Chờ Đợi Gặp Chúa

Chờ Đợi Gặp Chúa

Hai người nghe một tiếng lớn từ trời đến phán cùng mình rằng: Hãy lên đây! (Khải Huyền 11:12) Không đề cập đến ý nghĩa tiên tri của câu nầy, chúng ta hãy xem đây là lời của Ðấng Ði ...

Sống Với Thánh Kinh: 22/09/2014

Sống Với Thánh Kinh: 22/09/2014

Sống Với Thánh Kinh: 22/09/2014 1 Các Vua 14b:1-20 Sống Chân Thật “Nguyện lời nói của miệng con, và sự suy ngẫm của lòng con được đẹp ý Ngài!” (Thi Thiên 19:14 BTTHĐ). Câu hỏi suy ...

Bài Giảng Trên Núi: Được Thương Xót

Bài Giảng Trên Núi: Được Thương Xót

Tựa đề: Bài Giảng Trên Núi – Được Thương Xót Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:1-12 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng bấm vào tựa đề:  Bài Giảng Trên Núi – Được Thương Xót để ngh ...

Sống Với Thánh Kinh: 21/09/2014

Sống Với Thánh Kinh: 21/09/2014

Sống Với Thánh Kinh: 21/09/2014 Thi Thiên 107:4-9 Lòng Khát Khao Được Mãn Nguyện “Nguyện người ta cảm tạ Đức Giê-hô-va vì lòng nhân từ của Ngài, và vì các phép mầu mà Ngài đã làm c ...

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 23b

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 23b

Người Chăn Chiên Nhân Lành "Thật, Ta bảo thật cho các ngươi: Người nào không do cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào bằng lối khác, người ấy là kẻ trộm cướp. Nhưng ai do cửa mà ...

Sống Với Thánh Kinh: 20/09/2014

Sống Với Thánh Kinh: 20/09/2014

Sống Với Thánh Kinh: 20/09/2014 Mác 12:35-40 Sống Giả Hình “Hãy đề phòng các thầy thông giáo, là những người ưa mặc áo dài đi dạo, thích được người ta chào mình nơi phố chợ” (câu 3 ...

Thư Viện Tin Lành

  • Sưu tầm và lưu trữ những tài liệu liên hệ đến cộng đồng Tin Lành người Việt.
  • Giúp độc giả tìm hiểu về niềm tin của người Tin Lành.
  • Cung cấp những tài liệu nghiên cứu về đạo Tin Lành và Cơ Đốc giáo trong tiếng Việt.
  • Phổ biến Kinh Thánh, văn phẩm Cơ Đốc trình bày đức tin nơi Chúa Giê-xu.
Liên Lạc bientap@thuvientinlanh.org

Video

Bài Giảng Trên Núi: Được Thương Xót

Tựa đề: Bài Giảng Trên Núi – Được Thương Xót Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:1-12 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng bấm vào tựa đề:  Bài Giảng Trên Núi – Được Thương Xót để nghe bài giảng. [divide style="2"] Phước Hạnh Thật (Lu 6:20-23) 1. Khi thấy những đoàn dân đông, Ngài đi lên núi. Sau khi Ngài ngồi x more ...

September 21, 2014 (0) comments

Mục sư Charles Gutzlaff – Người Xác Nhận Chủ Quyền Hoàng Sa Là Của Việt Nam

Lời Ban Biên Tập: Cách đây 40 năm (1974), sau khi Trung Cộng chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, các học giả Việt Nam Cộng Hòa đã trích dẫn một số tài liệu ngoại quốc để chứng minh chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam.  Trong số những nguồn tài liệu được các học giả Việt Nam trích dẫn, có những more ...

August 27, 2014 (0) comments

©2012 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top