Thánh Ca: Hãy Đếm Ơn Phước Chúa Ban – Count Your Blessings

Thánh Ca: Hãy Đếm Ơn Phước Chúa Ban – Count Your Blessings

Tựa đề: Hãy Đếm Những Ơn Phước Chúa Ban Nguyên tác: Count Your Blessings Lời: Johnson Oatman, Jr. (1856-1922) Nhạc: Edwin O. Excell (1851-1921) Tài liệu: Songs for Young Peo­ple, b ...

Tường Lưu: Tình Con, Tình Chúa … Vô Biên

Tường Lưu: Tình Con, Tình Chúa … Vô Biên

Tình Con, Tình Chúa ... Vô Biên Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, bay qua ở tại cuối cùng biển, tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. (Thi Thiên 139:9- ...

Sống Với Thánh Kinh: 28/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 28/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 28/11/2015 Giô-na 1:4-6Tấm Lòng Người Được Sai Đi “Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương xót, vì họ cùng khốn, và tan lạc như chiên không có n ...

Bài Ca Cảm Tạ – My Tribute

Bài Ca Cảm Tạ – My Tribute

Tựa đề: Bài Ca Cảm Tạ Nguyên tác: My Tribute Nhạc và lời: Andraé Edward Crouch (1942 – 2015) Lời Việt: Vĩnh Phúc Trình bày: Andraé Edward Crouch [divide style="2"] [one_half] My Tr ...

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Ê-phê-sô 6:21-24

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Ê-phê-sô 6:21-24

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu sách Ê-phê-sô trong Thánh Kinh Tân Ước. Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe. Thư Ê-phê-sô 1:1-2 Sự Bày Tỏ Mầu Nhiệm Của Đấng Christ 1:3-14 Ân ...

Thánh Ca: Niềm Vui Cho Tâm Tôi – Joy to My Soul

Thánh Ca: Niềm Vui Cho Tâm Tôi – Joy to My Soul

Tựa đề: Niềm Vui Cho Tâm Tôi Nguyên tác: Joy to My Soul Kinh Thánh: Thi Thiên 4:7; 86:12, 126:2 Nhạc và Lời: C.E. Boddie Lời Việt: Linh Thi (21/9/2015) Trình bày: Oslo Gospel Choir ...

Thư Viện Tin Lành

  • Sưu tầm và lưu trữ những tài liệu liên hệ đến cộng đồng Tin Lành người Việt.
  • Giúp độc giả tìm hiểu về niềm tin của người Tin Lành.
  • Cung cấp những tài liệu nghiên cứu về đạo Tin Lành và Cơ Đốc giáo trong tiếng Việt.
  • Phổ biến Kinh Thánh, văn phẩm Cơ Đốc trình bày đức tin nơi Chúa Giê-xu.
Liên Lạc bientap@thuvientinlanh.org

Thánh Ca: Hãy Đếm Ơn Phước Chúa Ban – Count Your Blessings

Tựa đề: Hãy Đếm Những Ơn Phước Chúa Ban Nguyên tác: Count Your Blessings Lời: Johnson Oatman, Jr. (1856-1922) Nhạc: Edwin O. Excell (1851-1921) Tài liệu: Songs for Young Peo­ple, by Ed­win Ex­cell (Chi­ca­go, Il­li­nois: 1897) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài Số 214 Trình bày: Guy Penrod [divide style="2"] [one_half] Count Your Blessings 1 more ...

November 28, 2015 (0) comments

Tìm Hiểu: Lễ Tạ Ơn

Lễ Tạ Ơn Hằng năm vào cuối tháng 11, dân chúng Hoa Kỳ lại kỷ niệm Lễ Tạ Ơn.  Lễ Tạ Ơn được những di dân đầu tiên đến Hoa Kỳ tổ chức cách đây khoảng 400 năm. Những di dân đó là những tín hữu Tin Lành, họ quyết định mỗi năm biệt riêng ra một ngày để tạ ơn Chúa vì Chúa đã bao dung che chở họ giữa những khó khăn trong cuộc sống và đã ban cho họ cơ hội more ...

November 14, 2015 (1) comments

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 10

Đây là một Hội Thánh biết chăm sóc 1. Họ quan tâm đến tín hữu mới Ba-na-ba, một người rất giỏi khích lệ, đã được cử đến. Ông đã thực hiện rất nhiều việc để gây dựng những người mới tin Chúa; ông khuyến khích họ “cứ vững lòng theo Chúa” (Công Vụ 11 :23). Công tác chăm sóc sau khi truyền giảng thường bị bỏ bê vào thời nay, và đây là một việc đáng xấu more ...

November 24, 2015 (0) comments

Tường Lưu: Tình Con, Tình Chúa … Vô Biên

Tình Con, Tình Chúa ... Vô Biên Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, bay qua ở tại cuối cùng biển, tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. (Thi Thiên 139:9-10) Chúa là tất cả của con Con yêu mến Chúa hết lòng, Chúa ơi! Con thưa với Chúa những lời Thành tâm, Chúa biết rõ rồi... lòng con. Trong đời, nhiều lúc mỏi mòn Tinh thần more ...

November 28, 2015 (0) comments

Thánh Ca: Hãy Đếm Ơn Phước Chúa Ban – Count Your Blessings

Tựa đề: Hãy Đếm Những Ơn Phước Chúa Ban Nguyên tác: Count Your Blessings Lời: Johnson Oatman, Jr. (1856-1922) Nhạc: Edwin O. Excell (1851-1921) Tài liệu: Songs for Young Peo­ple, by Ed­win Ex­cell (Chi­ca­go, Il­li­nois: 1897) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài Số 214 Trình bày: Guy Penrod [divide style="2"] [one_half] Count Your Blessings 1 more ...

November 28, 2015 (0) comments

Thánh Ca: Hãy Đếm Ơn Phước Chúa Ban

Tựa đề: Hãy Đếm Ơn Phước Chúa Ban Nguyên tác: Count Your Blessing Lời: Johnson Oatman Jr. Nhạc: Edwin Othello Excell (1851-1921) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài số 214 [divide style="2"] [one_half] Count Your Blessing 1. When upon life’s billows You are tempest-tossed, When you are discouraged, Thinking all is lost, Count your many blessi more ...

November 26, 2015 (0) comments

©2012-2014 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top