Lòng Biết Ơn

Lòng Biết Ơn

Lòng Biết Ơn Nguyễn Đổng Chi là một học giả về văn học dân gian Việt Nam.  Ông từng giữ chức Quyền Viện Trưởng Viện Hán Nôm.  Trong bộ sách “Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt ...

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Na-hum

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Na-hum

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Na-hum [divide style="2"] Phần Giới Thiệu Phần Giới Thiệu - Chương 3 Chương 1 Phần 1 Chương 1 Phần 2 Chương 1 Phần 3 Chương 2 Phần 1 Chương 2 Phần 2 [divi ...

I Thank God

I Thank God

Tựa đề: I Thank God Tác giả: Cindy L. Morgan & David N. Phelps Trình bày: Rhema Marvanne [divide style="2"]   [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh. ...

Sống Với Thánh Kinh: 20/11/2018

Sống Với Thánh Kinh: 20/11/2018

Sống Với Thánh Kinh: 20/11/2018 Giê-rê-mi 10:1-3a Đừng Làm theo Đời Này “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Chớ tập theo tục của các Dân Ngoại, chớ sợ các dấu trên trời, mặc dù Dân Ngoại ...

Cảm Tạ Chúa Suốt Một Năm Qua

Cảm Tạ Chúa Suốt Một Năm Qua

Tựa đề: Cảm Tạ Chúa Suốt Một Năm Qua Nhạc và lời: Trần Nhật Thanh Trình bày: Trần Nhật Thanh [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 324

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 324

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Công Vụ Các Sứ �?ồ 20Công Vụ Các Sứ �?ồ 21Bạn có thể nghe lời giải thíc ...

Ha-lê-lu-gia Cảm Tạ Chúa

Ha-lê-lu-gia Cảm Tạ Chúa

Tựa đề: Ha-lê-lu-gia Cảm Tạ Chúa Trình bày: Ban Thiếu Niên Hội Thánh Gia Định [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Nhớ Lại Để Tri Ân

Nhớ Lại Để Tri Ân

Tôi sẽ thuật lại sự nhơn từ Chúa và ca ngợi Chúa về mọi việc diệu kỳ Chúa đã thực hiện cho chúng tôi. (Ê-sai 63:7) Còn bạn không thể làm như vậy sao? Phải chăng bạn chưa bao giờ nh ...

Thánh Ca: I Know How to Say Thank You

Thánh Ca: I Know How to Say Thank You

Nguyên tác: I Know How to Say Thank You Nhạc và lời:  Trình bày: Sarah DeLane, Marshall Hall [divide style="2"] I Know How to Say Thank You I don't know about the fu ...

Sống Với Thánh Kinh: 19/11/2018

Sống Với Thánh Kinh: 19/11/2018

Sống Với Thánh Kinh: 19/11/2018 Giê-rê-mi 9:23-26 Cắt Bì hay Không Cắt Bì? “Anh em cũng chịu cắt bì trong Ngài, không phải phép cắt bì bởi tay người ta làm ra, nhưng là phép cắt bì ...

Thư Viện Tin Lành

  • Sưu tầm và lưu trữ những tài liệu liên hệ đến cộng đồng Tin Lành người Việt.
  • Giúp độc giả tìm hiểu về niềm tin của người Tin Lành.
  • Cung cấp những tài liệu nghiên cứu về đạo Tin Lành và Cơ Đốc giáo trong tiếng Việt.
  • Phổ biến Kinh Thánh, văn phẩm Cơ Đốc trình bày đức tin nơi Chúa Giê-xu.
Liên Lạc bientap@thuvientinlanh.org

Lòng Biết Ơn

Lòng Biết Ơn Nguyễn Đổng Chi là một học giả về văn học dân gian Việt Nam.  Ông từng giữ chức Quyền Viện Trưởng Viện Hán Nôm.  Trong bộ sách “Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam,” Nguyễn Đổng Chi có ghi lại một chuyện cổ tích nhan đề Cứu Vật Trả Ơn, Cứu Nhơn Nhơn Trả Oán. Chuyện kể rằng có một người đã cứu một con rắn, một bầy kiến, một con c more ...

November 20, 2018 (0) comments

Lòng Biết Ơn

Lòng Biết Ơn Nguyễn Đổng Chi là một học giả về văn học dân gian Việt Nam.  Ông từng giữ chức Quyền Viện Trưởng Viện Hán Nôm.  Trong bộ sách “Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam,” Nguyễn Đổng Chi có ghi lại một chuyện cổ tích nhan đề Cứu Vật Trả Ơn, Cứu Nhơn Nhơn Trả Oán. Chuyện kể rằng có một người đã cứu một con rắn, một bầy kiến, một con c more ...

November 20, 2018 (0) comments

Kiến Thức: Lễ Tạ Ơn

Lễ Tạ Ơn Hằng năm vào cuối tháng 11, dân chúng Hoa Kỳ lại kỷ niệm Lễ Tạ Ơn.  Lễ Tạ Ơn được những di dân đầu tiên đến Hoa Kỳ tổ chức cách đây khoảng 400 năm. Những di dân đó là những tín hữu Tin Lành, họ quyết định mỗi năm biệt riêng ra một ngày để tạ ơn Chúa vì Chúa đã bao dung che chở họ giữa những khó khăn trong cuộc sống và đã ban cho họ cơ more ...

November 13, 2018 (1) comments

Tường Lưu: Trân Quí Ơn Của Chúa

Trân Quí Ơn Của Chúa Ðiều nầy cũng là một tai nạn lớn: Người ra đời thể nào, ắt phải trở về thể ấy. Vậy, chịu lao khổ đặng theo luồng gió thổi, có ích lợi gì chăng? Lại trọn đời mình, mình ăn trong sự tối tăm, phải nhiều sự buồn rầu đau đớn và phiền não. Kìa ta đã nhìn thấy rằng ăn, uống, và hưởng phước của sự lao khổ mình làm ở dưới mặt trời trọn more ...

November 09, 2018 (0) comments

I Thank God

Tựa đề: I Thank God Tác giả: Cindy L. Morgan & David N. Phelps Trình bày: Rhema Marvanne [divide style="2"]   [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org more ...

November 20, 2018 (0) comments

Kiến Thức: Lễ Tạ Ơn

Lễ Tạ Ơn Hằng năm vào cuối tháng 11, dân chúng Hoa Kỳ lại kỷ niệm Lễ Tạ Ơn.  Lễ Tạ Ơn được những di dân đầu tiên đến Hoa Kỳ tổ chức cách đây khoảng 400 năm. Những di dân đó là những tín hữu Tin Lành, họ quyết định mỗi năm biệt riêng ra một ngày để tạ ơn Chúa vì Chúa đã bao dung che chở họ giữa những khó khăn trong cuộc sống và đã ban cho họ cơ more ...

November 13, 2018 (1) comments

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top