Mục sư Lê Vĩnh Thạch: Cành Nho Liền Gốc

Mục sư Lê Vĩnh Thạch: Cành Nho Liền Gốc

Tựa đề: Cành Nho Liền Gốc Kinh Thánh: Giăng 15:1-17 Diển giả: Mục sư Lê Vĩnh Thạch [divide style="2"] Cây Nho Thật 1. “Ta là cây nho thật, Cha Ta là người trồng nho. 2. Hễ nhánh nà ...

Sống Với Thánh Kinh: 26/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 26/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 26/10/2014 Thi Thiên 109:1-5Xin Chúa Trả Lời Con “Lạy Đức Chúa Trời mà con ca ngợi, xin đừng nín lặng” (câu 1 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít xin Chúa điề ...

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 25c

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 25c

Sự Tỉnh Thức "Lưng các con phải thắt lại, đèn các con phải thắp lên. Các con phải làm như những người đang chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để khi chủ về đến, gõ cửa thì mở ngay. P ...

Sống Với Thánh Kinh: 25/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 25/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 25/10/2014 1 Ti-mô-thê 5:1-16Kính Trọng Các Quả Phụ “Hãy kính trọng những quả phụ thật sự góa bụa” (câu 3 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dạy, từng nhó ...

Thư Viện Tin Lành

  • Sưu tầm và lưu trữ những tài liệu liên hệ đến cộng đồng Tin Lành người Việt.
  • Giúp độc giả tìm hiểu về niềm tin của người Tin Lành.
  • Cung cấp những tài liệu nghiên cứu về đạo Tin Lành và Cơ Đốc giáo trong tiếng Việt.
  • Phổ biến Kinh Thánh, văn phẩm Cơ Đốc trình bày đức tin nơi Chúa Giê-xu.
Liên Lạc bientap@thuvientinlanh.org

Linh Cương: Thoát Trần

Thoát Trần Đêm thanh vắng, trong tư bề tịch mịch Mái trăng liềm chênh chếch dòm song. Từng cơn rờn ngọn thu phong, Ta ngồi trầm mặc, cảm thông … xa vời … Không nhớ nữa cõi đời rộn rã, Nặng đau buồn, vất vả, lầm than! Quên…, quên…, quên hết trần gian, Mà nghe đồng vọng điệu đàn thiên cung. Thoảng mơ hồ ngàn rung, lưu-luyến Nhạc siêu phàm lay chuyển more ...

October 24, 2014 (0) comments

Mục sư Charles Gutzlaff – Người Xác Nhận Chủ Quyền Hoàng Sa Là Của Việt Nam

Lời Ban Biên Tập: Cách đây 40 năm (1974), sau khi Trung Cộng chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, các học giả Việt Nam Cộng Hòa đã trích dẫn một số tài liệu ngoại quốc để chứng minh chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam.  Trong số những nguồn tài liệu được các học giả Việt Nam trích dẫn, có những tài liệu do những người Tin Lành đã đến more ...

August 27, 2014 (0) comments

©2012-2014 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top