Mục sư Nguyễn Thỉ: Đức Chúa Trời Siêu Việt và Nội Tại

Mục sư Nguyễn Thỉ: Đức Chúa Trời Siêu Việt và Nội Tại

Sứ điệp: Đức Chúa Trời Siêu Việt và Nội Tại Kinh Thánh: Thi Thiên 123 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Con Cần Lời Chúa

Con Cần Lời Chúa

Nguyên tác: Con Cần Lời Chúa Tác giả: Bùi Trung Nhơn  Trình bày: Như Trang [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Sống Với Thánh Kinh: 19/07/2018

Sống Với Thánh Kinh: 19/07/2018

Sống Với Thánh Kinh: 19/07/2018 Giăng 15:26-27 Sứ Mệnh của Cơ Đốc Nhân “Còn các ngươi cũng sẽ làm chứng về Ta, vì các ngươi đã ở cùng Ta từ lúc ban đầu vậy” (câu 27). Câu hỏi suy n ...

Thánh Ca: Con Sông Thái An – Like a River Glorious

Thánh Ca: Con Sông Thái An – Like a River Glorious

Tựa đề: Con Sông Thái An Nguyện tác:  Like a River Glorious Lời: Frances Ridley Havergal (1836-1879) Nhạc: James Mountain (1844-1933) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bà ...

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 200

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 200

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-sai 15Ê-sai 16Ê-sai 17Ê-sai 18Ê-sai 19[divide style="2"]Thư Viện Tin ...

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 17:1-5

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 17:1-5

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 17:1-5 Câu Hỏi Gợi Ý Khi nào bạn ngần ngại không muốn cầu nguyện với Chúa? Khi nào bạn nôn nả muốn tương giao với Ngài?  Tại sao?   Câu Hỏi Thảo ...

Sống Với Thánh Kinh: 18/07/2018

Sống Với Thánh Kinh: 18/07/2018

Sống Với Thánh Kinh: 18/07/2018 Giăng 15:20-25 Không Thể Chữa Chối Được “Nếu Ta không đến và không phán dạy họ, thì họ chẳng có tội lỗi gì; song bây giờ họ không có thể chữa chối đ ...

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 199

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 199

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-sai 12Ê-sai 13Ê-sai 14[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvien ...

Thư Viện Tin Lành

  • Sưu tầm và lưu trữ những tài liệu liên hệ đến cộng đồng Tin Lành người Việt.
  • Giúp độc giả tìm hiểu về niềm tin của người Tin Lành.
  • Cung cấp những tài liệu nghiên cứu về đạo Tin Lành và Cơ Đốc giáo trong tiếng Việt.
  • Phổ biến Kinh Thánh, văn phẩm Cơ Đốc trình bày đức tin nơi Chúa Giê-xu.
Liên Lạc bientap@thuvientinlanh.org

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sống Có Mục Đích

Tựa đề: Sống Có Mục Đích Kinh Thánh: Thi Thiên 139; Giê-rê-mi 1; Ga-la-ti 1 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Sống Có Mục Đích để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thi Thiên 139 CHÚA Là Ðấng Toàn Tri và Toàn Tại 1. CHÚA ôi, Ngài đã dò xét con và biết con. 2. Ngài biết khi con ngồi, lúc con đứng dậy; Từ xa Ngài đã thấu rõ mọi ý t more ...

July 08, 2018 (0) comments

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Lễ Ngũ Tuần

Tựa đề: Lễ Ngũ Tuần Kinh Thánh: Công Vụ 2:1-13 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Lễ Ngũ Tuần để nghe bài giảng.   [divide style="2"]    Công Vụ 2:1-13   1. Đến ngày lễ Ngũ Tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. 2. Thình lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn more ...

May 20, 2018 (0) comments

Tường Lưu: Chân Anh Xinh Đẹp Dường Nào

  Chân Anh Xinh Đẹp Dường Nào Những kẻ đem tin tốt, rao sự bình an, đem tin tốt về phước lành, rao sự cứu chuộc, bảo Si-ôn rằng: Đức Chúa Trời ngươi trị vì, chân của những kẻ ấy trên các núi xinh đẹp là dường nào! (Ê-sai 52:7) Chân anh xinh đẹp dường nào Anh lên đồi núi, anh rao Tin Lành Rao hy vọng, rao bình an Rao ơn cứu rỗi Chúa ban cho ngư more ...

June 29, 2018 (0) comments

Thông Báo: Hội Đồng Giáo Hạt 2018

Hội Đồng Giáo Hạt Lần Thứ 43 của Giáo Hạt Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ được tổ chức tại  Chapman University 1 University Drive Orange, California Từ 7:30 tối thứ Sáu 29/6/2018 đến 9:30 tối thứ Ba 3/7/2016 Chủ Đề: Nếp Sống Trong Giao Ước Chương Trình Tổng Quát:  Thứ Sáu: 29/6/2018 - Buổi Tối: Hội Đồng Cầu Ngu more ...

June 25, 2018 (0) comments

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top