Lời Chúa Mỗi Ngày: Gia-cơ 5:16

Lời Chúa Mỗi Ngày: Gia-cơ 5:16

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Thánh Ca: Nguyền Jesus Cầm Thay Dẫn Dắt Tôi

Thánh Ca: Nguyền Jesus Cầm Thay Dẫn Dắt Tôi

Tựa đề: Nguyền Jesus Cầm Thay Dẫn Dắt Tôi Nguyên tác: Precious Lord! Take My Hand Tựa đề: Chúa Ôi! Xin Dìu Con Lời: T. Dorsey, 1933 Nhạc: Thomas Dorsey, 1933 Tài Liệu: Thánh Ca Hội ...

Rick Warren: Tìm Kiếm Sức Mạnh Để Tiếp Tục Đi Lên Khi Tinh Thần Đã Mòn Mõi

Rick Warren: Tìm Kiếm Sức Mạnh Để Tiếp Tục Đi Lên Khi Tinh Thần Đã Mòn Mõi

Tựa đề: Tìm Kiếm Sức Mạnh Để Tiếp Tục Đi Lên Khi Tinh Thần Đã Mòn Mõi Nguyên văn: Finding the Strength to Keep Going When I’m Emotionally Worn Out Diễn giả: Mục sư Rick Warren ...

Sống Với Thánh Kinh: 17/09/2021

Sống Với Thánh Kinh: 17/09/2021

Sống Với Thánh Kinh: 17/09/2021Giê-rê-mi 27:5–8, 12–13Tưởng Chết Nhưng Sẽ Sống “…Hãy đặt cổ mình dưới ách của vua Ba-by-lôn, hãy phục sự người và dân người nữa, thì các ngươi được ...

Thánh Ca: My Redeemer – Ngợi Khen Cứu Chúa

Thánh Ca: My Redeemer – Ngợi Khen Cứu Chúa

Tựa đề: Ngợi Khen Cứu Chúa Nguyên tác: My Redeemer Lời: Philip P. Bliss Nhạc: James McGranahan Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 11 [divide style="2"] [one_half] My Red ...

Chúa Ở Bên Con

Chúa Ở Bên Con

Ca Khúc: Chúa Ở Bên Con Sáng tác: SRT SHINE Trình bày: Rina Kpă [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2017) www.thuvientinlanh.org ...

Vì Yêu Thương Con

Vì Yêu Thương Con

Tựa đề: Vì Yêu Thương Con Nhạc và Lời:  Châu Hồng Sơn Trình bày:  Tố Hà [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Cầu Nguyện – Ngày 17/09/2021

Cầu Nguyện – Ngày 17/09/2021

Thứ Sáu, 17/9/2021 Bang Texas: Các HT Báp-tít: HT Carrollton, MS Lê Phước Lễ; HT Irving, MS Nguyễn Văn Trọng; HT Garland, MS Lê Hoàng Duy Tín; HT Báp-tít Phục Vụ, MS Nguyễn Cao Sơn ...

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 260

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 260

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Giô-ên 1Giô-ên 2Giô-ên 3Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn ...

Mục sư Nguyễn Thỉ: Môn Đồ Thật

Mục sư Nguyễn Thỉ: Môn Đồ Thật

Sứ điệp: Môn Đồ Thật Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ Chúa Nhật 13/9/2021 Hội Thánh Tin Lành Orange, California [divide style="2"]   [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www ...

Thư Viện Tin Lành

  • Sưu tầm và lưu trữ những tài liệu liên hệ đến cộng đồng Tin Lành người Việt.
  • Giúp độc giả tìm hiểu về niềm tin của người Tin Lành.
  • Cung cấp những tài liệu nghiên cứu về đạo Tin Lành và Cơ Đốc giáo trong tiếng Việt.
  • Phổ biến Kinh Thánh, văn phẩm Cơ Đốc trình bày đức tin nơi Chúa Giê-xu.
Liên Lạc bientap@thuvientinlanh.org

Thánh Ca: Nguyền Jesus Cầm Thay Dẫn Dắt Tôi

Tựa đề: Nguyền Jesus Cầm Thay Dẫn Dắt Tôi Nguyên tác: Precious Lord! Take My Hand Tựa đề: Chúa Ôi! Xin Dìu Con Lời: T. Dorsey, 1933 Nhạc: Thomas Dorsey, 1933 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 260 [divide style="2"][one_half] Precious Lord! Take My Hand 1. Precious Lord, take my hand, Lead me on, let me stand, I am tired, I am we more ...

September 17, 2021 (0) comments

Phim Tài Liệu: John Bunyan – Tác Giả Thiên Lộ Lịch Trình

Phim Tài Liệu: John Bunyan - Tác Giả Thiên Lộ Lịch Trình Nguyên tác: The People's Pilgrim Tác giả: John Bunyan (1628-1688) Diễn viên: Christopher Hawes & Sarah Mardel [divide style="2"] Vài nét về tác phẩm:  Phim tài liệu thuật lại một ít về cuộc đời của John Bunyan (1628-1688), một Mục Sư và cũng là một nhà văn sống vào thế kỷ thứ 17 tại more ...

June 26, 2021 (0) comments

Tường Lưu: Đức Chúa Trời Là Sự Yêu Thương

Đức Chúa Trời Là Sự Yêu Thương “Ai không yêu thì không biết Ðức Chúa Trời, vì Ðức Chúa Trời là tình yêu” I Giăng 4:8 Xin tạ ơn Đức Chúa Trời Đã sai Con Thánh xuống đời trầm luân Yêu thương cảnh tỉnh người trần Lòng con cảm động muôn phần Chúa ơi! Vượt cao hơn các từng trời Vượt xa hơn cả mọi lời ngợi ca. Là tình yêu Chúa bao la Là tình yêu Chúa cha more ...

September 16, 2021 (0) comments

Thánh Ca: Nguyền Jesus Cầm Thay Dẫn Dắt Tôi

Tựa đề: Nguyền Jesus Cầm Thay Dẫn Dắt Tôi Nguyên tác: Precious Lord! Take My Hand Tựa đề: Chúa Ôi! Xin Dìu Con Lời: T. Dorsey, 1933 Nhạc: Thomas Dorsey, 1933 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 260 [divide style="2"][one_half] Precious Lord! Take My Hand 1. Precious Lord, take my hand, Lead me on, let me stand, I am tired, I am we more ...

September 17, 2021 (0) comments

Thánh Ca: Nguyền Jesus Cầm Thay Dẫn Dắt Tôi

Tựa đề: Nguyền Jesus Cầm Thay Dẫn Dắt Tôi Nguyên tác: Precious Lord! Take My Hand Tựa đề: Chúa Ôi! Xin Dìu Con Lời: T. Dorsey, 1933 Nhạc: Thomas Dorsey, 1933 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 260 [divide style="2"][one_half] Precious Lord! Take My Hand 1. Precious Lord, take my hand, Lead me on, let me stand, I am tired, I am we more ...

September 17, 2021 (0) comments

Thánh Ca: Nguyền Jesus Cầm Thay Dẫn Dắt Tôi

Tựa đề: Nguyền Jesus Cầm Thay Dẫn Dắt Tôi Nguyên tác: Precious Lord! Take My Hand Tựa đề: Chúa Ôi! Xin Dìu Con Lời: T. Dorsey, 1933 Nhạc: Thomas Dorsey, 1933 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 260 [divide style="2"][one_half] Precious Lord! Take My Hand 1. Precious Lord, take my hand, Lead me on, let me stand, I am tired, I am we more ...

September 17, 2021 (0) comments

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top