lễ Lều Tạm của người Do Thái đã gần; vì vậy, các em của Đức Chúa J more ...

August 30, 2014 (0) comments

Tường Lưu: Chỉ Ngài Thỏa Lòng Tôi

  Chỉ Ngài Thỏa Lòng Tôi “Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên trời và đất.” (Thi Thiên 23) Tôi ngước mắt lên núi Khi lệ nhòa mắt tôi Tôi ngước mắt lên núi Khi nỗi buồn chẳng nguôi. Tôi ngước mắt lên núi Khi bơ vơ giữa đời Tôi ngước more ...

August 30, 2014 (0) comments

Charles Gutzlaff – Người Xác Nhận Chủ Quyền Hoàng Sa Là Của Việt Nam

Lời Ban Biên Tập: Cách đây 40 năm (1974), sau khi Trung Cộng chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, các học giả Việt Nam Cộng Hòa đã trích dẫn một số tài liệu ngoại quốc để chứng minh chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam.  Trong số những nguồn tài liệu được các học giả Việt Nam trích dẫn, có những more ...

August 27, 2014 (0) comments

©2012 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top