Tường Lưu: Bằng Lời Nói Và Lưỡi

Tường Lưu: Bằng Lời Nói Và Lưỡi

Bằng Lời Nói Và Lưỡi “Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.” (I Giăng 3:18) Bằng lời nói, nói yêu là thường lắm Nghe quen rồi, n ...

Sống Với Thánh Kinh: 29/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 29/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 29/09/2016 Công Vụ 16:6-15Phúc Âm đến Châu Âu “Đương ban đêm, Phao-lô thấy sự hiện thấy; có một người Ma-xê-đoan đứng trước mặt mình, nài xin rằng: Hãy qua xứ ...

Hát Nhạc Thánh Dự Thi Trung Thu

Hát Nhạc Thánh Dự Thi Trung Thu

Tựa đề: Ánh Trăng Nhiệm Mầu Nhạc và lời: Tường Minh Trình bày: Trần Mai Anh Dự thi Chương Trình Tết Trung Thu (2016) Tại Phước Lộc Thọ - Ngày 10/9/2016 Bài hát bắt đầu lúc 6:30 Vid ...

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 25:13-22

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 25:13-22

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 25:13-22 Câu Hỏi Gợi Ý Khi nghe ai tố cáo về một người nào, thái độ của bạn là gì?  Tại sao? Làm thế nào để bạn có thể tìm hiều sự thật? Câu Hỏi Thảo Lu ...

Chứng Nhân Tình Yêu

Chứng Nhân Tình Yêu

Nguyên tác: Chứng Nhân Tinh Yêu Nhạc và lời: Trương Lê Sơn Trình bày: Nguyễn Hoàng Nam ...

Sống Với Thánh Kinh: 28/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 28/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 28/09/2016 Công Vụ 16:1-5Gương Người Truyền Giáo “Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào” (I Cô-rinh-tô 9:22b ...

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 42

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 42

Họ tham gia cầu nguyện Những người tin Chúa ban đầu tiếp tục giữ buổi cầu nguyện của các sứ đồ, hay là “những giờ cầu nguyện” - theo như Công Vụ 2:42 có thể được phiên dịch như vậy ...

Chương Trình Bồi Linh Các Hội Thánh Giám Lý Vùng Nam California (25/9/2016)

Chương Trình Bồi Linh Các Hội Thánh Giám Lý Vùng Nam California (25/9/2016)

  Chương trình Bồi Linh 8 Hội Thánh Giám Lý Việt Nam vùng Nam California tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Pomona (25/9/2016) Chào mừng: Mục sư Lê Văn Thanh Cầu nguyện khai mạc: Mục s ...

Thư Viện Tin Lành

  • Sưu tầm và lưu trữ những tài liệu liên hệ đến cộng đồng Tin Lành người Việt.
  • Giúp độc giả tìm hiểu về niềm tin của người Tin Lành.
  • Cung cấp những tài liệu nghiên cứu về đạo Tin Lành và Cơ Đốc giáo trong tiếng Việt.
  • Phổ biến Kinh Thánh, văn phẩm Cơ Đốc trình bày đức tin nơi Chúa Giê-xu.
Liên Lạc bientap@thuvientinlanh.org

Tường Lưu: Bằng Lời Nói Và Lưỡi

Bằng Lời Nói Và Lưỡi “Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.” (I Giăng 3:18) Bằng lời nói, nói yêu là thường lắm Nghe quen rồi, nghe... nhão cả... tai nghe Người nói yêu là người rất đáng... nghi “Nó” nói yêu là “nó” nhằm... lợi dụng (?) Bằng lưỡi nói, nói yêu, nên cẩn thận Xưa nay từng biết rõ... more ...

September 29, 2016 (0) comments

Chương Trình Bồi Linh Các Hội Thánh Giám Lý Vùng Nam California (25/9/2016)

  Chương trình Bồi Linh 8 Hội Thánh Giám Lý Việt Nam vùng Nam California tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Pomona (25/9/2016) Chào mừng: Mục sư Lê Văn Thanh Cầu nguyện khai mạc: Mục sư Đặng Ngọc Báu "Bàn Tay Mang Dấu Đinh" - Ban hát Hội Thánh Giám Lý San Diego Dâng hiến "Theo Chúa" - Ban hát Hội Thánh Giám Lý Linda Vista Cầu nguyện Lắng nghe lời Chúa: more ...

September 27, 2016 (0) comments

©2012-2016 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top