Đá Sẽ Tung Hô

Đá Sẽ Tung Hô

Mời bạn đọc lắng nghe chương trình Phát Thanh Tin Lành tuần này.  Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe. 2015    03/24/2015 Đá Biết Nói 03/17/2015 Con Đường Thập Giá 03/1 ...

Chúa Vào Giê-ru-sa-lem Cách Khải Hoàn

Chúa Vào Giê-ru-sa-lem Cách Khải Hoàn

Chúa Ðược Xức Dầu Sáu ngày trước Lễ Vượt Qua, Ðức Chúa Jesus đến Bê-tha-ni, làng của La-xa-rơ, người Ngài đã khiến sống lại từ cõi chết. Người ta dọn tiệc đãi Ngài tại đó. Ma-thê h ...

Sống Với Thánh Kinh: 28/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 28/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 28/03/2015 Giăng 16:16-33Nỗi Buồn Trở Nên Vui Mừng “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, các ngươi sẽ khóc lóc, than vãn, còn người đời sẽ mừng rỡ; các n ...

Từ Chết Đến Phục Sinh

Từ Chết Đến Phục Sinh

Từ Chết Đến Phục Sinh Theo niên lịch Cơ Đốc giáo, khoảng 40 ngày trước Lễ Phục Sinh là Lễ Tro (Ash). Lễ Tro là ngày đầu tiên của Mùa Thống Hối (Lenten Season). Mùa Thống Hối sẽ chấ ...

Linh Cương: Đến Với Chúa

Linh Cương: Đến Với Chúa

  Đến Với Chúa Đến với Chúa, Tình Yêu Thương vô hạn Biết Ngài yêu, con đến với u sầu Với muôn yếu đuối khổ nghèo hoạn nạn Tìm ơn Ngài thương xuống mảnh hồn đau. Không hổ thẹn ...

Sống Với Thánh Kinh: 27/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 27/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 27/03/2015 Ê-sai 44:1-23Trở Lại Cùng Đức Chúa Trời “Ta đã xóa sự phạm tội ngươi như mây đậm, và tội lỗi ngươi như đám mây. Hãy trở lại cùng Ta, vì Ta đã chuộc ...

Thư Viện Tin Lành

  • Sưu tầm và lưu trữ những tài liệu liên hệ đến cộng đồng Tin Lành người Việt.
  • Giúp độc giả tìm hiểu về niềm tin của người Tin Lành.
  • Cung cấp những tài liệu nghiên cứu về đạo Tin Lành và Cơ Đốc giáo trong tiếng Việt.
  • Phổ biến Kinh Thánh, văn phẩm Cơ Đốc trình bày đức tin nơi Chúa Giê-xu.
Liên Lạc bientap@thuvientinlanh.org

Đá Sẽ Tung Hô

Mời bạn đọc lắng nghe chương trình Phát Thanh Tin Lành tuần này.  Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe. 2015    03/24/2015 Đá Biết Nói 03/17/2015 Con Đường Thập Giá 03/10/2015 Mùa Chay 02/27/2015 Muối và Ánh Sáng 02/23/2015 Bát Phúc Lâm Môn 02/16/2015 Mới Hay Cũ 02/09/2015 Tết 02/02/2015 Hoa Đào Nở 27/01/2015 Ưu Tiên Trong Đời Sống 20/01 more ...

March 28, 2015 (0) comments

Nick Vujicic Thuyết Trình Tại Đài Truyền Hình TPHCM

Nick Vujicic Thuyết Trình Tại Đài Truyền Hình TPHCM Theo tin từ Việt Nam, ngày 21/3/2015 Nick Vujicic đã trở lại Việt Nam.  Nick Vujicic là một nhà truyền giảng Tin Lành người Úc, đang sống tại Hoa Kỳ.  Nick Vujicic đến Việt Nam lần này để làm diễn giả cho chương trình Tỏa Sáng Nghị Lực Việt 2015 kéo dài từ ngày 22-25/2015. Chủ đề của chương trình more ...

March 23, 2015 (0) comments

©2012-2014 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top