Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 6a

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 6a

TIỀN THÂN VÀ SỰ NHẬP THỂ CỦA CHÚA CỨU THẾ GIÊ-XU (The Preexistence and Incarnation of Christ) Ngày nay chúng ta không còn phải đặt ra câu hỏi: “Chúa Cứu Thế có sống thật hay không? ...

Sống Với Thánh Kinh: 30/09/2014

Sống Với Thánh Kinh: 30/09/2014

Sống Với Thánh Kinh: 30/09/2014 Ê-sai 27:1-13 Sự Đoán Phạt và Lời Hứa “Trong ngày đó, các ngươi khá hát bài nói về vườn nho sinh ra rượu nho!” (câu 2 BTT). Câu hỏi suy ngẫm: Lê-vi- ...

Gần Thập Tự

Gần Thập Tự

Tựa đề: Gần Thập Tự Nguyên tác: Jesus, Keep Me Near the Cross Lời Anh ngữ: Fanny J. Crosby (1820-1915) Lời Việt: Ban Soạn Thảo Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Nhạc: William Ho ...

Quanh Ngôi Đức Chúa Trời

Quanh Ngôi Đức Chúa Trời

Chung quanh ngôi lại có hai mươi bốn ngôi khác; trên những ngôi ấy tôi thấy hai mươi bốn trưởng lão đang ngồi, mình mặc y phục trắng, và đầu đội mão bằng vàng. (Khải-huyền 4:4) Số ...

Sống Với Thánh Kinh: 29/09/2014

Sống Với Thánh Kinh: 29/09/2014

Sống Với Thánh Kinh: 29/09/2014 Ê-sai 26:1-21 Chờ Đợi Gì? “Vì mọi vật đó phải tiêu tán thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào, trong khi chờ ...

Lord! I’m Coming Home

Lord! I’m Coming Home

Tựa đề: Nay Quy Hướng Cố Gia (1932) Nguyên tác: Lord! I'm Coming Home Nhạc và lời: William J. Kirkpatrick (1838-1921) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 168 [divide style= ...

Bài Giảng Trên Núi: Được Thấy Đức Chúa Trời

Bài Giảng Trên Núi: Được Thấy Đức Chúa Trời

Tựa đề: Bài Giảng Trên Núi – Được Thấy Đức Chúa Trời Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:1-12 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng bấm vào tựa đề:  Bài Giảng Trên Núi – Được Thấy Đức ...

Thư Viện Tin Lành

  • Sưu tầm và lưu trữ những tài liệu liên hệ đến cộng đồng Tin Lành người Việt.
  • Giúp độc giả tìm hiểu về niềm tin của người Tin Lành.
  • Cung cấp những tài liệu nghiên cứu về đạo Tin Lành và Cơ Đốc giáo trong tiếng Việt.
  • Phổ biến Kinh Thánh, văn phẩm Cơ Đốc trình bày đức tin nơi Chúa Giê-xu.
Liên Lạc bientap@thuvientinlanh.org

Video

Mục sư Charles Gutzlaff – Người Xác Nhận Chủ Quyền Hoàng Sa Là Của Việt Nam

Lời Ban Biên Tập: Cách đây 40 năm (1974), sau khi Trung Cộng chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, các học giả Việt Nam Cộng Hòa đã trích dẫn một số tài liệu ngoại quốc để chứng minh chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam.  Trong số những nguồn tài liệu được các học giả Việt Nam trích dẫn, có những tài liệu do những người Tin Lành đã đến more ...

August 27, 2014 (0) comments

©2012-2014 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top