Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 22:39-46

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 22:39-46

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 22:39-46 Câu Hỏi Gợi Ý Khi đối diện với một vấn đề quan trọng sắp xảy ra, bạn đã làm gì?  Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Tối hôm đó, Chúa đi đâu (22:39)?  Chú ...

Heave Came Down

Heave Came Down

Tựa đề: Vinh Quang Trời Nguyên tác:  Heave Came Down Lời: John W. Peterson Nhạc: John W. Peterson Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái Thánh Ca Hội Thánh Baptist Bài Số 299 [divide style="2"] [ ...

Thánh Ca: Vinh Quang Trời

Thánh Ca: Vinh Quang Trời

Tựa đề: Vinh Quang Trời Nguyên tác:  Heave Came Down Lời: John W. Peterson Nhạc: John W. Peterson Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái Thánh Ca Hội Thánh Baptist Bài Số 299 [divide style="2"] [ ...

Sống Với Thánh Kinh: 20/08/2014

Sống Với Thánh Kinh: 20/08/2014

Sống Với Thánh Kinh: 20/08/2014 1 Các Vua 12:1-33 Thiếu Trưởng Thành Thuộc Linh “Nhưng Rô-bô-am không theo mưu của các trưởng lão đã bàn cho mình; bàn nghị cùng các kẻ trai trẻ đồn ...

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 3a

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 3a

Chương 3 ĐỨC CHÚA TRỜI THÁNH KHIẾT, CHÍNH TRỰC VÀ CÔNG BÌNH (The Holiness, Righteousness, and Justice of God)  Nếu chúng ta tin quyết mình có thể tìm được một người trên thế gian k ...

Thánh Ca: Cầu Xin Chúa Dẫn Dắt Con – Guide Me O Thou Great Redeemer

Thánh Ca: Cầu Xin Chúa Dẫn Dắt Con – Guide Me O Thou Great Redeemer

Tựa đề:   Cầu Xin Chúa Hướng Dẫn Con Nguyên tác: Arglwydd, Arwain Trwy’r Anialwch Lời:  William Williams Pantycelyn (1717-1791) Nhạc: John Hughes (1873–1932) Tựa đề Anh ngữ: Guide ...

Sống Với Thánh Kinh: 19/08/2014

Sống Với Thánh Kinh: 19/08/2014

Sống Với Thánh Kinh: 19/08/2014 1 Các Vua 11:26-43 Để Kết Cuộc Có Ý Nghĩa “Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của ngươi” (Truyền Đạo 12:13). Câu ...

Cầu Nguyện Cho Các Cơ Đốc Nhân Tại Iraq

Cầu Nguyện Cho Các Cơ Đốc Nhân Tại Iraq

Cơ Đốc Nhân Bị Bách Hại Tại Iraq Theo tin từ Iraq, trong những tuần vừa qua, tổ chức Islamic State (IS) đã giết hại và thủ tiêu rất nhiều người không theo Hồi giáo, thuộc nhiều sắc ...

Thư Viện Tin Lành

  • Sưu tầm và lưu trữ những tài liệu liên hệ đến cộng đồng Tin Lành người Việt.
  • Giúp độc giả tìm hiểu về niềm tin của người Tin Lành.
  • Cung cấp những tài liệu nghiên cứu về đạo Tin Lành và Cơ Đốc giáo trong tiếng Việt.
  • Phổ biến Kinh Thánh, văn phẩm Cơ Đốc trình bày đức tin nơi Chúa Giê-xu.
Liên Lạc bientap@thuvientinlanh.org

Video

Heave Came Down

Tựa đề: Vinh Quang Trời Nguyên tác:  Heave Came Down Lời: John W. Peterson Nhạc: John W. Peterson Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái Thánh Ca Hội Thánh Baptist Bài Số 299 [divide style="2"] [one_half] Heavens Came Down 1. O what a wonderful, wonderful day- Day I will never forget; After I’d wandered in darkness away, Je more ...

August 20, 2014 (0) comments

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 3a

Chương 3 ĐỨC CHÚA TRỜI THÁNH KHIẾT, CHÍNH TRỰC VÀ CÔNG BÌNH (The Holiness, Righteousness, and Justice of God)  Nếu chúng ta tin quyết mình có thể tìm được một người trên thế gian không hề lỗi lầm, chắc chúng ta sẽ tìm đủ mọi cách để gặp được người  đó. Nếu có một người không hề lầm lỗi, chúng ta ai không muốn more ...

August 19, 2014 (0) comments

Thánh Ca: Cầu Xin Chúa Dẫn Dắt Con – Guide Me O Thou Great Redeemer

Tựa đề:   Cầu Xin Chúa Hướng Dẫn Con Nguyên tác: Arglwydd, Arwain Trwy’r Anialwch Lời:  William Williams Pantycelyn (1717-1791) Nhạc: John Hughes (1873–1932) Tựa đề Anh ngữ: Guide Me O Thou Great Redeemer Lời Anh: Peter Will­iams Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam Bài số 155 [divide style="2"] [one_ more ...

August 19, 2014 (0) comments

Tiểu Thuyết: Chim Bay Ngược Gió (1934)

Lời Ban Biên Tập: Thánh Kinh Báo xuất bản số đầu tiên vào tháng 1/1931 tại Hà Nội, đã được phát hành rộng rãi cho độc giả bên trong lẫn bên ngoài Hội Thánh.  Bên cạnh những bài viết phần lớn là giảng luận, nghiên cứu, và suy gẫm Kinh Thánh, Thánh Kinh Báo còn có những mục dành cho gia đình, thiếu nhi, tin tức more ...

August 14, 2014 (0) comments

Heave Came Down

Tựa đề: Vinh Quang Trời Nguyên tác:  Heave Came Down Lời: John W. Peterson Nhạc: John W. Peterson Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái Thánh Ca Hội Thánh Baptist Bài Số 299 [divide style="2"] [one_half] Heavens Came Down 1. O what a wonderful, wonderful day- Day I will never forget; After I’d wandered in darkness away, Je more ...

August 20, 2014 (0) comments

Cầu Nguyện Cho Các Cơ Đốc Nhân Tại Iraq

Cơ Đốc Nhân Bị Bách Hại Tại Iraq Theo tin từ Iraq, trong những tuần vừa qua, tổ chức Islamic State (IS) đã giết hại và thủ tiêu rất nhiều người không theo Hồi giáo, thuộc nhiều sắc tộc và thành phần khác nhau tại miền bắc Iraq và miền đông Syria; trong số đó có rất nhiều Cơ Đốc nhân. Tổ chức Islamic State từn more ...

August 18, 2014 (0) comments

©2012 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top