Những Người Ở Phía Sau

Những Người Ở Phía Sau

Họ theo ngọn cờ mình phải đi hậu binh (Dân-số Ký 2:31) Lúc các đạo quân Y-sơ-ra-ên bắt đầu di chuyển thì toán quân của chi tộc Ðan phải đi sau cùng. Người Ðan ở trong một vị trí kh ...

Khi Giê-xu Qua

Khi Giê-xu Qua

Tựa đề: Khi Giê-xu Qua Nhạc và lời: Nguyễn Đức Thịnh Trình bày: Thụy Long ...

Sống Với Thánh Kinh: 25/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 25/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 25/07/2016 Giê-rê-mi 1:2-5Tôi Được Chúa Lựa Chọn “…Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi rồi; trước khi ngươi sinh ra, ta đã biệt riêng ngươi ...

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Đừng Lo Lắng

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Đừng Lo Lắng

Bài Giảng:  Đừng Lo Lắng Kinh Thánh: Rô-ma 6:1-14 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng bấm vào tựa đề Đừng Lo Lắng và nút play để nghe bài giảng.  [divide style="2"] Thư ...

Sống Với Thánh Kinh: 24/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 24/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 24/07/2016 Thi Thiên 145:1-7Chúc Tụng Đức Chúa Trời Đời Đời “Hằng ngày tôi sẽ chúc tụng Chúa, ngợi khen Danh Chúa đến đời đời vô cùng” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫ ...

This Is Amazing Grace

This Is Amazing Grace

Nguyên tác: This is Amazing Grace Sáng tác: Phil Wickham Trình bày: Phil Wickham [divide style="2"] This Is Amazing Grace This is amazing grace This is unfailing love That You woul ...

Thư Viện Tin Lành

  • Sưu tầm và lưu trữ những tài liệu liên hệ đến cộng đồng Tin Lành người Việt.
  • Giúp độc giả tìm hiểu về niềm tin của người Tin Lành.
  • Cung cấp những tài liệu nghiên cứu về đạo Tin Lành và Cơ Đốc giáo trong tiếng Việt.
  • Phổ biến Kinh Thánh, văn phẩm Cơ Đốc trình bày đức tin nơi Chúa Giê-xu.
Liên Lạc bientap@thuvientinlanh.org

Những Người Ở Phía Sau

Họ theo ngọn cờ mình phải đi hậu binh (Dân-số Ký 2:31) Lúc các đạo quân Y-sơ-ra-ên bắt đầu di chuyển thì toán quân của chi tộc Ðan phải đi sau cùng. Người Ðan ở trong một vị trí không được nổi bật lắm. Tuy nhiên vị trí của họ không phải là điều quan trọng, bởi vì họ thật sự cũng là một thành phần trong đạo quân giống như các chi phái đang đi phía t more ...

July 25, 2016 (0) comments

Kiến Thức: Núi Ô-li-ve

Núi Ô-li-ve Núi Ô-li-ve (הַר הַזֵּיתִים - Mount of Olives) là một trong ba đỉnh núi nằm trên một rặng núi chạy dài từ bắc xuống nam, về phía đông của cổ thành Giê-ru-sa-lem. Đỉnh núi nằm về phía bắc là Mount Scopus, cao 826 mét; đỉnh núi phía nam là Mount of Corruption, cao 748 mét; và núi Ô-li-ve ở chính giữa, nơi cao nhất là 818 mét. Quang cảnh n more ...

July 21, 2016 (0) comments

Kiến Thức: Núi Ô-li-ve

Núi Ô-li-ve Núi Ô-li-ve (הַר הַזֵּיתִים - Mount of Olives) là một trong ba đỉnh núi nằm trên một rặng núi chạy dài từ bắc xuống nam, về phía đông của cổ thành Giê-ru-sa-lem. Đỉnh núi nằm về phía bắc là Mount Scopus, cao 826 mét; đỉnh núi phía nam là Mount of Corruption, cao 748 mét; và núi Ô-li-ve ở chính giữa, nơi cao nhất là 818 mét. Quang cảnh n more ...

July 21, 2016 (0) comments

Tường Lưu: Trọn Đời Vui Ca Hát

Trọn Đời Vui Ca Hát Ôi! Xin Chúa cho chúng tôi buổi sáng được thỏa dạ về sự nhân từ Chúa, thì trọn đời chúng tôi sẽ hát mừng vui vẻ. (Thi Thiên 90:14) Mỗi buổi sáng, mỗi chiều tà, tôi thấy Chúa ban ơn trên mọi vật, trên tôi Nhưng tại sao... lòng vẫn chẳng được vui Ðêm giấc ngủ cũng thường khi... trăn trở. Tôi muốn gì? Câu trả lời không rõ Muốn gì ư more ...

July 22, 2016 (0) comments

©2012-2016 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top