Phim Tài Liệu: Giáo sĩ Gordon Smith và Công Tác Truyền Giáo tại Việt Nam

Phim Tài Liệu: Giáo sĩ Gordon Smith và Công Tác Truyền Giáo tại Việt Nam

Lời Giới Thiệu của Ban Biên Tập: Gordon and Laura Smith là hai giáo sĩ người Mỹ, gốc Canada.  Ông bà đến Đông Dương vào năm 1929 và được Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp (Christia ...

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 23:23-35

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 23:23-35

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 23:23-35 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn nản lòng khi gặp khó khăn liên tục hay không?  Điều gì đã khích lệ bạn đứng vững?  Bạn đã học được gì qua hoàn cản ...

Thánh Ca: Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Thánh Ca: Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Tựa đề: Tôi Biết Đấng Nắm Tương Lai Nguyên tác: I Know Who Holds Tomorrow Lời Anh: Ira F. Stanphill Nhạc: Ira F. Stanphill Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài 108 [divide sty ...

Sống Với Thánh Kinh: 24/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 24/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 24/08/2016 Giê-rê-mi 1:11-12Đức Giê-hô-va Sẽ Tỉnh Thức “Đức Giê-hô-va bèn phán: Ngươi thấy phải đó; ta sẽ tỉnh thức, giữ lời phán ta đặng làm trọn” (câu 12). C ...

Thánh Ca: Tâm Linh Tôi An Ninh

Thánh Ca: Tâm Linh Tôi An Ninh

Tựa đề: Tâm Linh Tôi Yên Ninh Nguyên tác: It Is Well With My Soul Lời: Horatio G. Spafford Nhạc: Philip P. Bliss Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam  - Bài số 277 [divide style="2 ...

Chiên Lạc Trở Về – All We Like Sheep

Chiên Lạc Trở Về – All We Like Sheep

Tựa đề: All We Like Sheep - Chiên Lạc Trở Về Sáng tác: Don Moen Trình bày: Nay Danh Nhạc Phim: Người Con Trai Hoang Đàng ...

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 37

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 37

Thăm viếng và gởi thư thăm hỏi Nhưng có hai phương cách phụ mà qua đó những người mới tin Chúa được nuôi dưỡng vào thời ban đầu – đó là những phương cách mà đôi khi chúng ta bỏ qua ...

He’s Everything To Me – Chúa Là Tất Cả

He’s Everything To Me – Chúa Là Tất Cả

Tựa đề: Chúa Là Tất Cả Nguyên Tác: He's Everything To Me (Anh) Nhạc và Lời: Ralph Carmichael (1964) [divide style="2"] [one_half] He's Everything To Me In the stars His handiwork I ...

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Tít

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Tít

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Tít Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm về sách Tít và đọc những bản dịch ...

Sống Với Thánh Kinh: 23/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 23/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 23/08/2016 Giê-rê-mi 1:10Ta Đã Lập Ngươi “Hãy xem, ngày nay ta đã lập ngươi trên các dân các nước, đặng ngươi hoặc nhổ, hoặc phá, hoặc diệt, hoặc đổ, hoặc dựng ...

Thư Viện Tin Lành

  • Sưu tầm và lưu trữ những tài liệu liên hệ đến cộng đồng Tin Lành người Việt.
  • Giúp độc giả tìm hiểu về niềm tin của người Tin Lành.
  • Cung cấp những tài liệu nghiên cứu về đạo Tin Lành và Cơ Đốc giáo trong tiếng Việt.
  • Phổ biến Kinh Thánh, văn phẩm Cơ Đốc trình bày đức tin nơi Chúa Giê-xu.
Liên Lạc bientap@thuvientinlanh.org

Phim Tài Liệu: Giáo sĩ Gordon Smith và Công Tác Truyền Giáo tại Việt Nam

Lời Giới Thiệu của Ban Biên Tập: Gordon and Laura Smith là hai giáo sĩ người Mỹ, gốc Canada.  Ông bà đến Đông Dương vào năm 1929 và được Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp (Christian and Missionary Alliance) bổ nhiệm hầu việc Chúa trong thời gian đầu tại Kratie, Kampuchia. Năm 1934, ông bà được cử đến Ban-mê-thuột để truyền giáo cho người sắc tộc tạ more ...

August 24, 2016 (0) comments

Phim Tài Liệu: Giáo sĩ Gordon Smith và Công Tác Truyền Giáo tại Việt Nam

Lời Giới Thiệu của Ban Biên Tập: Gordon and Laura Smith là hai giáo sĩ người Mỹ, gốc Canada.  Ông bà đến Đông Dương vào năm 1929 và được Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp (Christian and Missionary Alliance) bổ nhiệm hầu việc Chúa trong thời gian đầu tại Kratie, Kampuchia. Năm 1934, ông bà được cử đến Ban-mê-thuột để truyền giáo cho người sắc tộc tạ more ...

August 24, 2016 (0) comments

Phim Tài Liệu: Giáo sĩ Gordon Smith và Công Tác Truyền Giáo tại Việt Nam

Lời Giới Thiệu của Ban Biên Tập: Gordon and Laura Smith là hai giáo sĩ người Mỹ, gốc Canada.  Ông bà đến Đông Dương vào năm 1929 và được Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp (Christian and Missionary Alliance) bổ nhiệm hầu việc Chúa trong thời gian đầu tại Kratie, Kampuchia. Năm 1934, ông bà được cử đến Ban-mê-thuột để truyền giáo cho người sắc tộc tạ more ...

August 24, 2016 (0) comments

Thơ Tùng Sơn: Thức Dậy

Thơ Tùng Sơn:  Thức Dậy Hãy thức dậy giấc cuồng mê thế kỷ Giòng thời gian hoen rỉ máu điêu linh. Thế hệ ơi đâu có bóng hòa bình, Nếu không thấy bình minh soi thiên lộ. Ý nghĩa sống từ nay là ngắn số Kẻ năm châu không trọn nghĩa đại đồng Nắng yêu thương vĩnh biệt suốt mùa đông Mưa thù hận bao trùm đời bất hạnh. Hãy thức dậy hướng lòng về xứ Thánh. N more ...

August 11, 2016 (0) comments

Thánh Ca: Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Tựa đề: Tôi Biết Đấng Nắm Tương Lai Nguyên tác: I Know Who Holds Tomorrow Lời Anh: Ira F. Stanphill Nhạc: Ira F. Stanphill Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài 108 [divide style="2"] [one_half] I Know He Holds Tomorrow1. I don't know about tomorrowI just live from day to dayI don't borrow from its sunshineFor its skies may turn to grayI don't more ...

August 24, 2016 (0) comments

©2012-2016 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top