Lời Chúc Cho Mẹ

Lời Chúc Cho Mẹ

Tựa đề: Lời Chúc Cho Mẹ Sáng tác: David Đông (2013) Trình bày: Kim Nguyên ...

Hạ Xuyên Phong Ngạn – Phần 2

Hạ Xuyên Phong Ngạn – Phần 2

Phong Ngạn bắt đầu làm quen với chữ nghĩa thánh hiền, vì lúc ấy trong vùng cậu chưa có trường dạy theo chương trình mới.  Cậu học vất vả vì ở trường thầy khắc nghiệt, về nhà mẹ hàn ...

Sống Với Thánh Kinh: 05/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 05/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 05/05/2015 Ma-thi-ơ 7:24-27Người Khôn và Người Dại “Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời Ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá” ...

Công Việc Của Đức Thánh Linh

Công Việc Của Đức Thánh Linh

“Ngài sẽ lấy điều thuộc về Ta mà rao bảo cho các ngươi”  (Giăng 16:15) Có nhiều lúc tất cả những lời hứa, những giáo lý trong Kinh Thánh không linh nghiệm gì cho chúng ta nếu những ...

Sống Với Thánh Kinh: 04/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 04/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 04/05/2015 Gia-cơ 3:13-18Khôn Ngoan từ Trên “Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận,tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng ...

Tấm Lòng Người Mẹ

Tấm Lòng Người Mẹ

Bài Giảng: Tấm Lòng Người Mẹ Kinh Thánh: Lu-ca 2:25-51 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân  [divide style="2"] Si-mê-ôn Ca Tụng Chúa 25. Lúc ấy ở Giê-ru-sa-lem có một người tên là Si ...

Thư Viện Tin Lành

  • Sưu tầm và lưu trữ những tài liệu liên hệ đến cộng đồng Tin Lành người Việt.
  • Giúp độc giả tìm hiểu về niềm tin của người Tin Lành.
  • Cung cấp những tài liệu nghiên cứu về đạo Tin Lành và Cơ Đốc giáo trong tiếng Việt.
  • Phổ biến Kinh Thánh, văn phẩm Cơ Đốc trình bày đức tin nơi Chúa Giê-xu.
Liên Lạc bientap@thuvientinlanh.org

Thánh Ca: Thập Tự Xưa

Tựa đề: Thập Tự Xưa Nguyên tác: Old Rugged Cross Tác giả:  Mục sư George Bennard (1873-1958) Lời Việt: Mục sư Lê Vĩnh Thạch Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam Bài Số 73 Trình bày: Hagim Video: cdnvn.com [divide style="2"] Thập Tự Xưa Lời Việt: Mục sư Lê Vĩnh Thạch 1. Thập tự xưa sừng sững cao Dựng tận trên sườn núi xa Như tiêu biểu cho mu more ...

May 03, 2015 (0) comments

Hạ Xuyên Phong Ngạn – Phần 2

Phong Ngạn bắt đầu làm quen với chữ nghĩa thánh hiền, vì lúc ấy trong vùng cậu chưa có trường dạy theo chương trình mới.  Cậu học vất vả vì ở trường thầy khắc nghiệt, về nhà mẹ hành hạ đủ điều.  Tuy nhiên, Phong Ngạn cũng qua bậc tiểu học cách dễ dàng, và may mắn thay, Tân Chi, anh cả cậu, quyết định đem cậu lên Tokushima để theo bậc trung học: Pho more ...

May 05, 2015 (0) comments

Hạ Xuyên Phong Ngạn – Phần 2

Phong Ngạn bắt đầu làm quen với chữ nghĩa thánh hiền, vì lúc ấy trong vùng cậu chưa có trường dạy theo chương trình mới.  Cậu học vất vả vì ở trường thầy khắc nghiệt, về nhà mẹ hành hạ đủ điều.  Tuy nhiên, Phong Ngạn cũng qua bậc tiểu học cách dễ dàng, và may mắn thay, Tân Chi, anh cả cậu, quyết định đem cậu lên Tokushima để theo bậc trung học: Pho more ...

May 05, 2015 (0) comments

©2012-2014 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top