Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Đức Thánh Linh

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Đức Thánh Linh

Bài Giảng: Đức Thánh Linh Kinh Thánh: Công Vụ Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng bấm vào tựa đề Đức Thánh Linh và nút play để nghe bài giảng.  [divide style="2"] ...

Bài Ca Tâm Linh

Bài Ca Tâm Linh

Tựa đề: Bài Ca Tâm Linh Nguyên tác: Spirit Song Tác giả: Maranatha Singers [divide style="2"] [one_half] Spirit Song 1. O let the Son of God enfold you with His Spirit and His love ...

Sống Với Thánh Kinh: 24/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 24/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 24/05/2015 Giăng 14:15-21Đấng Ở Với Chúng Ta Đời Đời “Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng An Ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức Thầ ...

An Nghỉ

An Nghỉ

Mời bạn đọc lắng nghe chương trình Phát Thanh Tin Lành.  Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe. 2015    05/20/2015 An Nghỉ 05/12/2015 Chúa Là Chủ 05/05/2015 Gia Tài Của M ...

Sống Với Thánh Kinh: 23/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 23/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 23/05/2015 Giăng 1:5-9Người Làm Chứng về Sự Sáng “Có một người Đức Chúa Trời sai đến, tên là Giăng. Người đến để làm chứng, là làm chứng về sự sáng, hầu cho bở ...

Thư Viện Tin Lành

  • Sưu tầm và lưu trữ những tài liệu liên hệ đến cộng đồng Tin Lành người Việt.
  • Giúp độc giả tìm hiểu về niềm tin của người Tin Lành.
  • Cung cấp những tài liệu nghiên cứu về đạo Tin Lành và Cơ Đốc giáo trong tiếng Việt.
  • Phổ biến Kinh Thánh, văn phẩm Cơ Đốc trình bày đức tin nơi Chúa Giê-xu.
Liên Lạc bientap@thuvientinlanh.org

Mục sư Lê Hoàng Phu: Lễ Ngũ Tuần

Bài Giảng: Lễ Ngũ Tuần Kinh Thánh: Công Vụ 2:1-4; 14-21 Diển Giả: Mục sư Lê Hoàng Phu Xin vui lòng bấm vào tựa đề Lễ Ngũ Tuần và nút play để nghe bài giảng.  [divide style="2"] more ...

May 17, 2015 (0) comments

Tùng Sơn: Chiến Thắng Ca

Chiến Thắng Ca Hãy hát lên muôn lời ca chiến thắng Hãy reo hò trong suối nắng triền miên Vung tay lên đập nát hết ưu phiền Ta phải sống trong hoàn toàn tươi trẻ Thuở xa xưa êm đềm bên vú mẹ Tháng năm dài nung đúc chí hiên ngang Gọi niềm tin theo sóng biển lan tràn Xây hy vọng như núi cao vời vợi Hãy vùng dậy đi lên và tiến tới Đón tương lai trong s more ...

May 22, 2015 (0) comments

An Nghỉ

Mời bạn đọc lắng nghe chương trình Phát Thanh Tin Lành.  Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe. 2015    05/20/2015 An Nghỉ 05/12/2015 Chúa Là Chủ 05/05/2015 Gia Tài Của Mẹ 04/28/2015 40 Năm Sau 04/21/2015 Ba Mươi Tháng Tư 04/14/2015 Đức Tin 04/07/2015 Sống Sung Mãn 03/31/2015 Tiệc Thánh 03/24/2015 Đá Biết Nói 03/17/2015 Con Đường Thập Giá more ...

May 23, 2015 (0) comments

©2012-2014 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top