Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 16:1-9

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 16:1-9

Cùng Học Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 16:1-9 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn muốn đi thăm một nơi mà bạn đã có nhiều kỷ niệm trong quá khứ hay không? Trong chuyến đi xa như vậy, bạn thường ...

Đức Thánh Linh Và Sự Tái Sinh Của Người Tin Chúa

Đức Thánh Linh Và Sự Tái Sinh Của Người Tin Chúa

4.3 Đức Thánh Linh trong các Thư Tín Những ký thuật trong sách Công Vụ ghi lại những điều Đức Thánh Linh làm trong giai đoạn đầu của Hội Thánh. Những ký thuật trong phần còn lại củ ...

Sống Với Thánh Kinh: 12/08/2020

Sống Với Thánh Kinh: 12/08/2020

Sống Với Thánh Kinh: 12/08/2020Châm Ngôn 3:5–6Phước Hạnh của Lòng Tin Cậy Chúa “Phước cho người nào để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va” (Thi Thiên 40:4a). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-l ...

J.S. Bach – Chaconne in D Minor – Guitar

J.S. Bach – Chaconne in D Minor – Guitar

Tác phẩm: Chaconne in D Minor Tác giả: Johann Sebastian Bach Trình bày: John Feeley Video credit: Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Rathgar - Ireland ...

Thánh Ca: Ơn Lạ Lùng – Amazing Grace

Thánh Ca: Ơn Lạ Lùng – Amazing Grace

Tựa đề: Ơn Lạ Lùng Nguyên tác: Amazing Grace Lời Anh: John Newton (1773) Giai điệu New Britain (1847) Lời Việt: Tường Lưu Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài số 151 [divide s ...

Thánh Ca: Whispering Hope – Hy Vọng Thì Thầm

Thánh Ca: Whispering Hope – Hy Vọng Thì Thầm

Nguyên tác: Whispering Hope Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 6:19, 12:1, I Tê-sa-lô-ni-ca 5:8 Nhạc và Lời: Septimus Winner (1868) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinl ...

Tường Lưu: Thiết Tha

Tường Lưu: Thiết Tha

Thiết Tha Chúa đếm các bước đi qua đi lại của tôi: Xin Chúa để nước mắt tôi trong ve của Chúa. Nước mắt tôi há chẳng được ghi vào sổ Chúa sao? (Thi-thiên 56:8) Có những niềm đau ch ...

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 225

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 225

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Sử Ký 19II Sử Ký 20Thi Thiên 48II Tê-sa-lô-ni-ca 3Bạn có thể nghe lờ ...

Thư Viện Tin Lành

  • Sưu tầm và lưu trữ những tài liệu liên hệ đến cộng đồng Tin Lành người Việt.
  • Giúp độc giả tìm hiểu về niềm tin của người Tin Lành.
  • Cung cấp những tài liệu nghiên cứu về đạo Tin Lành và Cơ Đốc giáo trong tiếng Việt.
  • Phổ biến Kinh Thánh, văn phẩm Cơ Đốc trình bày đức tin nơi Chúa Giê-xu.
Liên Lạc bientap@thuvientinlanh.org

Đức Thánh Linh Và Sự Tái Sinh Của Người Tin Chúa

4.3 Đức Thánh Linh trong các Thư Tín Những ký thuật trong sách Công Vụ ghi lại những điều Đức Thánh Linh làm trong giai đoạn đầu của Hội Thánh. Những ký thuật trong phần còn lại của Tân Ước giải thích vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống của cá nhân và Hội Thánh trong giai đoạn hiện tại, cũng như những khải tượng về công việc của Đức Thánh Lin more ...

August 12, 2020 (0) comments

Phim Tài Liệu: Bảy Hội Thánh Trong Sách Khải Huyền: Hội Thánh Ê-phê-sô

Phim Tài Liệu: Bảy Hội Thánh Trong Sách Khải Huyền Video: Our Daily Bread [divide style="2"] Bảy Hội Thánh Trong Sách Khải Huyền 1: Ê-phê-sô: Hội Thánh đánh mất tình yêu ban đầu  2: Si-miệc-nơ: Hội Thánh sẽ được thử nghiệm   3: Bẹt-găm: Hội Thánh thỏa hiệp   4: Sạt-đe: Hội Thánh chết   5: Thi-a-ty-rơ: Hội Thánh bị more ...

August 08, 2020 (0) comments

Tường Lưu: Thiết Tha

Thiết Tha Chúa đếm các bước đi qua đi lại của tôi: Xin Chúa để nước mắt tôi trong ve của Chúa. Nước mắt tôi há chẳng được ghi vào sổ Chúa sao? (Thi-thiên 56:8) Có những niềm đau chất ngất đời Trên cao Chúa có thấu cho tôi Gió trời rung tiếng tôi cầu-nguyện Không lẽ Ngài không nghe, Chúa ơi! Tha thiết, trong lòng nỗi đắng cay Dâng lên cho Chúa lệ vơ more ...

August 12, 2020 (0) comments

Tái Xác Nhận Quyền Cầu Nguyện Tại Trường Học Công Cộng

Theo tin từ Washington, ngày 16/1/2020  Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đã công bố một sắc lệnh tái xác nhận các học sinh có quyền cầu nguyện với Chúa tại các trường học công cộng.  Cùng hiện diện với Tổng Thống Donald Trump trong buổi công bố chỉ thị này có Bộ trưởng Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ Elisabeth D. DeVos và Thứ trưởng Bộ Tư Pháp Jeffrey R more ...

August 06, 2020 (0) comments

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top