Sống Với Thánh Kinh: 05/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 05/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 05/05/2016 Lu-ca 24:50-53Chúa Thăng Thiên “Đương khi ban phước, Ngài lìa môn đệ mà được đem lên trời” (câu 51). Câu hỏi suy ngẫm: Chữ “trời” trong câu 51 chỉ n ...

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 19:21-41

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 19:21-41

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 19:21-29 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn tham dự một cuộc biểu tình?  Chuyện gì đã xảy ra? Nguyên nhân nào đã dẫn đến điều đó? Câu Hỏi Thảo Luận Sứ đồ Phao ...

Ngài Nâng Tôi Lên – You Raise Me Up

Ngài Nâng Tôi Lên – You Raise Me Up

Tựa đề: Ngài Nâng Tôi Lên Nguyên tác: You Raise Me Up Tác giả: Rolf Lovland & Brendan Graham Lời Việt: Vĩnh Phúc [divide style="2"] [one_half] Ngài Nâng Tôi Lên Lòng chợt xao x ...

Sống Với Thánh Kinh: 04/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 04/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 04/05/2016 I Giăng 1:6-2:2Bước Đi trong Sự Sáng (2) “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ...

Thư Viện Tin Lành

  • Sưu tầm và lưu trữ những tài liệu liên hệ đến cộng đồng Tin Lành người Việt.
  • Giúp độc giả tìm hiểu về niềm tin của người Tin Lành.
  • Cung cấp những tài liệu nghiên cứu về đạo Tin Lành và Cơ Đốc giáo trong tiếng Việt.
  • Phổ biến Kinh Thánh, văn phẩm Cơ Đốc trình bày đức tin nơi Chúa Giê-xu.
Liên Lạc bientap@thuvientinlanh.org

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 22

Họ nói đến một nhu cầu Không có gì cứng ngắt hay không thể hình dung về cách tiếp cận của họ. Họ đi ra tìm hiểu tình trạng thuộc linh của những người mà họ nói chuyện, và khi họ đã hiểu được nhu cầu của những người đó, thì họ liên hệ Đức Chúa Jesus đến nhu cầu đó. Họ, cũng như chúng ta, là những nhịp cầu: bắt nguồn từ Kinh Thánh và cũng gắn liền vớ more ...

May 03, 2016 (0) comments

Linh Cương: Về Đâu

Về Đâu Lưu gì thế hệ mai sau Non vàng biển bạc cũng đau thế tình Được thua thua được phù sinh Công hầu khanh tướng hư vinh trận đời Về đâu kiếp sống bèo trôi Lao tâm khổ xác để rồi được chi? Trần hoàn bào ảnh mộng mê Vào đời tay trắng trở về trắng tay Mệnh chung ai thoát được ngày Còn gì?  Nấm mộ lắt lay ngọn buồn Sầu thương lớp lớp mây tuôn Hỡi ng more ...

April 27, 2016 (0) comments

©2012-2016 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top