Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 21:15-26

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 21:15-26

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 21:15-26 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn chấp nhận làm một việc mà bạn nghĩ là không cần thiết?  Vì sao bạn làm như vậy? Câu Hỏi Thảo Luận Rời Sê-sa-rê, ph ...

Thánh Ca: Tâm Linh Tôi An Ninh – It Is Well With My Soul

Thánh Ca: Tâm Linh Tôi An Ninh – It Is Well With My Soul

Tựa đề: Tâm Linh Tôi An Ninh Thay! Nguyên tác: It Is Well With My Soul Lời: Horatio G. Spafford Nhạc: Philip P. Bliss Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam  - Bài số 277 [divide sty ...

Sống Với Thánh Kinh: 29/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 29/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 29/06/2016 Công Vụ 12:19b-24Sự Đoán Xét Tức Thì “Liền lúc đó, có thiên sứ của Chúa đánh Vua Hê-rốt, bởi cớ chẳng nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời; và vua ...

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 29

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 29

Chương 4 Mức Độ Chăm Sóc Của Họ Nếu bạn xem ký thuật về ngày lễ Ngũ Tuần, bạn không thể không xúc động bởi tác động Đức Thánh Linh đã làm qua việc biến đổi các Sứ Đồ và bởi số lượn ...

Thánh Ca: Bước Gần Chúa Hơn – Just a Closer Walk with Thee

Thánh Ca: Bước Gần Chúa Hơn – Just a Closer Walk with Thee

Tựa đề: Bước Gần Chúa Hơn Nguyên tác: Just a Closer Walk with Thee Lời: John T. Benson Nhạc: John T. Benson Lời Việt: Vĩnh Phúc Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài Số 161 [di ...

Thánh Ca: Nếu Khi Nào

Thánh Ca: Nếu Khi Nào

Tựa đề: Nếu Khi Nào Nguyên tác: Day By Day Lời: Carolina Sandell Berg Nhạc: Oscar Ahnfelt Lời Việt: Chung Thị Hoàng Bích Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài số 114 [divide st ...

Sống Với Thánh Kinh: 28/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 28/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 28/06/2016 Công Vụ 12:1-19aSự Giải Cứu Kỳ Diệu “Thình lình, một thiên sứ của Chúa đến, và có ánh sáng soi trong ngục tối. Thiên sứ đập vào sườn Phi-e-rơ, đánh ...

Tận Dụng Những Lời Chúa Hứa

Tận Dụng Những Lời Chúa Hứa

“Xin thực hiện những gì Ngài đã phán” (II Sa-mu-ên 7:25) Những lời hứa của Ðức Chúa Trời không phải là những tờ giấy thừa để bỏ qua một bên. Ngài muốn chúng phải được sử dụng. Vàng ...

Thư Viện Tin Lành

  • Sưu tầm và lưu trữ những tài liệu liên hệ đến cộng đồng Tin Lành người Việt.
  • Giúp độc giả tìm hiểu về niềm tin của người Tin Lành.
  • Cung cấp những tài liệu nghiên cứu về đạo Tin Lành và Cơ Đốc giáo trong tiếng Việt.
  • Phổ biến Kinh Thánh, văn phẩm Cơ Đốc trình bày đức tin nơi Chúa Giê-xu.
Liên Lạc bientap@thuvientinlanh.org

Thánh Ca: Nếu Khi Nào

Tựa đề: Nếu Khi Nào Nguyên tác: Day By Day Lời: Carolina Sandell Berg Nhạc: Oscar Ahnfelt Lời Việt: Chung Thị Hoàng Bích Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài số 114 [divide style="2"] [one_half] Day by Day 1. Day by day, and with each passing moment, Strength I find to meet my trials here; Trusting in my Father’s wise bestowment, I’ve no cause more ...

June 28, 2016 (0) comments

Beethoven’s Missa Solemnis

Tác phẩm: Missa Solemnis Tác giả: Beethoven Nhạc trưởng: Sir Colin Davis Trình bày: London Synphony Ochestra [divide style="2"] Missa Solemnis Ludwig van Beethoven (1770-1827) là một nhạc sĩ thiên tài.  Một số tác phẩm của ông như Für Elise, Pathétique Sonata, Moonlight Sonata, Symphony No. 3 (Eroica), Symphony No. 9, ... được người nghe nhạc cổ đi more ...

June 25, 2016 (0) comments

Tường Lưu: Môn Đệ Thứ 13

Môn Đệ Thứ 13 "Sao các con thấy cái dằm trong mắt anh em, mà không thấy cây đà trong mắt mình" Ma-thi-ơ 7:3 Tôi đi theo Chúa đã từ lâu Đã giữ lòng tin thuở ban đầu Mười hai môn đệ tôi quen cả Si-môn trước đến Giu-đa sau. Có tôi theo Chúa khắp gần xa Nhờ Chúa tôi quay bỏ đường tà Chắc rằng Chúa sẽ không từ chối Phong tôi môn đệ thứ mười ba. Có tôi k more ...

June 24, 2016 (0) comments

Thánh Ca: Tâm Linh Tôi An Ninh – It Is Well With My Soul

Tựa đề: Tâm Linh Tôi An Ninh Thay! Nguyên tác: It Is Well With My Soul Lời: Horatio G. Spafford Nhạc: Philip P. Bliss Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam  - Bài số 277 [divide style="2"] [one_half] It Is Well With My Soul 1. When peace, like a river, attendeth my way, When sorrows like sea billows roll; Whatever my lot, Thou has taught me to say, more ...

June 29, 2016 (0) comments

Thông Báo: Hội Đồng Giáo Hạt 2016

Thông Báo Hội Đồng Giáo Hạt Lần Thứ 41 của Giáo Hạt Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ được tổ chức tại Chapman University 1 University Drive Orange, California Từ 7:00 tối thứ Sáu 1/7/2016 đến 9:30 tối thứ Ba 5/7/2016 Chủ Đề: Cộng Đồng Đức Tin Sống Động Chương Trình Tổng Quát: Thứ Sáu - Buổi Tối: Chương Trình Cầu Nguyện more ...

June 26, 2016 (0) comments

©2012-2016 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top